Skole og barnehage

Er læreryrket et omsorgsyrke?

Ja, svarer læreren, tja, sier forskeren. Er det påstanden om feminisering av skolen og merkelappen omsorgsyrke som skremmer vekk menn fra lærerutdanningen?

Gutter er mer frampå i klasserommet

Guttene hadde et mer avslappet kroppsspråk mens de pratet høyt foran klassen. Jentene brukte i større grad språkdempere som «kanskje» og «tror jeg», skriver Karin Ressås Glendenberg som har skrevet masteroppgave om kjønnsforskjeller i skolen.

– Lærere må stoppe seksuell trakassering i ungdomsskolen

– Dette er ikke akseptabelt. Ingen voksne ville tolerert slik oppførsel. Så vi må undersøke hva som faktisk skjer og hvordan det påvirker ungdommene våre, sier forsker Hilde Slåtten.

Trange kjønnsroller i barnehagen

I norske barnehager snakker man fremdeles om «jenteting» og «gutteting», skriver Eline Kirkhusmo i masterbloggen. 

Menn i barnehager er mer fysisk aktive med barna

Barnehageansatte både ønsker og mener selv de behandler gutter og jenter likt. Men forskningen viser noe annet.

Dataspill: Fortsatt en kjønnsdelt verden

Foreldre har bekymret seg for barn og unges, og særlig gutters tidsbruk på dataspill i 30 år. Samtidig er det en uro for at jenter faller fra i dataspill-verdenen.

Når en sekser ikke er godt nok

Stadig flere skoleungdommer sliter psykisk. Jenter sliter tre ganger så mye som guttene, og stresser mest med skolen.

Tradisjonelle yrkesfag løner seg meir for menn enn for kvinner

Ein ny studie viser at menn som vel mannsdominerte yrkesutdanningar, får høgare løn, oftare fast jobb og bruker mindre velferdstenester enn kvinner i typiske kvinneyrke.

Mest lest på Kilden kjønnsforskning.no i 2020

Fjorårets mest leste artikkel i Kildens nyhetsmagasin handler om maskulinitet i norsk black metal. Andre temaer som har opptatt leserne våre er valg av etternavn, kvinnehelse og singelliv.

Kjønnsperspektiv – hva kan det bety for forskning og utdanning?

Uten kjønnsperspektiv innen en rekke samfunnsområder forsømmer vi å studere spørsmål som er viktige både for individer og for samfunnet, skriver Ingerid Bø.

Kvar er dei mannlege lærarane?

Løn og lite erfaring med barn er blant årsakene til at fleire kvinner enn menn blir lærarar. Men det skortar på kunnskap og tiltak for å å få fleire menn inn i skulen, skriv Runa Brandal Myklebust.

Gutters problemer i skolen handler ikke bare om kjønn

Vi må unngå statistiske overforenklinger når vi skal undersøke hvorfor gutter og jenter presterer forskjellig i utdanningsløpet, skriver Kristoffer Chelsom Vogt.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise
Publisert:
Forfatter(e):
Ingvill Hellstrand, Lene Myong (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Moberg, Karolin Elisabeth og Kristoffer Chelsom Vogt
Publisert:
Forfatter(e):
Astrid Skjerven, Maureen Fordham (ed.)
Publisert:
Forfatter(e):
Monica Bjerklund
Publisert:
Forfatter(e):
Knaben, Åse Dagmar & Gerd Abrahamsen
Publisert:
Forfatter(e):
Onsrud, Silje Valde, Hilde Synnøve Blix & Ingeborg Lunde Vestad (Eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Smette, Ingrid, Christer Hyggen og Anja Bredal
Publisert:
Forfatter(e):
Emilsen, Kari, Olav Bjarne Lysklett og Arnt Nordli
Publisert:
Forfatter(e):
Cools, Sara, Pål Schøne og Marte Strøm
Publisert:
Forfatter(e):
Aune, Helga
Publisert:
Forfatter(e):
Krumsvik, Rune Johan
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.