Si din mening om EUs forskningspolitikk

Frem til 20. mai kan alle komme med respons til EUs nye satsing på forskning og innovasjon. Kanskje blir det store endringer, også knyttet til likestilling og kjønnsbalanse?
EU har invitert til en nettbasert høring. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Arbeidet med å planlegge EUs forskningspolitikk etter 2013 er i gang, og nå kan du si din mening i en nettbasert høring. På EU-kommisjonens nettsider kan alle som ønsker det, både fra medlemslandene og utenfor EU, komme med sine innspill. Det er tre måter å melde sine meninger på; gjennom en blogg, et spørreskjema, eller ved en skriftlig respons.

Gudrun Langthaler, spesialrådgiver ved Forskningsrådets EU-kontor, oppfordrer institusjoner og enkeltpersoner til å komme med sine innspill.

Både forskning og innovasjon

Dagens rammeprogram, det 7. rammeprogrammet for forskning og teknologisk utvikling, trådte i kraft 1. januar 2007 og varer ut 2013. Etter det ønsker EU-kommisjonen å iverksette en mer helhetlig satsing på forskning og innovasjon.

I februar i år kom kommisjonen med forslag om et nytt, felles rammeverk for finansiering av forskning og innovasjon, i den såkalte grønnboka: GREEN PAPER - From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation funding. Dette skal dekke både rammeprogrammet for forskning, men også rammeprogrammet for konkurranseevne og innovasjon (CIP) og Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT). Det er likevel uklart om det bare vil erstatte de nåværende programmene, eller om det blir større endringer.

Ett av målene for EU-kommisjonen er å få enklere søkeprosess på prosjekter. De ønsker forbedringer som åpnere utlysninger, tilrettelegging for økt samarbeid og en forenkling med mer standardiserte regler.

Mer fokus på likestilling?

Langthaler antar at likestilling og kjønnsperspektiver i forskning vil være ett av temaene i Forskningsrådets respons til EUs ny satsing.

Gudrun Langthaler, spesialrådgiver i Forskningsrådet. (Foto: Forskningsrådet)

– Jeg tror kjønn og likestilling vil tas opp både når det gjelder utlysninger, men også når det gjelder tema. For eksempel er det innen medisin viktig å prioritere kvinnehelse, sier hun.

Hvordan kan du så påvirke EUs arbeid med kjønnsbalanse og likestilling, samt kjønnsperspektiver i forskning?

Det korte, nettbaserte spørreskjemaet har ingen spørsmål om akkurat dette, men det er et åpent felt nederst i skjemaet for ”andre prioriteringer”. Der kan du skrive det du selv mener er viktig. Blogginnleggene er dessuten helt åpne. For andre skriftlige responser er det ønskelig at strukturen og spørsmålene fra grønnboka, med sine 24 problemstillinger, blir fulgt. Det er likevel ikke nødvendig å svare på alle spørsmålene, og ideer utover spørsmålene er velkomne.

Ett av de 24 spørsmålene i grønnboka gjelder kvinner i forskning. Her etterspørres det hvilke tiltak EU skal sette i gang for å styrke kvinners rolle i forskning og innovasjon. Mer om likestilling blir ikke nevnt i grønnboka.

Langthaler avslutter med at dette er et tydelig signal om at Europa må gjøre mer for å oppnå likestilling i forskning og innovasjon.


Artikkelen er også publisert på kifinfo.no.

Fakta

Det er gjennom rammeprogrammene for forskning og teknologisk utvikling at EU i all hovedsak støtter forskning og utviklingsaktiviteter i medlemslandene. Rammeprogrammene dekker de fleste vitenskapelige disipliner.

Det første rammeprogrammet for forskning ble implementert i 1984, og siden den tid har EU hatt flere programmer, med en varighet på fem år av gangen. Dagens program, EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (7RP), trådte i kraft 1. januar 2007 og varer i syv år, det vil si ut 2013.

Gjennom EØS-avtalen har norske forskningsmiljøer og bedrifter siden 1994 deltatt på lik linje med institusjoner fra medlemslandene i EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.

Kom med innspill!

Du kan komme med dine meninger om EUs forskningspolitikk på flere måter.

Kommisjonen har invitert til en nettbasert høring med spørreskjema, blogg og skriftlig respons. Fristen er 20. mai.

Kunnskapsdepartementet skal komme med et formelt norsk innspill. Departementet ber også om forskningsmiljøenes meninger. Fristen er 15. april.

Aktuelle lenker

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.