Prostitusjon

‒ Det er viktig å forstå hvorfor noen tiltrekkes av sexarbeid

15. september 2020
Er man opptatt av årsakene til at noen mennesker åpent går inn i sexarbeid, så er de positive fortellingene en vesentlig del av bildet, mener forsker Sveinung Sandberg.

Ofre for menneskehandel får ikke hjelpen de trenger

26. november 2019
Det politiske rammeverket for menneskehandel er dårlig egnet til å fange opp ofrenes ulike behov og erfaringer. I enkelte saker tar det flere måneder før kvinnene får den medisinske oppfølgingen de trenger, viser ny forskning.

Sexkjøpsloven har endret svenskenes holdninger til prostitusjon

20. oktober 2017
I 1999 innførte Sverige forbud mot kjøp av sex. Det er uklart om loven har ført til mindre prostitusjon. Men holdningene til kjøp og salg av sex har endret seg, ifølge forskere.

Liv Finstad: Utenfor allfarvei

22. september 2017
I over 25 år har professor Liv Finstad forsket på politiarbeid – uten noen gang å ha avlagt eksamen i kriminologi. Nylig ga hun sin fratredelsesforelesning ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Prostituerte vil eie sin egen historie

12. mai 2017
Mange har en mening om prostitusjon. Og mye å forsvare. Ny bok drøfter prostitusjonsforskningens dilemmaer.

Kjønnsavdelingen episode 5: Migrasjon

5. april 2017
Er kvinner på flukt ekstra utsatt? Og utgjør innvandring en trussel mot den norske likestillingen? Femte episode av Kjønnsavdelingen tar for seg likestillingsspørsmålet i migrasjon.

Heller selje sex enn å jobbe i klesindustrien

24. september 2015
Er kvinner som sel sex patriarkatets ultimate offer, eller kapitalismens «bad girls» med kontroll over sin eigen seksualitet?

Sexkjøpsloven rammer innvandrede kvinner

25. juni 2014
Med fokus på menneskehandel har bekjempelse av prostitusjon fått høyere status i politiet. Men det er ikke prostitusjon som sådan de går etter, det er de utenlandske kvinnene.

Sexkjøper som overgriper, gjennomsnittsmann eller sårbar

13. januar 2014
Forståelsen av hvorfor menn kjøper sex har avgjort hvorvidt og hva slags tiltak samfunnet har satt inn overfor denne gruppen. Rådgivningstjenesten KAST, Kjøp av seksuelle tjenester, er typisk for vår tid, ifølge Ingvil Thallaug Øverli.

Blandede signaler i nordisk sexkjøpspolitikk

31. oktober 2013
I Norge deles det ut kondomer til prostituerte, i Sverige betraktes dette som et brudd med den nødvendige nulltoleransen. Ideen om en felles nordisk modell for håndtering av prostitusjon gjenspeiles ikke i praksis.

Livet i Nigeria etter sexsalg i Europa

30. april 2013
De nigerianske kvinnene som identifiseres som offer for menneskehandel tilbys assistanse dersom de frivillig drar tilbake til hjemlandet. Støtten de får har ingen avgjørende betydning for livene deres ett år etter retur, viser ny dansk forskning.

Loven mot synlige horer

12. oktober 2012
Loven mot sexkjøp skjøt først fart da nigerianske kvinner åpent solgte sex på Karl Johan. – Argumentet om menneskehandel feide alt annet av banen, sier May-Len Skilbrei.

Sexkjøpslov endret holdninger

16. august 2011
Forbudet mot kjøp av sex skulle gi mindre menneskehandel og overbevise folk om at prostitusjon er galt. Men fungerte det? Både ja og nei, ifølge NOVA-forsker Andreas Kotsadam.

Forstyrrer offentlig orden

16. oktober 2008
Prostitusjon blir i stadig større grad behandlet som et ordensproblem, mens sosiale hjelpetiltak får mindre oppmerksomhet. Dette er blant konklusjonene fra forskningsprosjektet Prostitusjon i Norden, som offentliggjøres i dag.

Uten penger, ingen respekt

29. januar 2008
«Prostitusjon» er et vestlig begrep som ikke uten videre kan overføres til andre kulturer. Det hevder antropolog Turid Misje, som har studert kvinnelige bararbeidere i Tanzania.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Skilbrei, Mai-Len and Charlotta Holmström
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Spanger, Marlene & May-Len Skilbrei (Eds.)
Publisert: 2017

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.