Mest lest på Kilden kjønnsforskning.no i 2020

Fjorårets mest leste artikkel i Kildens nyhetsmagasin handler om maskulinitet i norsk black metal. Andre temaer som har opptatt leserne våre er valg av etternavn, kvinnehelse og singelliv.
De ti mest leste artiklene i 2020 spenner tematisk bredt fra voldtekt til korona. Også portretter av to kvinnelige nestorer i akademia ble godt lest.

1. Maskulinitet er i endring i norsk black metal

I norsk black metal fremheves monstrøse bilder av hypermaskulinitet. For mange fans har dette gitt en form for makt over egen identitet.

2. Når døden forskjellsbehandlar

Ein skulle kanskje tru at døden er den mest fellesmenneskelege erfaringa som finst. Men også i døden finst det kjønnsforskjellar.

3. Mannens etternavn har fortsatt forrang

- Mannens navnevalg er nærmest selvsagt, mens vi forventer en forklaring fra kvinner som vil beholde navnet sitt, viser en fersk doktorgrad.

4. Hva er «normal» oppførsel etter en voldtekt?

Å få en overgriper dømt for voldtekt er ikke enkelt. Det skal det heller ikke være. Men noen handlinger kan øke voldtektsofferets sjanse for å vinne frem i retten, viser ny forskning.

5. –  Pandemier rammer kvinner og menn forskjellig

Kunnskapen om tidligere pandemier gir oss uvurderlig informasjon om hvordan vi kan takle dagens koronapandemi, mener forskere.

6. Korona kan ha ført til mer vold mot kvinner

En ny kartlegging avdekker mangelfull kommunikasjon fra myndighetene om hjelpetilbud for voldsutsatte kvinner under koronakrisa.

7. Masseproduserte klær er ikke laget for kvinners faktiske kroppsfasonger

Kvinneklær har ofte dårlig passform. Det ønsker disputant Veronika Glitsch å gjøre noe med.

8. Ragnhild Hennum: Første kvinnelige jussdekan ved UiO

Ragnhild Hennum har bred faglig spennvidde, men forskning på kvinners og barns rettssikkerhet er en rød tråd i hennes vitenskapelige virke.

9. Kritiserer regjeringens satsing på kvinnehelse

Regjeringens satsing på kvinnehelse er for svak, mener forskere. De etterlyser øremerkede midler til forskning på kvinners hjerter, underliv, muskel- og skjelettlidelser og nye professorater i kvinnehelse.

10. Singellivet er også det gode livet

Ny forskning viser at det å leve i parforhold blir sett på som nøkkelen til et godt liv, selv om Norge ligger på verdenstoppen i å bo alene. – Å være enslig betyr ikke at man er ensom, sier Unn Conradi Andersen.

Kronikker 

Kronikker og debatter ble også godt lest, som «Gutters problemer i skolen handler ikke bare om kjønn» og «Kjønnsforskerne tier i transdebatten». Fjorårets mest leste kronikk var Leif Edward Ottesen Kennairs: «Hvem skal gi omsorg til menn som faller utenfor?». Den inngikk i en kronikkserie om forskning på menn og maskuliniteter

Les også: Mest lest på Kilden kjønnsforskning i 2019

Artikkelen ble endret 6. januar.

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.