Kjønnsavdelingen #24 – Arbeiderklassemannen

11. mai 2023

Har utdannings- og likestillingsrevolusjonen strippet arbeiderklassemenn for status? spør programlederne i den 24. episoden av Kjønnsavdelingen.

– Kven drap Germaine?

23. juni 2020
Seksualitet og makt i «Kunsten å myrde» av Cora Sandel

Herskap og tjenestefolk – og au pairer

21. august 2018
Den gang het det tjenestejenter, i dag er vi mer vant til å høre om au pairer. Men historien om tjenestejenter for 200 år siden er like aktuell i dagens transnasjonale arbeidsmarked.

Ein veltrena kropp gir menn fortrinn i karrieren

26. april 2018
Lisa M. B. Sølvberg intervjua ti norske overklassemenn om kropp, ernæring og fysisk aktivitet. Ho meiner leiarar sitt syn på trening kan påverke kven dei tilset.

Kjønnsavdelingen 8 – Likestilling på universitetet: Kjønn, klasse eller karakterer?

13. september 2017
Trenger en mann en mannlig psykolog? Er det et problem når en utdanning er dominert av kvinner? Episode 8 av kjønnsavdelingen handler om kjønn i utdanning og yrkesvalg.

Kvinner med lav utdanning dør oftere av brystkreft

7. juni 2017
Det norske helsevesenet skal ha lik behandling for alle. Men bedre diagnostikk og behandling har kommet kvinner med høy utdanning mest til gode, mener forsker.

I kultureliten: Bare menn får lønnsgevinst av bachelor- eller mastergrad

2. juni 2016
Kvinner og menn i kultureliten får ikke samme uttelling for høyere utdanning: Kvinnene tjener bare på å ha doktorgrad, mennene tjener også på bachelor- eller mastergrad.

«Årets artikkel» handler om finanselitens kjønnsstereotype familieliv

22. desember 2015
Finanselitens profittjag og kjønnsstereotype måte å organisere familielivet på, kan si oss noe om hvorfor mammabloggene florerer, og hvorfor vi er så tiltrukket av paradisiske spa-opplevelser, mener Helene Aarseth.

Kvite damer til å passe barn, brune damer til å vaske klede og hus

22. september 2015
Den kvite europeiske au pairen med middelklassebakgrunn opplevde ei klassereise nedover i Noreg. Ho lurte på kvifor vertsfamilien ikkje skaffa seg ein filippinar, når det var hushjelp dei ville ha.

Kritisk til ukritisk pappapermforskning

5. mai 2015
Det finnes mange veier til likestilling i familien. Det mister vi av syne om vi kun fokuserer på fedrekvoten, mener forskere.

Klassebakgrunn påvirker kvinners sykefravær

10. mars 2015
Å være mor og arbeidstaker er tyngre for kvinner i arbeiderklassen enn i middelklassen, viser ny studie.

Ser på au pair-ordninga som u-hjelp

9. mars 2015
Norske familiar med au pair meiner dei gir kvinner frå fattige land ei betre framtid.

Hjemmeværende elitemødre produserer samfunnets vinnere

4. september 2014
De jobbet i finansbransjen i London, men hoppet av karrieren og ble mamma på heltid i Norge. Vel å merke for å være sammen med barna, ikke for å stelle hus og mann.

Surrogati lager hierarki mellom ulike typer morsroller

30. juni 2014
Ulike typer kvinner utfører de ulike typene morsroller som surrogatipraksisen skaper. De privilegerte blir de sosiale mødrene, de underpriviligerte står for egg og graviditet, ifølge svensk forsker.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Teigen, Mari, Arnfinn H. Midtbøen & Rune Karlsen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie og Patrick Lie Andersen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Sølvberg, Lisa M. B. og Vegard Jarness
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Cools, Sara, Pål Schøne og Marte Strøm
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Seehuus, Sara og Liza Reisel
Publisert: 2017

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.