Årets artikkel

Hvert år kåres årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning.

Vinnerartiklene står for god akademisk kvalitet og presenterer ny, viktig og innovativ forskning.


Årets artikkel 2021

Prisen for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning i 2021 gikk til Gyrid Øyen og Trine Kvidal-Røvik ved UiT – Norges arktiske universitet.  

Pris årets artikkel 2021 Trine Kvidal-Røvik og Gyrid Øyen
Prisvinnerne Trine Kvidal-Røvik og Gyrid Øyen etter prisutdelingen. (Foto: Nina Smedseng/UiT)

Les artikkelen:«Yhđessä – Sammen om kvenske virkeligheter: Situering og akademisk ansvarlighet i forskningsprosessen».

Juryen bestod av: 

 • Camilla Mørk Røstvik, Førsteamanuensis i historie, Universitetet i Agder
 • Jonatan Leer, Adjunkt i kultur og forbrug, Aalborg Universitet
 • Hilde G. Corneliussen, Seniorforsker i teknologi og samfunn, Vestlandsforsking

Les intervju med forfatterne i nyhetsmagasinet: Pris til artikkel om kvensk kulturarv


Årets artikkel 2020

Prisen for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning ble tildelt Heming H. Gujord, professor i nordisk fagdidaktikk og litteratur ved Universitetet i Bergen.

Vinneren fikk blomster under prisoverrekkelsen av instiuttleder Anders Fagerjord (t.h.) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen. (Foto: Signe Nilssen/UiB)

Les artikkelen: «– Kven drap Germaine? Seksualitet og makt i 'Kunsten å myrde' av Cora Sandel».

Juryen bestod av: 

 • Siri Gerrard, professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiT - Norges arktiske universitet
 • Synnøve Skarsbø Lindtner, førstelektor, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen
 • Niels Nyegaard, postdoktor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo


Les saken i nyhetsmagasinet: Vant pris for nytolkning av Cora Sandel-novelle


Årets artikkel 2019

Prisen for årets artikkel i 2019 gikk til Henning Kaiser Klatran, sosiolog og førsteamanuensis ved Politihøgskolen.

Prisvinneren ble overrakt blomster på hjemmekontoret. (Foto: Trine Rogg Korsvik)

Les artikkelen:«Jeg prøver å fremstå så mandig som jeg kan»: Fornærmelse, subjektivering og motstand blant LHBTIQ-personer.  

Juryen bestod av: 

 • Astri Dankertsen, førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet
 • Kai Arne Hansen, førsteamanuensis, Institutt for kunstfag og kulturstudier, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet
 • Kirsti Niskanen, professor emeritus, Prof. Dr., em., docent i genusvetenskap og Associate Professor of Gender Studies, Historiska institutionen, Stockholms universitet

Les saken i nyhetsmagasinet: Vant pris for artikkel om skeive personer i Norge


Årets artikkel 2018

Prisen for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning i 2018 ble tildelt Hannah Helseth, sosiolog og forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress.

Prisen for Årets artikkel i 2018 ble overrakt Hannah Helseth (t.h.) av forhenværende tidsskriftsredaktør Sara Orning. (Foto: NKVTS)

Les artikkelen: Å føle i offentligheten – en diskusjon av Nancy Frasers offentlighetsidealer

Juryen bestod av: 

 • Kari Hernæs Nordberg, førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Torjer Andreas Olsen, professor i urfolksstudier, UiT - Norges arktiske universitet
 • Heidi Kurvinen, Postdoctoral Researcher, Cultural History and European and World History, University of Turku, Finland


Les saken i nyhetsmagasinet: Hannah Helseth hedret for artikkel om identitetspolitikk


Årets artikkel 2017

Prisen for årets artikkel ble tildelt Erika Kvistad, førsteamanuensis ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Litteraturviter Erika Kvistad mottar prisen på Kildens tjueårsjubileum på Kulturhuset av jurymedlem og redaktør i Legeforeningens tidsskrift Ketil Slagstad. (Foto: Benedicte Sørum)

Les artikkelen: «Seksuelt samtykke og narrativ virkelighet i kinky erotisk fiksjon»

Juryen bestod av: 

 • Ketil Slagstad, lege og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening
 • Katrin Losleben, Professor og leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Tromsø
 • Hilde Bondevik, Professor ved avdeling Helsefag, Univsersitetet i Oslo

Les saken i nyhetsmagasinet: Pris til artikkel om seksuelt samtykke i erotisk fiksjon.


