Kvinner tjener mindre enn menn med samme jobb

Over en tredjedel av lønnsforskjellene mellom norske menn og kvinner, skyldes ulik lønn for likt arbeid: – Lønnsgapet på jobbnivå er større enn tidligere antatt, sier likelønnsforsker.

Fant machoholdninger blant kommende finanselite

– Elevene snakket mye om hva det vil si å være mann og «en av gutta», sier stipendiat Pål Halvorsen. Han har forska på maskulinitet blant videregåendeelever på eliteskoler.

Kvinner mest positive til delt pensjon

Kvinner har lavere pensjon enn menn. De støtter også i større grad ideen om at ektefeller deler pensjonsrettigheter seg imellom, viser en ny studie.

La oss snakke om likestillingens kår under koronakrisen

Likestilling er et hensyn som ofte får vikeplikt i kampen om oppmerksomhet og prioritering. Ikke la det skje denne gangen, skriver Mari Teigen.

Menn tjener mer enn kvinner på kunsten sin

Inntektsgapet mellom kvinnelige og mannlige kunstnere er større enn i samfunnet for øvrig. Årsakene er sammensatte, men valg av kunstneryrke og arbeidstid peker seg ut i ny norsk studie.

Kjønnsavdelingen 10 – Økonomi: Deltidsfella, tidsklemma og ulønna omsorgsarbeid

Kvinner tjener 88 prosent av mennenes lønn, og tar mer ansvar for ulønnet omsorgsarbeid. Hva skyldes den økonomiske ulikestillingen? Episode 10 handler om lønn, pensjon og feminismens plass i den kapitalistiske økonomien.

Nancy Fraser: Mener feminismen spiller på lag med nyliberalismen

Dagens rådende, vestlige feminisme løper nyliberalismens ærend, mener den politiske filosofen Nancy Fraser.

Økonomifaget er fortsatt ein mannsbastion

Då VG presenterte landets 20 fremste fagøkonomar, fanst det ikkje ei einaste kvinne mellom dei. – Økonomi er eit mannsdominert fag, stadfestar økonom Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo.

Rike gutter konkurrerer mest i økonomiske eksperimenter

Hvorfor velger vi som vi gjør? Og er vi født sånn eller blitt sånn? Adferdsøkonomene leter etter svar ved hjelp av penge- og regnoppgaver i laboratorium.

- Klart vi kan jobbe mindre

Både finanskrisen og den pågående debatten om sekstimersdagen kan lære av feministisk økonomi, mener forskere. 

Deltid skaper ikke pensjonstapere

Å jobbe deltid mens barna er små påvirker i svært liten grad pensjonen, viser en ny nordisk rapport.

Fekk pris for oppgåve om diskriminerande pensjon

Kan pensjonerte husmødrer tape på at yngre karrierekvinner får betre vern mot diskriminering? Ja, konkluderer jurist Ninja Tollefsen. Masteroppgåva hennar vann nyleg prisen for framifrå bidrag til kjønnsforskinga ved Universitetet i Oslo. 

De forlot kjøkkenbenken og forandret norsk økonomi

Det skjedde en liten revolusjon i løpet av én generasjon: Norske kvinner gikk fra å være husmødre til å bli yrkesaktive. Dette har hatt stor betydning for norsk økonomi de siste førti årene.

Små ting ‒ store saker

Ved hjelp av tombolaer, kakelodd og foreseggjorte håndarbeid har norske kvinner levert et vesentlig bidrag til oppbyggingen av velferdsstaten. Det hevder sosiolog Bente Blanche Nicolaysen, som forsker på den merkverdige og slitesterke basaren.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Dahlum, Sirianne, Carl Henrik Knutsen & Valeriya Mechkova
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.