Eldre trives med sexlivet, men møter fordommer

6. september 2023

Eldre er i stor grad tilfredse med egen kropp og seksualitet, men temaet er fortsatt tabubelagt. Det kan føre til dårligere helsehjelp.

– Livet med demens er ikke bare en nedoverbakke

10. august 2023

Eldre med demens er ikke passive mottakere av omsorg, men trenger å stilles krav til og føle at de har noe å gi, ifølge demensforsker. 

Eldre, syke kvinner ønsker fortsatt ansvar i hjemmet

18. januar 2022
Forventninger til kvinner, særlig i eldre generasjoner, er at de har mer ansvar for hus og hjem. ‒ Det kan være belastende når kvinnene selv har behov for omsorg og pleie, mener Katrine Staats som har forsket på kreftsyke kvinner.

Menn og kvinner mer like i pårørendearbeid

8. april 2021
Det er fremdeles kvinner som bruker mest tid på pårørendearbeid. Men forestillingen om at det bare er kvinner som hjelper til med omsorg og oppfølging, er ikke like tydelig i en ny undersøkelse.

– Simone de Beauvoirs analyse av alderdommen er fortsatt aktuell

25. februar 2021
Den franske filosofen Simone de Beauvoirs analyse av kvinneundertrykkelse kan brukes til å forklare undertrykkelse av eldre også i dag, sier Tove Pettersen.

Kvinner mest positive til delt pensjon

1. oktober 2020
Kvinner har lavere pensjon enn menn. De støtter også i større grad ideen om at ektefeller deler pensjonsrettigheter seg imellom, viser en ny studie.

– Vi må løyse eldreomsorga utan å auke kjønnsforskjellar

4. februar 2020
Med eldrebølgja vil fleire pårørande, og særleg kvinner, oppdage at dei sit med omsorgsansvar for eldre familiemedlemmar. Difor hastar det med å diskutere løysingar, meiner forskarar.

Kjønnsavdelingen 17 – Overgangsalder, kjerringliv og alder­dommens likestillings­utfordringer

10. januar 2019
Hva skjer med kjønnsrollene når vi blir eldre? I episode 17 av Kjønnsavdelingen snakker vi om overgangsalder, den eldre kvinnens plass i kulturen og likestillingsutfordringer i alderdommen.

Eldre somaliere strever med mannsrollen

11. september 2018
Å flykte til et nytt land betyr nye idealer for aldring og maskulinitet. I Norge har eldre somaliske menn få arenaer å hevde seg på, ifølge forskere.

Syk, kriminell og normal

25. juli 2013
Født kriminelle og syke, men både lovlige og delvis aksepterte på sine eldre dager. Ny skandinavisk forskning viser hvordan eldre skeive lever i dag, og hvordan de har overlevd i et hardt og diskriminerende samfunn.

Fekk pris for oppgåve om diskriminerande pensjon

18. januar 2013
Kan pensjonerte husmødrer tape på at yngre karrierekvinner får betre vern mot diskriminering? Ja, konkluderer jurist Ninja Tollefsen. Masteroppgåva hennar vann nyleg prisen for framifrå bidrag til kjønnsforskinga ved Universitetet i Oslo. 

Blir mykere med åra

13. mars 2012
Gamle griser eller aseksuelle menn? Forskning på seksualitet og alderdom åpner et rom for en ny maskulinitet.

Pensjonister uønsket

15. oktober 2010
Samfunnene som vokste fram rundt gruvedrift i nordområdene var forbeholdt unge, sterke arbeidskarer. Gruveselskapet sørget godt for arbeiderne sine, men når man ble pensjonist, måtte man flytte.

Pleietrengendes seksualitet - hvem sitt ansvar er det?

5. mars 2004
At pleietrengende eldre har seksuelle lyster snakker vi sjelden om. Det er tabu. Og at pleiere som jobber i helse- og omsorgssektoren utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet diskuteres sjelden. Ann-Mari Volden har intervjuet kvinnelige pleiere om seksualisering, uønsket seksuell oppmerksomhet og vold på jobben.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege, Anne Skevik Grødem & Axel West Pedersen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Kitterød, R. & Pedersen, A.
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Magnusson, Karin, Aleksandra Turkiewicz & Martin Englund
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Kristiansen, Hans Wiggo and Linn J. Sandberg
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Björklund, Jenny and Ulrika Dahl (Eds.)
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Lyngstad, Torkild Hovde og Astri Syse (red.)
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.