Årets artikkel 2016

Prisen for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning i 2016 gikk til Per Esben Myren-Svelstad, universitetslektor i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for allmenn litteraturvitenskap ved NTNU.

Les artikkelen: «Louise Labés feministiske epistel: Ein eksklusiv fellesskap»

Juryen bestod av:

 • Knut Dørum, professor ved Universitetet i Agder
 • Ragni Hege Kitterød, forsker ved Institutt for samfunnsforskning
 • Anna Young, stipendiat ved Senter for tverrfaglig ved kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
Førsteamanuensis Per Esben Myren-Svelstad (Foto: NTNU)

 

Les saken i nyhetsmagasinet:

Pris til artikkel om fransk feministpoet


Årets artikkel 2015

Prisen for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning i 2015 ble tildelt forfatterne professor Agnes Bolsø og forsker Stine H. Bang Svendsen, begge fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU.

Glade prisvinnere sammen med tidsskriftsredaktør Sara Elisabeth Sellevold Orning (i midten): Stine H. Bang Svendsen (t.v.) og Agnes Bolsø. (Foto: Yrjan Kvam)

Les artikkelen: «Grønn likestilling: Miljøpartiet De Grønne og mulighetene for en grønn likestillingspolitikk»

Juryen bestod av:

 • Lene Myong, professor ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger og faglig leder i Nettverk for kjønnsforskning
 • Elisabet Ljunggren, professor i organisasjon og ledelse ved Nord Universitet
 • Reinert Skumsnes, stipendiat, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Les saken i nyhetsmagasinet: Pris til artikkel om grønn likestillingspolitikk

Les også Kildens omtale av artikkelen fra juni 2015: ‒ Ikke gode nok på kjønn og likestilling


Årets artikkel 2014

Prisen for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning i 2014 gikk til Helene Aarseth, Forskningsleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Helene Aarseth (Foto: Ida Irene Bergstrøm)

Les artikkelen: «Finanskapitalismens kjønnsromantikk: Næringslivselitens kjønnskomplementære familiekultur»

Les sakene i nyhetsmagasinet: Hjemmeværende elitemødre produserer samfunnets vinnere og «Årets artikkel» handler om finanselitens kjønnsstereotype familieliv.

Juryen bestod av:

 • Fredrik Langeland, Rådgiver ved LHBT-senteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • May-Len Skilbrei, Professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Marlene Spanger, Assistant professor, The faculty of social sciences, Aalborg University

 


Årets artikkel 2013

Prisen for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning i 2013 ble tildelt Halvor Moxnes, professor i teologi ved Universitetet i Oslo.

Les artikkelen: «ʻDet moderne gjennombruddʼ og kristen maskulinitet hos borgerskapets teologer i Norge»

Les saken i nyhetsmagasinet: Da Jesus ble mann

Se også: Juryens begrunnelse

Juryen bestod av:

 • Arnfinn Andersen, forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress, NKVST
 • Hanne Petersen, professor i retskulturer ved CECS, Juridisk Fakultet, Københavns Univerisitet
 • Christine Jacobsen, faglig leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen
Halvor Moxnes (Ida I. Bergstrøm)
Professor i teologi, Halvor Moxnes. (Foto: Ida Irene Bergstrøm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets artikkel 2012

Prisen for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning gikk til Wencke Mühleisen, professor ved Universitetet i Stavanger.

Les artikkelen: «Seksualitet og estetikk : Retrospektivt blikk på egen performancevirksomhet 1978-1988»

Les saken: Fikk pris for egen performance

Se også: Juryens begrunnelse

Juryen bestod av:

 • Mathias Danbolt, Universitetet i Bergen
 • Jorid Hovden, professor i idrettsosiologi/sosiologi ved NTNU
 • Malin Rönnblom, universitetslektor, Umeå centrum för genusstudier
Wencke Mühleisen (Ida I. Bergstrøm)
Wencke Mühleisen. (Ida I. Bergstrøm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets artikkel 2011

Prisen for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning i 2011 gikk til Siri Øyslebø Sørensen, stipendiat ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.

