Podkast

Kjønnsavdelingen 12 - Hvem tar ansvar for likestillingen?

I Norge ønsker nesten alle likestilling, men hvem skal sørge for å få det på plass? I episode 12 snakker vi om likestillingsbyråkratiet og hvem som har makta i den norske likestillingspolitikken.
Thomas Walle og Bjørn Lescher-Nuland er gjester i episode 12 av Kjønnsavdelingen. Foto: Mari Lilleslåtten.

Likestillingsmelding, likestillingsminister, likestillingsombud, likestillingssenter, likestillingsdirektorat – likestilling er et tema mange jobber med, men hvem har ansvar for å sikre at Norge blir et likestilt samfunn?

– Likestilling kommer ikke av seg selv, og nettopp derfor har vi et direktorat som Bufdir, sier Bjørn Lescher-Nuland, som leder likestillingsavdelingen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Bufdir har ansvar for å være pådriver innenfor myndighetene for at likestilling blir integrert i politikkutviklingen, men også i implementeringen i kommuner, fylker og regioner.

Som direktoratet med ansvar for likestilling både når det gjelder forvaltning og fag, gir Bufdir råd til departementene, til andre direktorater, og til kommunene der ute. De samler også kunnskap, og forvalter tilskudd til organisasjoner som jobber med likestilling.

Les også: – Politikerne må ta mer ansvar

Virker likestilllingsintegreringen?

Siden 1980-tallet har det i Norge blitt jobbet for likestilling ut fra et prinsipp om likestillingsintegrering eller mainstreaming.

– Tanken var at kjønnslikestilling er så viktig, at det skal være integrert innenfor alle sektorer, sier kjønnsforsker Thomas Walle.

Walle satt i likestillingsutvalget, eller Skjeie-utvalget, oppkalt etter utvalgets leder Hege Skjeie, som fikk i oppgave fra regjeringen å utrede norsk likestillingspolitikk. I 2011 leverte de den norske offentlige utredningen (NOU) Struktur for likestilling og i 2012 Politikk for likestilling. Utvalget var kritisk til effektene av likestillingsintegrering.

– Forskning viser at det i realiteten ofte er et veldig svakt trykk på likestilling, fordi det hele tiden skal veies mot andre hensyn, sier Walle.

– Likestillingsintegrering gir i praksis en svak struktur, fordi du er avhengig av kompetanse om likestilling og de riktige menneskene innenfor hver sektor.

Utvalget konkluderte med at likestilling ofte får vikeplikt i møte med andre politiske hensyn.

– Integreringsperspektivet er godt tenkt, men fungerer ikke i praksis.

Utvalget foreslo et eget statlig direktorat for likestilling, slik de får i Sverige fra 2018. I stedet fikk Bufdir et tydeligere mandat til å være fagdirektorat for likestilling.

Les Likestillingsutvalgets dom over norsk likestillingspolitikk: Fallitterklæringen

Foreldrepermisjon styres politisk

Et aktuelt eksempel på statlig styring av likestilling er foreldrepermisjon, hvor det er politisk bestemt hvor stor del som er forbeholdt far. Likestillingsutvalget påpekte en skjevhet i norsk politikk på dette området. 

– Det er et ønske om at begge foreldre skal komme på banen som omsorgspersoner. Samtidig er det skjevhet i mor og fars, eller medmors, rett til uttak av permisjon, avhengig av mors aktivitet og arbeid, sier Walle.

– Det sender ut et signal som mistenkeliggjør far. Utvalget var tydelig på at vi ønsket en endring som gjør foreldrepermisjon likestilt og nøytralt.

Lescher-Nuland kan fortelle at dette er et av områdene direktoratet jobber med.

– Et ekspertutvalg har nettopp sett på ytelser til barnefamilier, rett til opptjening og lignende. De foreslår en todeling av foreldrepermisjonen etter seks uker. Det er radikalt, og vil innskrenke valgfriheten, men Bufdir støtter dette forslaget, fordi vi tror det er et grep for å ta likestillingen et steg fremover.

– Vi forventer at mødre og fedre deltar på lik linje i arbeidslivet, og da er det kanskje naturlig å tenke nytt rundt likestilling i fordelingen av omsorgspermisjonen, sier Lescher-Nuland.

Les også: Hornes likestillingsmelding får stryk av forskere i Likestillingsutvalget

Hør Thomas Walle og Bjørn Lescher-Nuland forklare og diskutere hvordan norske myndigheter jobber med likestilling, og hvem de mener har ansvaret for å sikre et likestilt samfunn i Norge.

Du finner Kjønnsavdelingen i podkastappen på din telefon, f.eks. «Podkaster» på iPhone, Spotify, «Stitcher», «Acast», «Beyondpod», «Pocketcast» e.l. på Android-telefoner.

Følg Kjønnsavdelingen på SoundcloudiTunes, Facebook og Instagram.

Kjønnsavdelingen

En podkast om kjønn og likestilling.

Forskere og samfunnsdebattanter inviteres til å diskutere aktuelle utfordringer i et kjønnsperspektiv. 

Du finner Kjønnsavdelingen i podkastappen på din telefon, f.eks. «Podkaster» på iPhone, Spotify, «Stitcher», «Acast», «Beyondpod», «Pocketcast» e.l. på Android-telefoner.

Finn flere episoder

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.