Om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskriftet publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser, både som temanumre og i åpne numre. Artiklene er i hovedsak skrevet på norsk av norske forskere, men aksepterer også bidrag på svensk, dansk og engelsk.

Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering for vitenskapelige artikler og er innplassert på nivå 1 i det norske publiseringssystemet.

Det leses av forskere, lærere og studenter innenfor alle fagområder der kjønnsperspektiv inngår, samt policymakere og andre med interesse for spørsmål som angår kjønn og likestilling i ulike deler av samfunnet.

Tidsskriftet ble startet under navnet Nytt om kvinneforskning i 1977 og endret navn til Tidsskrift for kjønnsforskning i 2005.

Tidsskrift for kjønnsforskning eies av Kilden og utgis i samarbeid med Universitetsforlaget. Tidsskriftet inngår i støtteordningen for åpne norskspråklige tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap som administreres av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Tidsskriftet kommer med fire nummer i året.

ISSN Print: 0809-6341

ISSN Online: 1891-1781

Les om redaksjonen i tidsskriftet

Vil du skrive?


Åpen tilgang:

Fra 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access). Tidsskriftene kan leses i sin helhet på kjønnsforskning.no.

Arkiv:

Arkiv til og med 2016 selges som enkeltartikler og utgaver. Institusjoner og bedrifter kan abonnere på tilgang til arkivet hos Idunn.no

Utgaver fra 1977-2008 kan leses i pdf-versjon på kjønnsforskning.no.

Henvendelser om fysiske utgaver fra 2008 og eldre rettes til:

Kilden kjønnsforskning.no
E-post: tidsskriftet@kilden.forskningsradet.no 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.