Kvinner som blir hjemløse bruker andre strategier enn menn

Kvinner som flykter fra et voldelig hjem unngår å bo på gaten av frykt for vold og overgrep. Men når de mangler adresse, kan de slite med å få tilgang til sosiale støtteordninger.

Kvinner velger oftere enn menn å bo alene

Det er ulike grunner til at menn og kvinner blir aleneboende. For noen kvinner er det et valg. Og flere menn som lever alene mangler samlivserfaring. Det fant Elise Donberg i sin masterstudie.

– Kvinnelige voldsofre tar et enormt ansvar

Voldsutøverne trenger mer hjelp enn de får, ifølge Hannah Helseth. Forskningen hennes viser at voldsutsatte kvinner tar et stort ansvar på vegne av samfunnet.

– Det er veldig varierende hvordan vi tolererer flekker og nupper

Og så er det gjerne kvinner som setter standarden, sier Ingun Grimstad Klepp. Hun har forsket på skittentøyets kulturhistorie og vask og stell av klær.

Flest menn blir spillavhengige

Og de spiller mer. Men kvinner velger oftere pengespill som gir større risiko for avhengighet.

Vant pris for oppgave om kjønn og samliv i pinsekirken

Prisen for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv levert ved Universitetet i Oslo i 2022, gikk til Sandra Hansen.

Når vold i nære relasjoner blir foreldrekonflikt

I voldelige relasjoner prøver gjerne hjelpeapparatet å få til et brudd. Men er det barn i bildet, er det ikke sikkert volden slutter der, sier forsker Anja Bredal. Hun mener barnevernet må få bedre kompetanse på vold.  

– Vi trenger skeive fortellinger

– Jeg er overrasket over at komme-ut-fortellingene fortsatt er så viktige, og at det oppleves så stressende og vanskelig også for unge i dag, sier forsker.

Ikkje verre med skilsmisse når mor er lesbisk

Barn til foreldre som går frå kvarandre fordi mor «kjem ut» som lesbisk, opplever ikkje samlivsbrotet annleis enn andre skilsmissebarn, ifølgje Jorid Krane Hanssen.

Nabolaget påvirker fødselstallene

– Sannsynligheten for å få et tredje barn øker hvis du bor i et nabolag med mange barn, forteller Janna Bergsvik som har forsket på familiepolitikk i Norge.

Mannens etternavn har fortsatt forrang

- Mannens navnevalg er nærmest selvsagt, mens vi forventer en forklaring fra kvinner som vil beholde navnet sitt, viser en fersk doktorgrad.

Singellivet er også det gode livet

Ny forskning viser at det å leve i parforhold blir sett på som nøkkelen til et godt liv, selv om Norge ligger på verdenstoppen i å bo alene. – Å være enslig betyr ikke at man er ensom, sier Unn Conradi Andersen.

Den offentlige samtalen om fruktbarhet har gått fra selvtilfreds til bekymra

Nordmenn får stadig færre barn. – Å reprodusere har symbolsk sett vært et uttrykk for at en nasjon er sunn og frisk, og har framgang, sier forsker Guro Korsnes Kristensen.

Hvorfor er stadig flere menn barnløse?

Barnløshet blant menn i Norge er høyere enn blant kvinner. Dersom menn opplever barnløshet som negativt, er det et samfunnsproblem, skriver Astrid Grasdal og Kjell Erik Lommerud.

Kvinner er mer utsatt for grov partnervold

Kvinner er mer utsatt for grov og gjentakende vold i parforhold enn menn, viser ny studie. Som man måler volden får man svar, mener Margunn Bjørnholt og Hannah Helseth.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Pettersen, Lene & Runar Døving
Publisert:
Forfatter(e):
Tove Pettersen (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise & Ragni Hege Kitterød
Publisert:
Forfatter(e):
Monica Bjerklund
Publisert:
Forfatter(e):
Fangen, Katrine and Lisanne Lichtenberg
Publisert:
Forfatter(e):
Smette, Ingrid, Christer Hyggen og Anja Bredal
Publisert:
Forfatter(e):
Eslen-Ziya, Hande, Güler Okman Fisek & Hale Bolak Boratav
Publisert:
Forfatter(e):
Kitterød, R. & Pedersen, A.
Publisert:
Forfatter(e):
Bredal, Anja et.al.
Publisert:
Forfatter(e):
Cederström, Carl
Publisert:
Forfatter(e):
Melby, Eli Ramsvik og Anja Bredal
Publisert:
Forfatter(e):
Wiik, Aarskaug, Kenneth & Eva Bernhardt
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.