Transport

Dagens transportsystem passer ikke for alle

Klimakrisen løses ikke bare med elbiler og teknologiske løsninger, ifølge Hilda Rømer Christensen. Hun mener man må tilpasse transportsektoren til flere gruppers behov.

Kvinners reisevaner gir grønnere byer

Å planlegge byer for og med kvinner kan gjøre byen både tryggere og mer miljøvennlig, mener forskere.

Elsyklar til folket gir meir sykling

Elsyklar gjer at folk syklar meir og lenger, ifølgje ny studie. Effekten er størst for kvinner.

Maskulin bilisme gjør veien utrygg for syklister

Mannlige bilister bruker vold og aggressivitet for å kreve og hevde sin plass i trafikken på bekostning av syklister og fotgjengeres sikkerhet, ifølge svensk forsker.

Kort vei til jobben gir mer heltidsarbeid for kvinner

Kort reisevei til jobb, barnehage og matbutikk er avgjørende faktorer for at kvinner skal klare å jobbe heltid, ifølge transportforsker.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Wullf-Wathne, Marikken
Publisert:
Forfatter(e):
Anfinsen, Martin, Vivian Anette Lagesen & Marianne Ryghaug
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.