Nedsatt funksjonsevne

– Personer med utviklingshemming får liten tilgang til å utvikle kjønnsidentitet

1. september 2020
Både alder og kjønn betyr noe for om personer med utviklingshemming opplever å bestemme selv. Utfordringen er at spørsmål om kjønn for denne gruppen har en tendens til å forsvinne, mener forskere.

Kvinner og menn med funksjonsnedsettelser får ulike hjelpemidler

5. juni 2019
Kvinner får tildelt flest hjelpemidler for tilpassing av hjemmet. Menn får flest motoriserte og elektriske hjelpemidler eller hjelpemidler som skal bidra til økt mosjon og trening, skriver Annette Solberg.

Unge, mannlige sjåfører tar mer hensyn etter ulykker

29. mars 2019
Unge menn endrer atferd i trafikken etter ulykker selv om de fortsatt eksprimenterer med kjøring, sier forsker Rannveig Svendby. Hun mener man må inkludere perspektivene deres på tross av at de blir ansett som problemsjåfører.

Kvinner med nedsatt funksjonsevne blir sett på som aseksuelle

22. februar 2018
Å delta i arbeidslivet og ha en familie er noe de fleste tar for gitt. Kvinner med funksjonshemminger fratas mange muligheter. Forklaringen kan være både funksjonsevne og kjønn, mener forsker.

Funksjonshemminger i norsk kjønnsforskning

6. oktober 2017
Debattinnlegg

Mennesker med funksjonshemminger har også kjønn

20. juni 2017
Mennesker med nedsatt funksjonsevne studeres sjelden som kjønnede subjekter – det må det skje noe med, mener kjønnsforsker.

Personlige assistenter utfordrer likestillingen

26. januar 2015
Personlige assistenter gir funksjonshemmede større frihet. Men det kvinnedominerte yrket, hvor assistentene helst bør være usynlige og ufaglærte, kan utfordre likestillingen, hevder forskere bak ny studie.

Trodde homofili var psykose

9. november 2012
Hvordan er det å være funksjonshemmet og samtidig ha en seksuell orientering som ikke er heterofil? En ny studie viser at gruppen blir møtt med fordommer og kunnskapsløshet i helsevesenet.

Volden mot «det fremmede»

29. juni 2012
Både funksjonshemmede og personer som bryter kjønnsnormene «straffes» av omverdenen. Eksempelvis er ungdom fra begge grupper langt mer utsatt for vold enn andre unge.

Funksjonshemmede mer likestilte

16. desember 2011
Funksjonshemmede par deler likere på husarbeid og barneomsorg enn andre par. Men når bare en av partnerne er funksjonshemmet, blir arbeidsfordelingen mer tradisjonell.

Litterære krøplinger

23. mars 2010
Kan man beskrive sykdommer og funksjonshemminger som noe annet enn mangler? Nora Simonhjell har skrevet doktorgrad om bøker som setter ord på marginaliserte kroppserfaringer.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.