Reiser til kildene

22. januar 2013
– Som historiker er jeg opptatt av begynnelsen av den norske velferdsstaten og utviklingen av velferdsgoder. Da er det helt nødvendig å reise dit arkivmaterialet er, sier Anna Peterson, som er gjesteforsker i Norge dette året.

Nasjonalitetsbonus for kvinner

9. oktober 2012
– Kvinner i forskningsverdenen oppfattes ofte som mindre kompetente enn menn. Krysser de landegrensene blir kjønn mindre viktig, sier forsker.

Cordelia Fine: - Hjerneforskning beviser ikke kjønnsforskjeller

12. september 2012
– Når hjerneforskning presenteres som bevis på medfødte, uforanderlige kjønnsforskjeller, repeteres fortidens feil. Teknologien  har ikke kommet dit at den kan bevise – eller motbevise – at kvinner og menn er født med forskjellige hjerner, sier psykolog Cordelia Fine.

- Kom deg ut i verden!

2. juli 2012
Med et liv i vekselvis England, Belgia, Sierra Leone, USA og Norge, er ikke det å være internasjonal et valg for madeleine kennedy-macfoy - det er selve livet. Det er også et liv hun vil anbefale andre.

- Norge gir fantastiske muligheter!

16. juni 2011
– Norge er ledende i Europa når det gjelder likestilling. Derfor er det svært interessant å sammenligne hva nordmenn og polakker legger i det moderne, sier Greta Gober, polsk PhD-student og gjesteforsker i Norge.

Viktig å la seg utfordre

20. desember 2010
Gjennom å jobbe som gjesteforsker i et annet land, frigjør du deg fra ditt vanlige, trygge tankemønster. Du blir oppmerksom på nye ideer og utfordres til å tenke gjennom ditt eget ståsted på nytt. Det mener Roland Boer, som har vært gjesteforsker ved STK denne høsten.

Oyeronke Oyewumi: - Terrorfrykten må overvinnes

4. juni 2010
– Maktstrukturer fra kolonialiseringen og en ny frykt for terror står i veien for solidarisk feminisme på tvers av landegrensene, mener den nigerianske kjønnsforskeren Oyeronke Oyewumi.

Innenfra og utenfra

2. februar 2010
– Jeg ser både Norge og Tyrkia utenfra og innenfra på samme tid, og det gjør at jeg kan stille andre spørsmål enn lokale forskere, eller forskere med et rent utenfra-perspektiv, sier sosiologen Sevil Sümer.

Barrie Thorne: Ingen primadonna

15. januar 2010
Kolleger omtaler henne som en av verdens viktigste forskere på sitt felt. Så hvorfor driver hun og språkvasker engelske tekster på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i Oslo?

– Dobbelt så bra

28. august 2009
– Norsk kjønnsforskning har kommet langt og denne kompetansen bør vi bruke inn i internasjonal forskning, mener Jørgen Lorentzen. Her forteller han om sine erfaringer fra internasjonale prosjektsamarbeid.

- Følg varene!

5. februar 2008
Hva kan historien om hvordan t-skjortene våre blir produsert – fra bomullsfrø til klesbutikken – fortelle oss om kjønn, fattigdom og sosial endring? En hel del, ifølge økonom Priti Ramamurthy. Forrige uke var hun i Tromsø og anbefalte feministisk varekjedeanalyse for å forstå hvordan globalisering endrer folks liv.

Miss Gender

21. september 2007
– Jeg har bygd min karriere på en bok som knapt fikk en eneste positiv reaksjon, sier Susan McClary. Kvinnen som har fått æren for å bringe kjønnsperspektivet inn i musikkforskningen blir nå professor II ved UiO.

Patricia Hill Collins: Håpefull hip hop

22. september 2006
Patricia Hill Collins har tro på kvinnelige hip hop-utøveres bidrag til en gjenoppvåkning av svart feminisme.

Kimberlé Crenshaw: Ikke svart og kvinne, men svart kvinne

6. mars 2006
Kjønnsdiskriminering eller rasisme? Ofte behandles kjønn og rase som to gjensidig utelukkende kategorier, mener professor Kimberlé Crenshaw. Selv er hun opptatt av hvordan ulike typer underordning knyttet til kjønn, klasse og rase, spiller sammen. I snart to tiår har hun jobbet med begrepet interseksjonalitet.

Sandra Harding: Evig kritisk

27. september 2004
Feministisk standpunktteori henter mye fra marxisme. Kan dette være noe for kvinne- og kjønnsforskere anno 2004? Professor Sandra Harding, standpunktfeminismen mor, besøkte nylig Stavanger - og svaret er ja. En teori bygget på å stille kritiske spørsmål og lete etter nye innfallsvinkler virker uansett alder og opphav, ganske fresh.

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.