Hva skal til for å fremme kjønnsbalanse og likestilling i norsk næringsliv?

9. september 2022

Kjønnskvotering svarer antagelig bare på en liten flik av spørsmålet, skriver Mari Teigen og Sigtona Halrynjo fra CORE - Senter for likestillingsforskning.

– Arbeidet for kjønnsbalanse kan aldri hvile

9. juni 2021
Mari Sundli Tveit er Forskningsrådets nye direktør. Hun vil holde fanen høyt hevet i arbeidet for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning.

Dedikert fredsforsker blir sjef for kjønnsforskningen på UiO

28. januar 2021
Inger Skjelsbæk er ny leder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitet i Oslo. Hun ønsker seg flere menn i staben og mer samarbeid på tvers av landegrenser og fagmiljøer.

Arbeidsgivers ansvar for likestilling i arbeidslivet

25. juni 2019
En kvalitativ studie av hvordan ledere forholder seg til likestillingshensyn når de tilrettelegger for ansattes bruk av omsorgsrettigheter

Ledere forskjellsbehandler mor og far i småbarnsfasen

15. mars 2019
Selv om ledere er positivt innstilt til likestilling og familietilpasninger for ansatte av begge kjønn, bidrar de ofte til strukturell ulikestilling i praksis, ifølge Tanja Nordberg. Hun har intervjuet ledere i politiet og advokatbransjen.

Fortsatt flest menn på toppen

12. februar 2019
Mannsoverskuddet på toppen av akademia fortsetter. Hva kommer det av at dette mønsteret er så stabilt? spør kronikkforfatter Mari Teigen.

Menn leder norske selskaper

22. juni 2018
Til tross for likestilling på mange samfunnsområder er makten i det økonomiske toppsjiktet skjevt fordelt. Bare 22 prosent av topplederne i næringslivet er kvinner. – Likestillingsarbeidet må begynne tidlig, mener forsker Sigtona Halrynjo.

Makteliten er mannlig – i dag og for 16 år siden

9. mai 2018
I Kildens arkiver fra 2002 dominerer et tema: Makt. Og for 16 år siden var mektige nordmenn nettopp menn, slik de er det i dag.

Ein veltrena kropp gir menn fortrinn i karrieren

26. april 2018
Lisa M. B. Sølvberg intervjua ti norske overklassemenn om kropp, ernæring og fysisk aktivitet. Ho meiner leiarar sitt syn på trening kan påverke kven dei tilset.

Forskning som endrer politikken

20. mars 2018
Kjønnsforskningen har gitt oss ny kunnskap om sammenhenger i arbeidsmarkedet. Denne innsikten har endret norsk politikk og norske arbeidsplasser til det bedre.

Likestillingsprat er karrierestopper i oljebransjen

9. januar 2018
Hvite menn dominerer lederposisjonene i den norske oljesektoren. Vil du opp og frem som kvinne må du passe deg for å snakke om kjønn, sier forskere.

Far blir leder, mor blir mor

31. august 2017
Studie av karriereutvikling viser at det å få barn har betydning for hvem som får lederjobbene.

Dressen utfordres: Også ikledd kjole og perler kan en leder ha autoritet

14. januar 2016
NHO-leder Kristin Skogen Lund blir avbildet med smykker, langt hår, og fargerike klær. Det at anerkjente kvinnelige ledere kler seg på en tradisjonelt feminin måte, kan endre måten vi oppfatter feminine tegn og symboler på, mener forskere.

Strid om kvinnelige rådmenn

8. juli 2013
En rapport fra 2008 fant at kvinnelige rådmenn slutter i jobben etter kort tid. Nå sår en ny artikkel tvil om tallene fra rapporten, og mener feil datagrunnlag undergraver arbeidet for bedre kjønnsbalanse blant rådmenn.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Rigolini, Alessandra,Patricia Gabaldon & Eskil Le Bruyn Goldeng
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Mensi‐Klarbach, Heike & Cathrine Seierstad
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Hardoy, Ines, Pål Schøne og Kjersti Misje Østbakken
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Colbjørnsen, Tom og Knud Knudsen
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Hardoy, Ines, Pål Schøne og Kjersti Misje Østbakken
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Fasting, Kari, Mari Kristin Sisjord & Trond Svela Sand
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Folkestad, Bjarte, Jo Saglie, Signe Bock Segaard
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.