Sykepleie

Hvorfor velger ikke flere menn omsorg?

Det er fortsatt få menn som velger yrker som sykepleie, sosionom og grunnskolelærer. I en ny artikkelserie spør vi forskerne om hvorfor.

Unge gutter knytter kroppsidealer til identitet og psykisk helse

Gutter i videregående skole trener for å være sunne og attraktive, men også for å vise omverdenen at de er smarte og disiplinerte. Personlig identitet har blitt en viktig motivasjon for å holde seg i form, mener forskere. 

– Omsorg er kjønnsnøytralt

– Nærhet og omsorg er grunnleggende kvaliteter ved mennesker. Og disse begrepene er kjønnsnøytrale, sier høyskolelektor i sykepleie Marko Stojiljkovic.

Runar Bakken: Skapte rabalder om menn i sykepleien

Sykepleieforskeren har utfordret tanken om at kvinner er bedre egnet til å være sykepleiere enn menn. Nå skriver han bok om en eldreomsorg i krise.

Helsepersonell vegrer seg for å rapportere trakassering

Ansatte på sykehjem med minoritetsbakgrunn opplever diskriminering, trakassering og rasisme. – Det mest overraskende er at alle lederne jeg intervjuet mente dagens system var tilstrekkelig for å fange dette opp, sier forsker Tone Lindheim.

Eldre, syke kvinner ønsker fortsatt ansvar i hjemmet

Forventninger til kvinner, særlig i eldre generasjoner, er at de har mer ansvar for hus og hjem. ‒ Det kan være belastende når kvinnene selv har behov for omsorg og pleie, mener Katrine Staats som har forsket på kreftsyke kvinner.

Sykepleiepensum handler nesten bare om kvinner

Den kvinnelige omsorgsrollen dominerer i sykepleieutdanningen. Det kan fremmedgjøre mannlige studenter, mener Marianne Inez Lien.

Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres?

Under Arendalsuka møttes Tore Tennøe fra Teknologirådet, Eli Gunhild By fra Norsk Sykepleierforbund, Julie Lødrup fra LO og Kjell Hugvik fra NAV til paneldebatt om teknologiutvikling og likestilling i arbeidslivet.

Teknologi lokker ikke flere menn til sykepleien

Sykepleie er fremdeles et kvinnedominert yrke. Et mer høyteknologisk helsevesen vil ikke bidra til at flere menn velger omsorgsyrker, mener Aud Obstfelder.

Kjønnsavdelingen episode 3: Velferd på spill

Hvorfor er sykepleie et kvinneyrke? Og hvordan skal velferdsstaten møte økende krav til helsetjenester? I tredje episode av Kjønnsavdelingen diskuterer vi det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og velferdsstatens utfordringer.

Faller gjennom på kjønn og etnisitet

Ekskludering i studietiden gir lavere ambisjoner for studenter på vei inn i arbeidsmarkedet, ifølge ny bok. På bioingeniørstudiet er det menn med minoritetsbakgrunn som sliter mest.

Kjønnsdelte framtidshåp

Forskjeller mellom kvinner og menn i arbeidslivet kan ikke bare legges for arbeidsgiverens dør. Vi velger også selv bort yrker og muligheter på bakgrunn av kjønn.

Ønsker flere fulltidsstillinger

Til tross for at det er mangel på sykepleiere, jobber mange ufrivillig deltid. Det er nødvendig for å få turnusen til å gå opp, sies det. Stipendiat Kari Ingstad er uenig.

Italienske menn velger sykepleie

En av fire sykepleiere i Italia er menn. Hvorfor velger menn i en machokultur et omsorgsyrke når så få menn i likestillingslandet Norge gjør det samme?

- Kjønnsbalanse gir bedre omsorg

Flere menn ansatt kan gjøre sykehjemmet bedre, fordi mannlige pleiere prioriterer arbeidsoppgavene annerledes. Dette hevder forsker Helge Svare, som har skrevet bok om menn i pleie- og omsorgsyrker.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.