Hva mener forskerne om regjeringens nye kvotekrav?

27. juni 2023

Nå vil regjeringen innføre krav om kjønnsbalanse i private styrer. Men funker kjønnskvotering? Les hva forskerne på feltet synes om forslaget.

Hva skal til for å fremme kjønnsbalanse og likestilling i norsk næringsliv?

9. september 2022

Kjønnskvotering svarer antagelig bare på en liten flik av spørsmålet, skriver Mari Teigen og Sigtona Halrynjo fra CORE - Senter for likestillingsforskning.

Jobbene til sjøs og langs kysten er mannsdominerte

31. mai 2022
Røff kultur og høy terskel for å varsle kan være med på å forklare den lave kvinneandelen i maritim næring, mener forskere bak ny rapport.

– Alle visste at uten en kvinne i heimen, var fiskerlivet nærmest umulig

10. desember 2021
På 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet ble det i forskningen lansert begreper som det skjulte fiske og bakkemannskap om fiskerikvinnene.

Nye tankar om innovasjon og nyskaping gjev meir mangfald

28. februar 2020
Tidlegare tenkte ein gjerne på innovasjon som patent, lisensar og bedriftsetableringar. Dei som forskar på innovasjon i dag forstår omgrepet mykje breiare, meiner forskingsleiar Espen Solberg.

Bilar blir framleis bygd for menn

18. juni 2019
Med si forsking på tryggleik for alle, har Volvo eit tydeleg kjønnsperspektiv på industriell innovasjon. Det er dei førebels nokså åleine om.

Menn leder norske selskaper

22. juni 2018
Til tross for likestilling på mange samfunnsområder er makten i det økonomiske toppsjiktet skjevt fordelt. Bare 22 prosent av topplederne i næringslivet er kvinner. – Likestillingsarbeidet må begynne tidlig, mener forsker Sigtona Halrynjo.

Makteliten er mannlig – i dag og for 16 år siden

9. mai 2018
I Kildens arkiver fra 2002 dominerer et tema: Makt. Og for 16 år siden var mektige nordmenn nettopp menn, slik de er det i dag.

Likestillingsprat er karrierestopper i oljebransjen

9. januar 2018
Hvite menn dominerer lederposisjonene i den norske oljesektoren. Vil du opp og frem som kvinne må du passe deg for å snakke om kjønn, sier forskere.

Feminism i företagsform?

11. mai 2017
Konsultbranschen som en arena för jämställdhetsarbete

Vi har for lite kunnskap om kvinner og innovasjon

29. august 2017
Kvinner står for mindre enn 5 prosent av patentene som tas ut i Norge. At innovasjonsfeltet er mannsdominert handler om at kvinners bidrag ikke fanges opp, mener Elisabet Ljunggren.

Fiskerikvinner blir hørt utenfor Norge

20. desember 2016
Norges nye NOU om fiskekvoter nevner verken likestilling eller kjønn. Globalt er kjønn derimot et hett tema i fiskeindustrien.

Fiskekvoter inn, kvinner ut

17. november 2016
– Med kvotesystemet har fisket i enda større grad blitt for menn, sier professor Siri Gerrard. Siden 1970-tallet har hun hatt forskerblikket på fiskerinæringen.

Får ikke lede bedriften

30. juni 2016
Hvem skal overta etter pappa? Sønner blir fortsatt foretrukket fremfor døtre i familiebedrifter.

IT-menn og «it»-kvinner

19. april 2016
Andelen kvinnelige entreprenører er både lav og synkende i Norge. Kan fremstillingen av entreprenører i avisene ha noe med saken å gjøre? spør Hanne Lystad.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Gerrard, Siri og Danika Kleiber
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona, Hannah Løke Kjos og Sahra Ali Abdullahi Torjussen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Skjeie, Hege, Cathrine Holst & Mari Teigen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Eidsvold-Tøien, Irina mfl.
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Vidén, Gunnel E. og Malin Lindberg
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Bolsø, Agnes, Stine Helena Bang Svendsen og Siri Øyslebø Sørensen
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Dockweiler, Maria, Øystein Gullvåg Holter and Lotta Snickare
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Lisa Marie, Whitehead
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Hardoy, Ines, Pål Schøne og Kjersti Misje Østbakken
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Hermelin, Brita, Gabriela Hinchcliffe & Susanne Stenbacka
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Alsos, Gry Agnete, Ulla Hytti and Elisabeth Ljunggren (Eds.)
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.