Juridisk kjønnsskifte og kjønnspoeng: Blir ordningen misbrukt?

2. oktober 2023

Regelverket legger ikke til rette for at folk skal endre juridisk kjønn på impuls, ifølge juseksperter. 

Hva betyr egentlig likestilling i akademia?

15. august 2023

En ny bok diskuterer begrepene som brukes om likestilling og mangfold i akademia. I praksis er utdanningsinstitusjonene ofte uenig om hva de betyr. 

– Kjønnsperspektiver må være en naturlig del av ingeniørfaget, ikke et vedheng

25. april 2023

Kjønnsbalansen har blitt bedre i svært mange fagdisipliner, men ingeniørfaget er en etternøler. En løsning er å vise frem hva som skjer når kjønnsperspektivet mangler, mener svensk forsker.

Utvalg skroter kjønnspoeng, men går for kvotering

24. januar 2023

Dagens ordning med kjønnspoeng er ikke effektiv nok for å sikre kjønnsbalanse i manns- og kvinnedominerte utdanninger, mener leder av offentlig utvalg.

Kvinnelige studenters erfaringer med kjønnsubalansen på teknologi- og ingeniørfag

6. desember 2022

Vi vet mye om kjønn og akademia, både som arbeidsplass og innen kjønnsdelte utdanningsvalg. Men hva tenker studentene på kjønnsdelte fag om dette, spør Maren Teresie Garmann Launes. Hun har skrevet første innlegg i Kildens masterblogg.

– Vi må inkludere flyktninger i høyere utdanning

27. september 2022

Lærestedene mangler en politikk for å inkludere flyktninger og må starte med å identifisere dem som en særgruppe. Det mener den ferske doktoren Juhar Yasin Abamosa.

Andrea Pető: – Å jobbe innen høyere utdanning er blitt høyrisiko

20. september 2022

Den ungarske forskeren mottar Universitetet i Oslos menneskerettighetspris for sitt arbeid for akademisk frihet og institusjonell autonomi. Kjønnsforskning er som gruvens kanarifugl, sier hun.

– Sykepleie ser ut til å forbli kvinnedominert

16. mai 2022
Alle utdanningsinstitusjonene sier at de er opptatt av kjønnsbalanse, men det er litt uklart hvor viktig enkelte profesjonsstudier egentlig synes det er, mener forsker Jan Messel fra OsloMet.

Teknologifaga skrik etter fleire jenter

16. mars 2022
Vi ønskjer å få fleire jenter til teknologifag, men korleis får ein dei dit, spør Hilde G. Corneliussen.

Sykepleiepensum handler nesten bare om kvinner

16. september 2021
Den kvinnelige omsorgsrollen dominerer i sykepleieutdanningen. Det kan fremmedgjøre mannlige studenter, mener Marianne Inez Lien.

Alder påvirker om menn fullfører kvinnedominerte studier

10. november 2020
Mange menn på kvinnedominerte profesjonsstudier faller fra. Men menn som er i midten av tjueåra eller eldre da de begynte studiet, fullfører oftere.

– Kvinner blir ikke oppmuntret til å studere IKT

5. mai 2020
Professor Hilde G. Corneliussen mener det slett ikke er et paradoks at kvinner i Norge ikke velger IKT-fag, men at de som burde støttet dem ikke har stilt opp.

Kan helsepersonell nok om kvinnehelse?

16. april 2020
Er undervisning i kjønn og kvinnehelse noe som overlates til den enkelte institusjon, og til den enkelte foreleser? Kartleggingen «Kjønn og kvinnehelse i helseprofesjonsutdanninger» kan tyde på det, skriver Linda Marie Rustad.

Både klasse og kjønn påvirker utradisjonelle utdanningsvalg

5. mars 2020
Kvinner og menn er mer tilbøyelige til å velge utradisjonell utdanning for å klatre på samfunnsstigen eller beholde sin posisjon, mener forsker.

- Feil å framstille gutter som skoletapere

25. oktober 2019
Uavhengig av utdanning får guttene mer lønn, oftere fulltid og oftere fast jobb, sier forskere. De ønsker å nyansere debatten om kjønn i skolen.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Hägg, Gustav, Diamanto Politis & Gry Agnete Alsos
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Helland, Håvard & Elisabeth Hovdhaugen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Lagesen, Vivian Anette, Ivar Pettersen & Line Berg
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Blix, Hilde Synnøve, Lilli Mittner og Rikke Gürgens Gjærum
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Mohr, Sebastian, Ning de Coninck-Smith og Julia Suárez Krabbe (red.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Svenkerud, Wessel Sigrun mfl.
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Bachke, Christian og Siri Håvås Haugland
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Reisel, Liza, Øyvind Søraas Skorge og Stian Uvaag
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Björkman, Lotta og Janne Bromseth (red.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Seehuus, Sara og Liza Reisel
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Larsen, Mona, Helle Holt og Malene Rode Larsen
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Lingås, Lars Gunnar og Unni Høsøien
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.