Sexkjøpsloven

Sexkjøpsloven har endret svenskenes holdninger til prostitusjon

20. oktober 2017
I 1999 innførte Sverige forbud mot kjøp av sex. Det er uklart om loven har ført til mindre prostitusjon. Men holdningene til kjøp og salg av sex har endret seg, ifølge forskere.

Heller selje sex enn å jobbe i klesindustrien

24. september 2015
Er kvinner som sel sex patriarkatets ultimate offer, eller kapitalismens «bad girls» med kontroll over sin eigen seksualitet?

Sexkjøpsloven rammer innvandrede kvinner

25. juni 2014
Med fokus på menneskehandel har bekjempelse av prostitusjon fått høyere status i politiet. Men det er ikke prostitusjon som sådan de går etter, det er de utenlandske kvinnene.

Sexkjøper som overgriper, gjennomsnittsmann eller sårbar

13. januar 2014
Forståelsen av hvorfor menn kjøper sex har avgjort hvorvidt og hva slags tiltak samfunnet har satt inn overfor denne gruppen. Rådgivningstjenesten KAST, Kjøp av seksuelle tjenester, er typisk for vår tid, ifølge Ingvil Thallaug Øverli.

Blandede signaler i nordisk sexkjøpspolitikk

31. oktober 2013
I Norge deles det ut kondomer til prostituerte, i Sverige betraktes dette som et brudd med den nødvendige nulltoleransen. Ideen om en felles nordisk modell for håndtering av prostitusjon gjenspeiles ikke i praksis.

Loven mot synlige horer

12. oktober 2012
Loven mot sexkjøp skjøt først fart da nigerianske kvinner åpent solgte sex på Karl Johan. – Argumentet om menneskehandel feide alt annet av banen, sier May-Len Skilbrei.

Sexkjøpslov endret holdninger

16. august 2011
Forbudet mot kjøp av sex skulle gi mindre menneskehandel og overbevise folk om at prostitusjon er galt. Men fungerte det? Både ja og nei, ifølge NOVA-forsker Andreas Kotsadam.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.