Elisabeth Eide – en pioner i norsk medieforskning

Fra journalist og lektor til frontfigur i norsk medieforskning. Forsker og forfatter Elisabeth Eide svinger seg til jazz og Bob Dylan, og har viet karrieren til å utforske hvordan kvinner og marginaliserte grupper blir representert i media.

Mari Teigen: Liker protest, men i moderat dose

Med fraspark i knallharde fakta har Mari Teigen, som leder for CORE – Senter for likestillingsforskning, viet karrieren til å undersøke hvordan kjønn utspiller seg i samfunnsstrukturen.

Torjer Olsen: En inkluderende veiviser

Torjer Olsen er professor i urfolksforskning, leder for samiske studier og feminist. Han ønsker seg mer kjønn inn i urfolksforskning og mer forskning på samiske temaer i kjønnsforskningen.

Jorid Hovden: – Jeg har mye trass og stahet i meg

Som student troppet hun opp på Idrettshøyskolen med busserull og buttons, i opposisjon mot det etablerte. Siden har idrettssosiologen brukt forskerkarrieren på å utfordre maktstrukturene i idretten.

Et yrkesliv i kvinnekroppens tjeneste

Norges eneste professor i kvinnehelse har blitt pensjonist, men Berit Schei (70) slutter ikke å jobbe av den grunn. At professoratet ikke videreføres, synes hun er synd.

Stan Hawkins – fra samtidskomponist til popforsker

Musikkprofessor Stan Hawkins har vært med på å forme et helt fagfelt med sin forskning på popmusikk, kjønn og identitet. Nå feires karrieren hans med et festskrift.

Halvor Moxnes: Aktivist, bibelkjenner og vennskapsforkjemper

Halvor Moxnes vil ha en kirke som inkluderer alle. For professoren i teologi finnes det ikke noe alternativ til optimisme.

Agnes Bolsø: Med hjerte for bygda og hjerne for kjønnsforskning

Professor Agnes Bolsø har forsket på bygdekvinner, lesbisk seksualitet og økofeminisme. Nå står pensjonsalderen for døra, men engasjementet brenner like sterkt.

Karin Widerberg: Med lyst som akademisk drivkraft

Professor Karin Widerberg ser tilbake på et «vanvittig morsomt» arbeidsliv. – Det skyldes først og fremst at jeg har fått gjøre det jeg har hatt lyst til, understreker hun.

Ragnhild Hennum: Første kvinnelige jussdekan ved UiO

Ragnhild Hennum har bred faglig spennvidde, men forskning på kvinners og barns rettssikkerhet er en rød tråd i hennes vitenskapelige virke.

Johanne Sundby: Har satt kvinnehelse på verdenskartet

Professor i global helse og abortforkjemper. Johanne Sundby har gjort sin egen barnløshet til karrierevei og brøytet veien for forskerspirer fra hele verden.

Nina Lykke: Vil ha mangfold inn i kjønnsforskningen

Den danske professoren tar faglige uenigheter på strak arm og trives med motsetninger. Det forskningspolitiske klimaet i Danmark gjorde likevel at hun valgte Sverige som arbeidssted.

Kristin Skjørten: En banebryter på voldsforskningsfeltet

Bak et beskjedent ytre skjuler det seg en modig pioner. Kristin Skjørten er ikke redd for å stille kritiske spørsmål til etablerte sannheter om menns vold mot kvinner.

Janneke van der Ros: Feministen som forsker for forandring

Hun er feminist med stor F, hobbysnekker og transforsker. Janneke van der Ros har fulgt kjønnsforskningen fra kampen for kvinnefrigjøring til dagens transdebatt, men hun venter fortsatt på en ny revolusjon.

Hilde Sandvik: Med hjertet i historien

Hilde Sandvik fikk nylig pris for sin innsats som underviser. Kjønnsperspektivet er viktig i all historie, mener hun. - Man må alltid stille spørsmålet: Gjaldt dette for kvinner også?

Publikasjoner

Forfatter(e):
Folkvord, Magnhild
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.