Utgave: 1/2023 Åpent nummer

Normkritiske verktøy for å inkludere transpersoner: Incompleteness og anarkafeministisk interseksjonalitet

Bilde av forsiden til Tidsskrift for kjønnsforskning 1-23

Sammendrag

Kan kollektiv inkludering av transpersoner på samfunnsnivå oppnås gjennom avlæring av de institusjonaliserte samfunnsnormene kjønnsbinærisme og cisnormativitet? Med utgangspunkt i sosialantropologiske og anarkafeministiske perspektiver forsøker vi å vise hvordan vårt samfunns rådende kjønnssyn kan snus i en mer konstruktiv, inkluderende og frigjørende retning. Vi argumenterer for at et kjønnssyn basert på anarkafeministisk interseksjonalitetsforståelse og Francis Nyamnjohs incompleteness-rammeverk, kan bidra til å skape et mer inkluderende samfunn som vil gagne alle, cispersoner så vel som transpersoner.

Nøkkelord: Transpersoner, ufullstendighet, anarkafeministisk interseksjonalitet, inkludering, institusjonell vold, samleving

Les hele artikkelen på: https://doi.org/10.18261/tfk.47.1.2


Dette er en Open Access artikkel distribuert under vilkårene Creative Commons CC-BY-NC 4.0 

DOI: https://doi.org/10.18261/tfk.47.1.2

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.