Flere fedre enn mødre vil dele foreldrepermisjonen likt

– Slik sett er menn mer likestillingsorienterte enn kvinner når det kommer til spørsmål om deling av foreldrepermisjon, sier forsker. 

Når DNA-test viser at pappa ikke er far

– Slik lovverket er i dag, finnes det ingen grense for hvor lenge foreldre kan tilbakeholde opplysninger om biologisk foreldreskap, advarer jussprofessor. 

Bonden held på den maskuline farsrolla

Farsrolla let mannlige bønder få vere meir aktive omsorgsgjevarar – men berre på måtar som ikkje kjem i konflikt med den tradisjonelle maskuliniteten.

Mor ser ikkje på sæddonor som far til barnet

Ingen av mødrene i studien til Monica Bjerklund ønskte å kalle donorane for far til sine barn. Dette må barnehagane vere oppmerksame på, seier Monica Bjerklund ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Lovendringer skaper nye kjønnsidealer i Egypt

– Kjønnsposisjonene i det egyptiske samfunnet er i endring, sier Monica Lindbekk. Hun mener det utfordrer vår forestilling om et enkelt motsetningsforhold mellom islamisme og feminisme.

Pappakurs gir innsatte nye perspektiver

Å bli opptatt av papparollen, kan gi fedre i fengsel lyst til å bli lovlydige, mener Gunnar Vold Hansen.

Innvandrere omfavner fedrekvoten

Menn fra Sentral- og Sør-Europa liker at fedrekvoten er ferdigforhandlet og selvsagt.

Mer enn bare machomenn i Finnmark

Menn i Finnmark er opptatt av jakt og fiske, gode naturopplevelser, og det å være en best mulig pappa som tar ut mest mulig pappapermisjon.

Kritisk til ukritisk pappapermforskning

Det finnes mange veier til likestilling i familien. Det mister vi av syne om vi kun fokuserer på fedrekvoten, mener forskere.

Barnevernet foretrekker mamma framfor pappa

Hvis mor er rusavhengig eller psykisk syk, setter barnevernet store ressurser inn på å hjelpe henne i mammarollen. Hvis det er far som har problemer, blir han heller bedt om å forlate familien sin.

Pappa er viktig for barnas utvikling

En sensitiv og lydhør pappa påvirker barnets utvikling positivt. Men bare hvis han tilbringer mye tid med barnet i løpet av første leveår.

Færre menn blir fedre

Hvordan kan man være både en tilstedeværende forelder og en suksessfull arbeidstager? Dette spørsmålet har norske kvinner stilt siden 1970-tallet. Nå er det mennenes tur.

- Når jeg tar tablett blir jeg sånn jentete

Mamma er lettet, pappa er skeptisk. Barnet har også sine oppfatninger om å få diagnosen ADHD og medisiner for den. – Vi må høre mer på barna, sier forsker.

Ulike rammer for mor og far

Vi lever i en kultur som gjør det mulig for fedre å miste kontakten med sine egne barn. Dette handler ikke nødvendigvis om slemme ekskoner eller dårlige fedre, men om at tidligere tiders farsidealer finnes side om side med idealer om likestilt foreldreskap. Det mener sosiolog Knut Oftung.

Kampen for farskap

Unge barnløse menn ser for seg at framtidig farskap og familieliv skal være likestilt. Men de regner med å måtte konkurrere med mor om plassen i barnets liv for å få det til.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Sandberg, Kirsten
Publisert:
Forfatter(e):
Cederström, Carl
Publisert:
Forfatter(e):
Halsaa, Beatrice & Anka Ryall (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Hamm, Kristine
Publisert:
Forfatter(e):
Hansen, Gunnar Vold
Publisert:
Forfatter(e):
Brandth, Berit
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.