Kvinner har høyere sykefravær enn menn, men vi vet ikke hvorfor

9. november 2023

Kvinner må ses på som mer enn individer om vi skal forstå kjønnsforskjellen i sykefravær. I tillegg må forskningen ta i bruk kvalitative tilnærminger for å gjøre dypdykk i folks liv, mener forskere.   

Runar Bakken: Skapte rabalder om menn i sykepleien

19. oktober 2023

Sykepleieforskeren har utfordret tanken om at kvinner er bedre egnet til å være sykepleiere enn menn. Nå skriver han bok om en eldreomsorg i krise.

Mari Teigen: Liker protest, men i moderat dose

13. juni 2023

Med fraspark i knallharde fakta har Mari Teigen, som leder for CORE – Senter for likestillingsforskning, viet karrieren til å undersøke hvordan kjønn utspiller seg i samfunnsstrukturen.

– Kjønnsperspektiver må være en naturlig del av ingeniørfaget, ikke et vedheng

25. april 2023

Kjønnsbalansen har blitt bedre i svært mange fagdisipliner, men ingeniørfaget er en etternøler. En løsning er å vise frem hva som skjer når kjønnsperspektivet mangler, mener svensk forsker.

Flere menn i omsorgsyrkene, men kvinnene dominerer fortsatt

23. mars 2023

Majoritetskvinnene forlater de dårligst betalte jobbene i omsorgssektoren, mens andelen menn med innvandrerbakgrunn øker, viser en ny studie.

Utvalg skroter kjønnspoeng, men går for kvotering

24. januar 2023

Dagens ordning med kjønnspoeng er ikke effektiv nok for å sikre kjønnsbalanse i manns- og kvinnedominerte utdanninger, mener leder av offentlig utvalg.

Kvinner tjener mindre enn menn med samme jobb

15. desember 2022

Over en tredjedel av lønnsforskjellene mellom norske menn og kvinner, skyldes ulik lønn for likt arbeid: – Lønnsgapet på jobbnivå er større enn tidligere antatt, sier likelønnsforsker.

Mange lar være å varsle om seksuell trakassering

4. november 2022

– Man kunne tenke seg at tallene gikk ned etter den store metoo-bølgen i 2017. Men det kan man ikke se ut ifra tallene vi har sett på, sier en av forskerne bak Folkehelseinstituttets rapport om seksuell trakassering. 

Helsepersonell vegrer seg for å rapportere trakassering

1. november 2022

Ansatte på sykehjem med minoritetsbakgrunn opplever diskriminering, trakassering og rasisme. – Det mest overraskende er at alle lederne jeg intervjuet mente dagens system var tilstrekkelig for å fange dette opp, sier forsker Tone Lindheim.

Koronakommisjonens rapport mangler kjønnsperspektiver

27. oktober 2022

Dette er et eksempel på hvordan likestillingen må vike i konkurranse med andre hensyn, mener samfunnsforsker Mari Teigen.

Likestillingspolitikken må fortsatt vike

18. oktober 2022

Skjeie-utvalgets ti år gamle kartlegging av norsk likestillingspolitikk er relevant og nyttig også i dag. Men det mangler fortsatt politisk vilje til å virkelig satse på likestilling, mener to av forskerne som satt i utvalget.

Jobbene til sjøs og langs kysten er mannsdominerte

31. mai 2022
Røff kultur og høy terskel for å varsle kan være med på å forklare den lave kvinneandelen i maritim næring, mener forskere bak ny rapport.

Tradisjonelle yrkesfag løner seg meir for menn enn for kvinner

3. mars 2022
Ein ny studie viser at menn som vel mannsdominerte yrkesutdanningar, får høgare løn, oftare fast jobb og bruker mindre velferdstenester enn kvinner i typiske kvinneyrke.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Rafstedt, My Xerenia Magnusdotter
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Mari Teigen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Hägg, Gustav, Diamanto Politis & Gry Agnete Alsos
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Teigen, Mari, Arnfinn H. Midtbøen & Rune Karlsen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise & Ragni Hege Kitterød
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Birkelund, Gunn Elisabeth, Avra Janz og Edvard Nergård Larsen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Nordberg, Tanja H., Eirin Pedersen, og Cathrine Egeland
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona, Ingrid Høie Vadla og Ruth Eva Jørgensen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Barth, Erling, Sari Pekkala Kerr & Claudia Olivetti
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Knaben, Åse Dagmar & Gerd Abrahamsen
Publisert: 2021

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.