Pornografi

Fra streng sexsensur til ingen grenser

18. mars 2014
Pupper, kvinnelige forbrytere og ord som hintet om utroskap var nærmest utenkelig på film for 100 år siden. Nå er nesten alt lov.

Pornobål i Norge, voldtektskamp i Frankrike

14. januar 2014
Hvorfor kjempet Simone de Beauvoir mot voldtekt i Frankrike, mens Unni Rustad ble kjendis ved å tenne på pornoblader i Norge?

Pornobilete fortrengjer tekst

10. november 2009
Grensene for kva som blir oppfatta som porno er flytta. Språket og teksten har mista si pornografiske kraft, porno er bilete. Det meiner Stephen J. Walton, som forskar på pornografi.

Porno er overalt

22. september 2006
Unge i Norden har sett på pornografi, men det er store kjønnsforskjeller i bruk og holdninger til pornografi viser den kvantitative del av ny nordisk undersøkelse.

Porno: frigjørende, undertrykkende eller begge deler?

31. juli 2006
Porno er noe man er for eller mot. Debatten om porno i de nordiske landene har vært og er svært polarisert, konstaterer den danske forskeren Anette Dina Sørensen. Selv er hun mest opptatt av hvordan seksuell frigjøring defineres og hvem sine definisjoner som dominerer.

Porno - jenters eget valg?

14. juli 2006
Hvordan forholder jenter seg til porno? Lena Berg har snakket med 15 år gamle jenter om kjærlighet, sex, forhold til gutter og porno. Hvilke grenser og muligheter ser jentene for sin seksualitet?

Feministisk porno

4. april 2006
Finnes det en porno som er frigjørende for kvinner? Anne Sæbø forsker på hvordan pornografi ut fra et feministisk ståsted kan virke frigjørende og demokratiserende.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Korsvik, Trine Rogg
Publisert: 2018

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.