Miljø og klima

Hanna Resvoll-Holmsen: Norges første kvinnelige polarforsker

20. oktober 2023

– Jeg tror Hanna Resvoll-Holmsen ville ha vært rasende og fortvilet over hva som har skjedd med naturen på Svalbard, sier forfatter Anka Ryall.

Forskningsrådet får kritikk for klimautlysning

30. august 2023

I de siste årene har klima og kjønn kommet på den nordiske agendaen. Derfor er det oppsiktsvekkende at Forskningsrådet utelukker kjønn i ny klimautlysning, mener Helga Eggebø. 

Feminisme trumfer miljø i TV-serien «Lykkeland»

30. juni 2022
De kvinnelige karakterene i «Lykkeland» får nye muligheter på grunn av det norske oljeeventyret. Men de negative miljøkonsekvensene blir ikke belyst, mener forsker.

Vi må jobbe for mer likestilte byrom

27. mai 2022
Arkitekter og stedsutviklere må bli mer kjønnsbevisste, skriver Pia Haukali i sin kronikk.

Klimapolitikken kan forsterke ulikheter

12. mai 2022
Politikere bør tørre å tenke alternativt når de utvikler klimaløsninger, og få med kunnskap fra flere ulike grupper, mener Cicero-forsker.

Likestilling for fremtidens klima– og næringspolitikk 

17. mars 2022
Likestilling er en forutsetning for å løse klimautfordringene. Dette krever mer forskning – og at forskningen tas i bruk, skriver Linda Marie Rustad.

Dagens transportsystem passer ikke for alle

11. november 2021
Klimakrisen løses ikke bare med elbiler og teknologiske løsninger, ifølge Hilda Rømer Christensen. Hun mener man må tilpasse transportsektoren til flere gruppers behov.

Norsk klimapolitikk mangler kjønnsperspektiver

25. august 2021
Mens det globale sør har drevet frem kunnskap om sammenhengen mellom kjønn og klima, er det få som ser denne koblingen i nord. Det bør man, mener Helga Eggebø.

Likestilling påverkar klimautsleppa

17. september 2020
Det trengst meir forsking på samanhengen mellom kjønn og klimakrise i industriland som Noreg, men dei av oss som utviklar politikk bør også kjenne til kunnskapen som allereie finst, skriv Helga Eggebø.

Kvinners reisevaner gir grønnere byer

26. mars 2020
Å planlegge byer for og med kvinner kan gjøre byen både tryggere og mer miljøvennlig, mener forskere.

Forsking på energispørsmål er ikkje kjønnsnøytralt

28. januar 2020
– Kjønnsperspektiv blir ofte redusert til å telje menn og kvinner. Det gjev eit veldig grunt inntrykk. For å skape eit betre klima må vi forstå menneska bak energipraksisane, meiner forskarar.

Pris til masteroppgave om grønn nynazisme

25. januar 2019
Maria Darwish vant STK-prisen for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv ved UiO i 2018. Hun har sett nærmere på miljøengasjementet til nordiske høyreekstremister.

I politikken har klima samme vikeplikt som likestilling

21. desember 2017
Nesten alle er enige om at klimagassutslippene må reduseres, men i praksis må hensynet til klimaet vike for flytrafikk, privatbilisme, arbeidsplasser i oljebransjen med mer. Her er det en parallell til likestillingspolitikken, skriver Mari Teigen og Helga Eggebø.

Menn bestemmer over norsk natur

6. desember 2017
I forvaltning av utmark og naturvernområder er kvinner så godt som fraværende. Likestilling har vært et ikke-tema i norsk naturforvaltning, hevder forsker.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Samarbetsorganet Nordisk information för kunskap om kön
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Astrid Skjerven, Maureen Fordham (ed.)
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Svendsen, Nina Lander et al.
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Magnusdottir, Gunnhildur Lily & Annica Kronsell (Eds.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Agius, Christine, Annika Bergman Rosamond & Catarina Kinnvall
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Kinnvall, Catarina & Helle Rydstrom (eds.)
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Matinga, Margaret N., Bigsna Gill & Tanja Winther
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Standal, Karina, Tanja Winther & Katrine Danielsen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Anfinsen, Martin, Vivian Anette Lagesen & Marianne Ryghaug
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Mennerat, Adele (Red.)
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Hellum, Anne, Patricia Kameri-Mbote and Barbara van Koppen (Eds.)
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Andersson, Elias m.fl.
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Phillips, Mary and Nick Rumens (eds.)
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Larsen, Joan Nymand and Gail Fondahl
Publisert: 2015

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.