Redaksjonen

Redaktører

Ingvil Hellstrand
Førsteamanuensis
Senter for kjønnsstudier
Universitetet i Stavanger
ingvil.f.hellstrand@uis.no

Lene Myong
Professor og senterleder
Senter for kjønnsstudier
Universitetet i Stavanger
lene.myong@uis.no

Redaksjonssekretær

Elin Rekdal Müller
Kilden Kjønnsforskning.no
elin@kilden.forskningsradet.no

Redaksjonsråd

Hege Andreassen
Hilde Bondevik
Helga Eggebø 
Iram Khawaja 
May-Linda Magnussen 
Lin Prøitz 
Stine Bang Svendsen
Kristoffer Chelsom Vogt

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.