Transport

Dagens transportsystem passer ikke for alle

11. november 2021
Klimakrisen løses ikke bare med elbiler og teknologiske løsninger, ifølge Hilda Rømer Christensen. Hun mener man må tilpasse transportsektoren til flere gruppers behov.

Kvinners reisevaner gir grønnere byer

26. mars 2020
Å planlegge byer for og med kvinner kan gjøre byen både tryggere og mer miljøvennlig, mener forskere.

Elsyklar til folket gir meir sykling

26. mars 2015
Elsyklar gjer at folk syklar meir og lenger, ifølgje ny studie. Effekten er størst for kvinner.

Maskulin bilisme gjør veien utrygg for syklister

11. september 2014
Mannlige bilister bruker vold og aggressivitet for å kreve og hevde sin plass i trafikken på bekostning av syklister og fotgjengeres sikkerhet, ifølge svensk forsker.

Kort vei til jobben gir mer heltidsarbeid for kvinner

5. august 2014
Kort reisevei til jobb, barnehage og matbutikk er avgjørende faktorer for at kvinner skal klare å jobbe heltid, ifølge transportforsker.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Wullf-Wathne, Marikken
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Anfinsen, Martin, Vivian Anette Lagesen & Marianne Ryghaug
Publisert: 2019

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.