Voldtekt og overgrep

«Ikkje akkurat eit uskuldig offer»

23. november 2010
− Skam og risiko er kjernepunkt når valdtekt blir diskutert i amerikanske medier. Merksemda blir konsentrert kring det offeret gjer, og ikkje på overgriparen sitt ansvar, seier samfunnsgeograf Anne Bitsch. 

Ubrukt bevismateriale i voldtektssaker

10. september 2010
Medisinske bevis i voldtektssaker kan øke sjansen for domfellelse. Allikevel unnlater politiet ofte å benytte det materialet som er sikret på overgrepsmottak. Hva bestemmer om politiet benytter seg av dette eller ikke?

Begjærets grenser

7. mai 2010
Sør-Afrika, postapartheid: En professor anklages for seksuell trakassering mot en farget student og mister jobben. Datteren hans gruppevoldtas av svarte menn. Skal Vanære leses som J. M. Coetzees oppgjør med det nye Sør-Afrika, eller har nobelprisvinneren noe annet å si oss om voldtekt, begjær og empati?  

Overgrepene vi ikke snakker om

7. april 2010
Ordet «overgriper» får de aller fleste av oss til å se for oss en mann. Men også kvinner forgriper seg seksuelt.  

Med kroppen som våpen

18. mars 2010
Voldtektsleire, seksuell tortur, gjengovergrep. Under krig blir noen menn til brutale overgripere. Mange har spurt seg hvorfor. Psykolog Inger Skjelsbæk vil spørre overgriperne selv.

Mannlighetens utfordrere

5. januar 2010
Vårt tradisjonelle syn på mannlighet åpner for at overgrep også mot menn kan finne sted, mener Torbjørn Herlof Andersen. Han har forsket på menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vil vise hva som gjør dem i stand til å mestre de vonde erfaringene.

«Vi har ingenting»

22. september 2009
Ingen lønn. Ingen respekt. Ingen framtidstro. Kongolesiske soldater mangler det meste. Er det derfor de bortfører, voldtar og mishandler sivile kvinner?

Voldtekt dømmes som utnyttelse

11. oktober 2007
Domstolene bruker loven feil i voldtektssaker der offeret har psykiske lidelser eller er psykisk utviklingshemmet. Anne Jorun Bolken Ballangrud har gått gjennom 69 overgrepssaker og funnet flere eksempler på at forbrytelser som ifølge loven er voldtekt, i stedet dømmes som utnyttelse, som har en mye lavere strafframme. – Oppsiktsvekkende, mener juristen.

Fra soldat til voldtektsmann

11. juli 2007
Massevoldtekter ser ut til å være en nærmest uunngåelig følge av krig. Hvorfor og hvordan blir alminnelige unge menn forvandlet til brutale overgripere i uniform? Det er spørsmålet Anja Enger forsøker å besvare i sin masteroppgave i kriminologi.

Når kulturen blir syndebukk

24. april 2007
- Samisk tradisjon og kultur må ikke få skylda når problemene ligger et helt annet sted, sier forsker Rauna Kuokkanen om overgrepene i Kautokeino. Hun var en av innlederne under Nordisk Samisk Likestillingskonferanse.

En ekte voldtekt?

13. februar 2007
Hva hadde du på deg? Ba du han inn? Og ble du virkelig tvunget? Spørsmålene som møter voldtatte liberiske flyktningkvinner minner ikke så rent lite om norske forhold, ifølge Sæba Bajoghli, som har skrevet masteroppgave om voldtekt i en afrikansk flyktningleir.

Men krigen var ikke over

22. november 2006
Hvor lenge varer en krig? Inger Skjelsbæk har forsket på behandling av kvinner som har blitt utsatt for seksualisert vold i krigen i Bosnia.

Levende voldtektsmyter

1. september 2006
16 prosent av kvinner mellom 24-55 år har enten blitt tvunget eller truet til sex, forsøkt voldtatt eller voldtatt. Overgriperen er ofte kjent og mange kvinner definerer ikke hendelser som voldtekt, selv om det de har vært utsatt for regnes som voldtekter i juridisk forstand. Det har forskere ved NOVA funnet ut.

La de små barn komme til meg

22. mars 2006
Boka "La de små barn komme til meg. Barns erfaringer med seksuelle og rituelle overgrep" fikk en sentral plass i debatten om granskingen av professor Eva Lundgrens forskning. Spørsmålet var blant annet om barna og ungdommenes fortellinger om overgrep var "sanne".

Når krenkede barn blir syke voksne

1. november 2005
Omsorgssvikt, seksuelt misbruk og ulike former for mishandling i barndommen kan gi utslag i fysiske lidelser senere. Det har Anna Luise Kirkengen fått innsikt i gjennom mange års forskning og arbeid som allmennpraktiserende lege.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Åse Strandbu, Gerd Marie Solstad, Kari Stefansen og Lars Roar Frøyland
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Bang-Olsen, Ingrid, m.fl.
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Frøyland, Lars Roar mfl.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
John Devaney et al.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Gunnarsson, Lena
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Jensenius, Francesca R. & Mala Htun
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Heinskou, Marie Bruvik, May-Len Skilbrei & Kari Stefansen (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Tutenges, Sébastien, Sveinung Sandberg & Willy Pedersen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Hannah Helseth
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Wangamati, Cynthia Khamala et al.
Publisert: 2019

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.