Advarer mot enkle sannheter om kvinner i krig

3. mai 2017
Det er ikke bare alternative fakta vi skal bekymre oss for ved «post-fakta samfunnet», men også at bistandspolitikk utformes på grunnlag av «ønskelige fakta» om kjønnsroller i krig og konflikt, hevder forsker Maria Eriksson Baaz.

Farlig å være kvinne, farlig å være mann

14. februar 2017
Det blir stadig farligere å være journalist i krig og væpnete konflikter. Men selv om flest mannlige journalister blir drept, er man oftere bekymret for sikkerheten til deres kvinnelige kollegaer.

Opp med døren – inn med kjønn

27. oktober 2016
Ved å banke på dører og be forskere tenke nytt, har PRIOs gender-gruppe klart å lirke kjønnsperspektivet inn i en verden av menn. Det startet med én kvinnelig psykologistudent.

Staten straffa tyskarjentene utan lov og dom

12. mai 2015
Medan det offisielle Noreg smykka seg med å stille krigsforbrytarar for retten i rettsoppgjeret, vart dei såkalla tyskertøsene straffa utan lov og dom, sjølv om dei ikkje hadde gjort noko kriminelt.

Kvinnefokus overskygger menn som voldtas i krig

20. august 2014
For å forstå seksuell vold i krig holder det ikke å bare forske på de mange kvinnene som voldtas.

Soldaten som overgriper

25. februar 2013
I krig kan soldater forfalle til barbarer. Dommene til straffedømte for seksuelle overgrep i Bosnia-krigen gir innsikt i mekanismene.

De usynlige barnesoldatene

15. mai 2012
I Kongo er 30-40 prosent av barnesoldatene jenter. De opplever mer sexmisbruk, større stigma og får sjeldnere hjelp enn guttesoldater. Til tross for dette får jentene langt mindre oppmerksomhet fra verdenssamfunnet.

Uklok argumentasjon for kvinners deltakelse?

19. oktober 2011
«Kvinner er fredelige». «Kvinner er problemløsere». «Kvinner har mer medfølelse enn menn». Argumenter som ofte blir brukt for kvinners deltakelse i militære operasjoner. Fafo-forsker Kathleen Jennings mener det er en risikabel vei å gå.

- Soldater må bevisstgjøres om kjønn

28. januar 2011
For at fredsbevarende styrker skal oppnå de politiske målene som er satt, må kjønnsperspektivet sitte i ryggmargen på den enkelte soldat, mener Gunhild Hoogensen Gjørv.

Ti år med kvinneresolusjonen

1. juni 2010
Et tiår etter at FN-resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet ble vedtatt av FNs sikkerhetsråd, har spørsmål omkring kvinners roller i krig og konflikt fått en selvsagt plass på dagsorden. Nå må anekdotisk kunnskap og ubelagte påstander om temaet erstattes av forskning. Det mener PRIO-forsker Torunn L. Tryggestad.

Med kroppen som våpen

18. mars 2010
Voldtektsleire, seksuell tortur, gjengovergrep. Under krig blir noen menn til brutale overgripere. Mange har spurt seg hvorfor. Psykolog Inger Skjelsbæk vil spørre overgriperne selv.

Når makten taler for de tause

9. februar 2010
Krigen i Afghanistan er en kvinnefrigjøringskrig, hevdet tilhengerne. Åtte år seinere har stemmene som snakket på vegne av de afghanske kvinnene stilnet. – Kvinnene ble brukt i en taushetens retorikk, skriver Berit von der Lippe i en ny internasjonal antologi om retorikk og medborgerskap.

«Vi har ingenting»

22. september 2009
Ingen lønn. Ingen respekt. Ingen framtidstro. Kongolesiske soldater mangler det meste. Er det derfor de bortfører, voldtar og mishandler sivile kvinner?

Fra soldat til voldtektsmann

11. juli 2007
Massevoldtekter ser ut til å være en nærmest uunngåelig følge av krig. Hvorfor og hvordan blir alminnelige unge menn forvandlet til brutale overgripere i uniform? Det er spørsmålet Anja Enger forsøker å besvare i sin masteroppgave i kriminologi.

Men krigen var ikke over

22. november 2006
Hvor lenge varer en krig? Inger Skjelsbæk har forsket på behandling av kvinner som har blitt utsatt for seksualisert vold i krigen i Bosnia.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Bæk, Sindre og Inger Skjelsbæk
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Binningsbø, Helga Malmin & Ragnhild Nordås
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Krause, Jana & Louise Olsson
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Ingrid Vik Bakken & Galvard Buhaug
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Skjelsbæk, Inger & Torunn Lise Tryggestad
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Klugman, Jeni
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Kolås, Åshild (ed.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Rupesinghe, Natasja, Eli Stamnes & John Karlsrud
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Olsson, Louise & Theodora-Ismene Gizelis
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Graham, George et al.
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Begikhani, Nazand, Wendelmoet Hamelink & Nerina Weiss
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Østby, Gudrun, Henrik Urdal, Andreas Forø Tollefsen, Andreas Kotsadam, Ragnhild Belbo & Christin Ormhaug
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Upreti, Bishnu Raj & Sharmila Shivakoti
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Skjelsbæk, Inger
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Demetriou, Olga and Maria Hadjipavlou
Publisert: 2018

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.