Nedsatt funksjonsevne

Kvinner med nedsatt funksjonsevne tjener minst

Men lønnsgapet mellom menn med nedsatt funksjonsevne og funksjonfriske menn er større enn blant kvinnene, viser en ny studie. 

– Personer med utviklingshemming får liten tilgang til å utvikle kjønnsidentitet

Både alder og kjønn betyr noe for om personer med utviklingshemming opplever å bestemme selv. Utfordringen er at spørsmål om kjønn for denne gruppen har en tendens til å forsvinne, mener forskere.

Kvinner og menn med funksjonsnedsettelser får ulike hjelpemidler

Kvinner får tildelt flest hjelpemidler for tilpassing av hjemmet. Menn får flest motoriserte og elektriske hjelpemidler eller hjelpemidler som skal bidra til økt mosjon og trening, skriver Annette Solberg.

Unge, mannlige sjåfører tar mer hensyn etter ulykker

Unge menn endrer atferd i trafikken etter ulykker selv om de fortsatt eksprimenterer med kjøring, sier forsker Rannveig Svendby. Hun mener man må inkludere perspektivene deres på tross av at de blir ansett som problemsjåfører.

Kvinner med nedsatt funksjonsevne blir sett på som aseksuelle

Å delta i arbeidslivet og ha en familie er noe de fleste tar for gitt. Kvinner med funksjonshemminger fratas mange muligheter. Forklaringen kan være både funksjonsevne og kjønn, mener forsker.

Funksjonshemminger i norsk kjønnsforskning

Debattinnlegg

Mennesker med funksjonshemminger har også kjønn

Mennesker med nedsatt funksjonsevne studeres sjelden som kjønnede subjekter – det må det skje noe med, mener kjønnsforsker.

Personlige assistenter utfordrer likestillingen

Personlige assistenter gir funksjonshemmede større frihet. Men det kvinnedominerte yrket, hvor assistentene helst bør være usynlige og ufaglærte, kan utfordre likestillingen, hevder forskere bak ny studie.

Trodde homofili var psykose

Hvordan er det å være funksjonshemmet og samtidig ha en seksuell orientering som ikke er heterofil? En ny studie viser at gruppen blir møtt med fordommer og kunnskapsløshet i helsevesenet.

Volden mot «det fremmede»

Både funksjonshemmede og personer som bryter kjønnsnormene «straffes» av omverdenen. Eksempelvis er ungdom fra begge grupper langt mer utsatt for vold enn andre unge.

Funksjonshemmede mer likestilte

Funksjonshemmede par deler likere på husarbeid og barneomsorg enn andre par. Men når bare en av partnerne er funksjonshemmet, blir arbeidsfordelingen mer tradisjonell.

Litterære krøplinger

Kan man beskrive sykdommer og funksjonshemminger som noe annet enn mangler? Nora Simonhjell har skrevet doktorgrad om bøker som setter ord på marginaliserte kroppserfaringer.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.