Jussprofessorar meiner vernet mot diskriminering er blitt dårlegare

30. august 2022
Diskrimineringsvernet er blitt eit verktøy for dei mest ressurssterke, ifølgje Anne Hellum og Vibeke Blaker Strand ved UiO. No kjem dei med bok om emnet.

Jussprofessor mener LHBTI-personer må vernes bedre mot diskriminering

8. september 2021
I praksis er vernet mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk dårligere enn andre gruppers diskrimineringsvern, mener Anne Hellum.

Lesbiske kvinner på 1800-tallet unnslapp rettssaker

22. januar 2021
Kun to ganger i norgeshistorien har det blitt ført rettssaker mot kvinner som har hatt seksuelt samkvem med andre kvinner.

Boken som forandret rettsvitenskapen

21. januar 2021
«Kvinnerett» ble i 2008 kåret av Dagbladet til etterkrigstidens viktigste bok i rettsvitenskap. Det er det gode grunner til.

Kvinnelige lovbrytere møter andre fordommer enn menn

30. juni 2020
Kjønnsroller spiller fremdeles inn på hvordan forbrytere oppfattes av samfunn og rettsvesen, hevder norske forskere.

Hva er «normal» oppførsel etter en voldtekt?

28. april 2020
Å få en overgriper dømt for voldtekt er ikke enkelt. Det skal det heller ikke være. Men noen handlinger kan øke voldtektsofferets sjanse for å vinne frem i retten, viser ny forskning.

Juridisk kjønnsskifte løyser ikkje alle problem

24. mars 2020
Ei ny lov er ikkje nødvendigvis nok til å fjerne ubehaget ved å ha ein kropp som ikkje heilt passar til den personen ein kjenner seg som. Men det kan hjelpe.

Ragnhild Hennum: Første kvinnelige jussdekan ved UiO

17. februar 2020
Ragnhild Hennum har bred faglig spennvidde, men forskning på kvinners og barns rettssikkerhet er en rød tråd i hennes vitenskapelige virke.

Trenger vi en ny definisjon av voldtekt i loven?

12. september 2019
I Norge og Europa kjemper aktivister for å endre voldtektslovgivningen slik at voldtekt defineres som sex uten samtykke. Dette vil verken endre eller løse noe særlig av problemet, mener forskere.

Både menn og kvinner er sårbare i fengsel

26. februar 2019
Poenget er ikke å generalisere over forskjeller mellom menn og kvinner i fengsel, men å vise hvordan ulike fangers sårbarhet slår ut i et fengselssystem som ikke tar hensyn til individuelle behov, skriver Åshild Marie Vige.  

Publikasjoner

Forfatter(e):
Tveit, Miriam, Mia Korpiola, Else Mundal og Helle Vogt
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Hellum, Anne og Vibeke Blaker Strand
Publisert: 2022

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.