– I norsk utenrikspolitikk snakker man lite om feminisme

Å fremme likestilling er en viktig del av Norges fredsarbeid i utlandet. Men vi vil ikke kalle utenrikspolitikken vår «feministisk», sier forskerne Inger Skjelsbæk og Torunn L. Tryggestad.

Norge satser på bistand til jenters utdanning, men glemmer jobbene

Kan utdanning løse utfordringer for jenter i utviklingsland? Ikke alene, mener forskere bak ny rapport. De etterlyser flere målrettede tiltak for å bekjempe ulikhet.

Gravide kvinner skremmes fra sykehus i Nicaragua

I Nicaragua vil myndighetene få flere kvinner til å føde på sykehuset. Målet om pene tall overskygger kvaliteten i helsetilbudet til fattige kvinner, mener Birgit Kvernflaten.

Norsk likestillingsinnsats får kritikk av ekspertene

Norge møtte kritikk i FNs kvinnekonvensjonskomité for manglende innsats på likestillingsfeltet. Flere av dem som har fulgt komiteens uttalelser nøye, håper det kan bidra til å få viktige tiltak på plass.

Hva er kjønnsperspektiver i sammenliknende politikk?

Vi spør Jan Erik Grindheim, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge og statsviter i tankesmien Civita.

Kjønnsavdelingen: Bonusepisode!

Bakgrunnen for Kjønnsavdelingen er Beijingplattformen. Siden FNs kvinnekonferanse i 1995 har den vært et verktøy for mobilisering og likestillingsarbeid verden over. To generasjoner feminister diskuterer plattformens aktualitet i 2017.

Ny handlingsplan får skryt

UDs nye handlingsplan for likestilling er kunnskapsbasert og konkret, mener kjønnsforskere. De advarer likevel mot norsk selvgodhet.

Kvinnelige soldater: Fredsbevarende engler eller like tøffe som gutta?

En kvinnelig FN-soldat antas å få bedre kontakt med lokalbefolkningen kun i kraft av å være kvinne. Samtidig er hun nødt til å være «en av gutta».

Blikk for kjønn når krisen rammer

Kvinner og menn, gutter og jenter kan ha ulike behov og ulike ressurser i en krisesituasjon. Men hvor lett er det å huske på dette for en nødhjelpsarbeider som er omgitt av mennesker i krise?

Ti år med kvinneresolusjonen

Et tiår etter at FN-resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet ble vedtatt av FNs sikkerhetsråd, har spørsmål omkring kvinners roller i krig og konflikt fått en selvsagt plass på dagsorden. Nå må anekdotisk kunnskap og ubelagte påstander om temaet erstattes av forskning. Det mener PRIO-forsker Torunn L. Tryggestad.

FNs kvinnekonvensjon kan endre norsk lov

Om lag 90 prosent av FNs medlemsland har sluttet seg til (ratifisert) FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering av kvinner (kvinnekonvensjonen). Norge ratifiserte i 1981. Det innebærer at kvinnekonvensjonen forplikter Norge folkerettslig i forhold til andre land.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Mjaaland, Marius Timmann; Thomas Hylland Eriksen; Dag O. Hessen (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Astrid Skjerven, Maureen Fordham (ed.)
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.