Flyvertinnen og advokaten som tok likelønnskampen til EU

9. august 2022
Da Europa åpnet grensene for fri flyt av arbeidskraft, gikk de samtidig med på et felles lovverk på arbeids- og sosialfeltet. Det skulle åpne nye muligheter for likestilling.

Vil ha mer forskning med kjønnsperspektiver i Europa

25. november 2020
En ny EU-rapport viser hvordan kjønnsperspektiver kan gjøre forskningen bedre og mer kreativ – også i fagfelt som ikke har brukt det tidligere.

– Europa vil ha mer forskning på kjønn

8. november 2019
Likestilling fører til bedre resultater i forskning og innovasjon. – I tillegg bør europeiske forskningsmidler øremerkes med krav om kjønnsperspektiver, mener EU-byråkrater.

– EU hever standarden på norsk likestillingspolitikk

30. april 2019
At EU påvirker norsk likestillingspolitikk er stort sett et gode. Men en individorientert politikk setter den sosialdemokratiske tilnærmingen under press, mener forskere.

Finanskrisen ødela for EU-feminister

29. juni 2018
EU opprettet en kvinnelobby for å sikre kvinneperspektiv på politikken. Men EUs interesse for likestilling forsvant med finanskrisen og høyredreining i europeisk politikk.

Fra europeisk optimisme til homonasjonalisme på 14 år

21. juni 2018
I 2004 utvidet EU mot øst og gikk fra 15 til 25 medlemsland. For å få bli med i den europeiske storfamilien, måtte postkommunistiske land reformere diskrimineringslovene sine. «– EU bra for homofiles rettigheter», kunne man lese hos Kilden.

Hva er kjønnsperspektiver i sammenliknende politikk?

17. oktober 2017
Vi spør Jan Erik Grindheim, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge og statsviter i tankesmien Civita.

Nytt verktøy for kjønnsperspektiver i forskning

22. november 2016
I tre år har tolv europeiske land samarbeidet for å dele beste praksis og fremme kjønnsdimensjonen i forskning og innovasjon. Nå lanserer nettverket et verktøy med konkrete eksempler til hjelp for forskere, skriver Siv Haugan, Forskningsrådet.

Vår kjønnsekspert i Brussel

20. oktober 2016
Verdens største forskningsprogram har sin egen rådgivende gruppe for kjønn. Blant de 30 utvalgte ekspertene der, sitter en norsk professor.

- Kjønnsperspektiver gir et fortrinn i EU-søknader

17. mars 2015
– Dersom norske forskere blir flinkere til å oppfylle EU-kravene om kjønnsperspektiver i forskning, får de et konkurransefortrinn i Horisont 2020, sier Curt Rice.

EU-parlamentet i teten for kjønn i forskning

7. mars 2013
Kjønnsspørsmålet har fått et reelt gjennombrudd i forhandlingene om EUs fremtidige forskningspolitikk, Horisont 2020. Europaparlamentet går lengst i sine krav om likestilling og kjønnsperspektiv i forskningen. I vårens forhandlinger blir det avgjort om parlamentet får med seg regjeringene.

Si din mening om EUs forskningspolitikk

4. mars 2011
Frem til 20. mai kan alle komme med respons til EUs nye satsing på forskning og innovasjon. Kanskje blir det store endringer, også knyttet til likestilling og kjønnsbalanse?

Større kontaktflate

18. januar 2011
Hilde G. Corneliussen har utvidet sin internasjonale bekjentskapskrets gjennom deltakelsen i EU-prosjektet Meta-analysis of gender and science research. – Det er en inngangsport til nye samarbeidspartnere og økt kunnskap, sier hun.

Nyttige nettverk

15. september 2010
Et stort EU-finansiert prosjekt etterlot Vivian Anette Lagesen med akademiske kontakter over hele Europa. Hun mener EU-forskning og utenlandsopphold gir en unik mulighet for nettverksbygging og kunnskapsutvikling.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Dørum, Knut (ed.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Elling, Agnes, Jorid Hovden & Annelies Knoppers (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Holst, Cathrine, Hege Skjeie og Mari Teigen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Skjeie, Hege, Cathrine Holst & Mari Teigen
Publisert: 2019

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.