Åpent nummer

Forside Tidsskrift for kjønnsforskning 1-23

Årets første utgave presenterer artikler som på forskjellig vis har kjønnspolitikk som omdreiningspunkt. Bidragene spenner fra å utfordre cisnormativitet som strategi for å inkludere transpersoner, til kvinnepolitiske perspektiver på reaksjonære stemmer i dagens abortdebatt, og refleksjoner over viktigheten av å anerkjenne «den forskjellige andre». De tar med andre ord fraspark i forskjellige feministiske tilnærminger når de viser hvordan diskurser og praksiser bidrar til å reprodusere undertrykking, marginalisering og hierarkier.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.