Utgave: 1/2023 Åpent nummer

«Pro-life»-diskurs i Serbia og Norge – hvordan kvinner usynliggjøres

Bilde av forsiden til Tidsskrift for kjønnsforskning 1-23

Sammendrag

Selv om verken medisin, lov, religion eller et bestemt ideologisk livssyn kan forklare alle perspektivene i abortdebatten og hevde en ugjenkallelig etisk riktig side, preges «pro-life»-diskursen ofte av harde, ensformede oppfatninger og standpunkter som presenteres som de eneste sanne og etisk riktige. Som i alle andre diskurser spiller metaforer en viktig rolle, for de kan fremkalle sterke følelser og gjøre påstander overbevisende. Målet med artikkelen er å vise frem og analysere diskurser i to forskjellige sammenhenger, nemlig i Serbia og Norge, for å undersøke om «pro-life»-diskurser skiller seg fra hverandre når det gjelder i hvilken grad de hevder retten til den eneste sannheten, og dermed retten til fullstendig makt.

Nøkkelord: Abort, «pro-life», diskurs, metafor, Serbia, Norge

Les hele artikkelen på Idunn.no: https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfk.47.1.3


Dette er en Open Access artikkel distribuert under vilkårene Creative Commons CC-BY-NC 4.0 

DOI: https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfk.47.1.3

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.