Voldtekt og overgrep

«Vi har ingenting»

22. september 2009
Ingen lønn. Ingen respekt. Ingen framtidstro. Kongolesiske soldater mangler det meste. Er det derfor de bortfører, voldtar og mishandler sivile kvinner?

Voldtekt dømmes som utnyttelse

11. oktober 2007
Domstolene bruker loven feil i voldtektssaker der offeret har psykiske lidelser eller er psykisk utviklingshemmet. Anne Jorun Bolken Ballangrud har gått gjennom 69 overgrepssaker og funnet flere eksempler på at forbrytelser som ifølge loven er voldtekt, i stedet dømmes som utnyttelse, som har en mye lavere strafframme. – Oppsiktsvekkende, mener juristen.

Fra soldat til voldtektsmann

11. juli 2007
Massevoldtekter ser ut til å være en nærmest uunngåelig følge av krig. Hvorfor og hvordan blir alminnelige unge menn forvandlet til brutale overgripere i uniform? Det er spørsmålet Anja Enger forsøker å besvare i sin masteroppgave i kriminologi.

Når kulturen blir syndebukk

24. april 2007
- Samisk tradisjon og kultur må ikke få skylda når problemene ligger et helt annet sted, sier forsker Rauna Kuokkanen om overgrepene i Kautokeino. Hun var en av innlederne under Nordisk Samisk Likestillingskonferanse.

En ekte voldtekt?

13. februar 2007
Hva hadde du på deg? Ba du han inn? Og ble du virkelig tvunget? Spørsmålene som møter voldtatte liberiske flyktningkvinner minner ikke så rent lite om norske forhold, ifølge Sæba Bajoghli, som har skrevet masteroppgave om voldtekt i en afrikansk flyktningleir.

Men krigen var ikke over

22. november 2006
Hvor lenge varer en krig? Inger Skjelsbæk har forsket på behandling av kvinner som har blitt utsatt for seksualisert vold i krigen i Bosnia.

Levende voldtektsmyter

1. september 2006
16 prosent av kvinner mellom 24-55 år har enten blitt tvunget eller truet til sex, forsøkt voldtatt eller voldtatt. Overgriperen er ofte kjent og mange kvinner definerer ikke hendelser som voldtekt, selv om det de har vært utsatt for regnes som voldtekter i juridisk forstand. Det har forskere ved NOVA funnet ut.

La de små barn komme til meg

22. mars 2006
Boka "La de små barn komme til meg. Barns erfaringer med seksuelle og rituelle overgrep" fikk en sentral plass i debatten om granskingen av professor Eva Lundgrens forskning. Spørsmålet var blant annet om barna og ungdommenes fortellinger om overgrep var "sanne".

Når krenkede barn blir syke voksne

1. november 2005
Omsorgssvikt, seksuelt misbruk og ulike former for mishandling i barndommen kan gi utslag i fysiske lidelser senere. Det har Anna Luise Kirkengen fått innsikt i gjennom mange års forskning og arbeid som allmennpraktiserende lege.

1 av 3 voldtas

2. mai 2003
1 av 6 lever i forhold der de mishandles. 1 av 3 må regne med å bli voldtatt. Det handler om kvinner i Sør-Afrika. Landet som ble fritt fra apartheid, men som langt fra er fritt for undertrykkelse og vold. Lesley Ann Foster leder Masimanyane støttesenter for kvinner i Eastern Cape. Hun er en av Sør-Afrikas fremste eksperter på vold mot kvinner. Hva er hennes forklaring på at vold mot kvinner hører til dagens orden?

Publikasjoner

Forfatter(e):
Bang-Olsen, Ingrid, m.fl.
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Frøyland, Lars Roar mfl.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
John Devaney et al.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Gunnarsson, Lena
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Jensenius, Francesca R. & Mala Htun
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Heinskou, Marie Bruvik, May-Len Skilbrei & Kari Stefansen (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Tutenges, Sébastien, Sveinung Sandberg & Willy Pedersen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Hannah Helseth
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Wangamati, Cynthia Khamala et al.
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Jacobsen, Jørn
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Langford, Malcolm, Marit Skivenes & Karl Harald Søvig (eds.)
Publisert: 2019

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.