Da minoritetskvinnene reiste seg

14. mars 2013
Da samiske kvinner sto i fare for å miste sin tradisjonelle rett til eie egne reinsdyr, mobiliserte de seg. For innvandrerkvinnene var kampen mot rasisme viktig for mobiliseringen.

Respekt viktigere enn likhet

18. juni 2010
Tverrkulturelle par må etablere en felles plattform for sitt samliv. Da handler ikke likestilling lenger om likhet, men om respekt for forskjeller, sier Britt Kramvig og Anne Britt Flemmen.

Halve makta i Sametinget

9. november 2005
Kommunestyrer, fylkesting og Stortinget har langt fra kjønnsbalanse blant de innvalgte representantene. Men nå har Sametinget fått det. Ved høstens valg økte kvinneandelen i Sametinget fra 18 til 51 prosent. Og for første gang er det valgt en kvinnelig sametingspresident: Aili Keskitalo. Hva skjedde?

Publikasjoner

Forfatter(e):
Pettersen, Torunn, Jo Saglie, Eva Josefsen og Ragnhild Nilsson
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Blix Hagen, Rune
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.