Vold i nære relasjoner

Når voldsutsatte jenter blir voksne kvinner

Seksuell vold i ungdomstiden preger kvinners selvbilde inn i voksenlivet. Noen ser på seg selv som ødelagte, andre vil ikke bli sett på som ofre.

Kvinner som blir hjemløse bruker andre strategier enn menn

Kvinner som flykter fra et voldelig hjem unngår å bo på gaten av frykt for vold og overgrep. Men når de mangler adresse, kan de slite med å få tilgang til sosiale støtteordninger.

– Kvinnelige voldsofre tar et enormt ansvar

Voldsutøverne trenger mer hjelp enn de får, ifølge Hannah Helseth. Forskningen hennes viser at voldsutsatte kvinner tar et stort ansvar på vegne av samfunnet.

– Samiske voldsofre får ikke hjelpen de trenger

Samiske kvinner som har vært utsatt for vold og overgrep i oppveksten mangler et kulturelt tilpasset hjelpetilbud. – De som skal hjelpe må forstå hvilken rolle fornorskingen har spilt, sier forsker.

Mest lest i Kildens nyhetsmagasin i 2023

Omsorg, vold, foreldreskap, konflikt og seksuelle overgrep er blant sakene som har engasjert mest i Kildens nyhetsmagasin i 2023. Men det gjorde også artikler om ishockey, Hannah Arendt og kvinner i fengsel.

«Det var ikke min skyld.» Forsker intervjuet 13 menn om kvinnedrap

Kvinnedrap har blitt et så stort problem i Latin-Amerika at flere land har tatt «feminicidio» inn i straffeloven. En studie fra Buenos Aires ser nærmere på drapsmennes forklaringer.

Menn anklaget for vold trenger også tillit fra terapeuten

Ny forskning viser at menn i voldelige relasjoner kan avslutte terapien på grunn av mangel på tillit. 

Når kroppen «forteller» om seksuelle overgrep

Kroppslig adferd hos barn kan gi viktig informasjon om seksuelle overgrep, mener forsker. 

Når vold i nære relasjoner blir foreldrekonflikt

I voldelige relasjoner prøver gjerne hjelpeapparatet å få til et brudd. Men er det barn i bildet, er det ikke sikkert volden slutter der, sier forsker Anja Bredal. Hun mener barnevernet må få bedre kompetanse på vold.  

En voldelig relasjon som aldri tar slutt

Hva skjer med de mødrene som bryter ut av et voldelig ekteskap, men som må fortsette å samarbeide med dem som har utøvd vold mot dem? Margunn Bjørnholt har vunnet pris for sin artikkel om temaet.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Lien, Marianne Inéz & Jørgen Lorentzen
Publisert:
Forfatter(e):
Lillevik, Ole Greger, Jens Severin Salamonsen og Inge Nordhaug (Red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Alsaker, Kjersti, Bente Elisabeth Moen, Valborg Baste og Tone Morken
Publisert:
Forfatter(e):
Aakvaag, Helene Flood, Siri Thoresen, Tore Wentzel-Larsen and Grete Dyb
Publisert:
Forfatter(e):
Aambø, Arild, Marta Escobar-Ballesta og Manuel García-Ramírez
Publisert:
Forfatter(e):
Proba samfunnsanalyse
Publisert:
Forfatter(e):
Bitsch, Anne & Marit Elisabeth Klemetsen
Publisert:
Forfatter(e):
Iversen, Anja og Kristin Rymoen
Publisert:
Forfatter(e):
Mossige, Svein og Kari Stefansen
Publisert:
Forfatter(e):
Danielsen, Eirin Mo, Yngvil Grøvdal og Anne Solberg
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.