Les artikkelen: «Statsfeminismens møte med næringslivet. Bakgrunnen og gjennombruddet for kjønnskvotering i bedriftsstyrer som politisk reform»

Les saken: Vant pris for artikkel om kvotering til bedriftsstyrer

Se også: Juryens begrunnelse

Juryen bestod av:

 • Ellen Mortensen, professor Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen
 • Ulf Mellström, professor ved Centrum for genusforskning ved Karlstad universitet
 • Kristin Spilker, prosjektleder ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
Siri Øyslebø Sørensen (Stine Helena Bang Svendsen)
Siri Øyslebø Sørensen. (Stine Helena Bang Svendsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets artikkel 2010

Prisen for årets artikkel i 2010 ble tildelt Helene Aarseth, sosiolog og postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Les artikkelen: «Husarbeid i limbo? Emosjonelle investeringer i den husmorløse familien»

Les saken: Skrev årets artikkel 2010

Se også: Juryens begrunnelse

Juryen bestod av:

 • Pia Laskar, universitetslektor ved Tema Genus, Institutionen för tema, Linköpings universitet
 • Torbjørn Herlof Andersen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Gjøvik
 • Mona Renolen, rådgiver ved Likestillingssenteret, Hamar
Forsker Helene Aarseth mottar blomster for Årets artikkel 2010 av Maria Grönroos
Vinner av årets artikkel, Helene Aarseth (t.v.) sammen med KILDENs direktør Maria Grönroos, som delte ut prisen. I bakgrunnen ansatte ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. (Foto: Ram Gupta, UiO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets artikkel 2009

Prisen for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning i 2009 gikk til Guro Korsnes Kristensen, sosialantropolog og stipendiat ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU.

Les artikkelen: «Tobarnskull møter stua full. Innvandreres fødselstall i norsk offentlig diskurs»

Les saken: Skrev årets artikkel 2009

Se også: Juryens begrunnelse

Juryen bestod av:

 • Marit Anne Aure, forsker ved Norut Tromsø
 • Nina Javette Koefoed, lektor ved Institutt for historie og områdesstudier, Aarhus Universitet Thomas
 • Thomas Michael Walle, konservator ved Norsk folkemuseum
Guro Korsnes Kristensen og Agnes Bolsø (Foto: privat)
Tidsskriftsredaktør Agnes Bolsø (t.h.). gratulerer Guro Korsnes Kristensen med prisen for Årets artikkel i 2009. (Foto: privat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets artikkel 2008

Prisen for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning i 2008 ble tildelt Lars Rune Waage, førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen.

Les saken: Skrev årets artikkel 2008

Se også: Juryens begrunnelse

Juryen bestod av:

 • Beret Bråten, stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
 • Hans Wiggo Kristiansen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Gjøvik
 • Päivi Lappalainen, professor i finsk litteratur ved Åbo universitet, Finland
Lars Rune Waage og Hilde Danielsen. (Foto: Anne-Margrethe Lorentzen)
Prisvinner Lars Rune Waage fikk det glade budskapet overbrakt av tidsskriftredaktør Hilde Danielsen. (Foto: Anne-Margrethe Lorentzen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets artikkel 2007

Prisen for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning gikk til Hedda Høgåsen Hallesby, musikkviter og stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

Les saken: Rebellen Carmen

Se også: Skrev årets artikkel 2007

Juryen bestod av:

 • Lars Rune Waage, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen
 • Ulla-Britt Lilleaas, professor ved Universitetet i Agder
 • Maria Eriksson, forsker ved Universitetet i Uppsala, Sverige
Hedda Høgåsen Hallesby (Foto: Anita Haslie)
Hedda Høgåsen Hallesby (Foto: Anita Haslie)

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets artikkel 2006

Prisen for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning i 2006 gikk til Kristin Spilker, sosialantropolog og stipendiat ved NTNU i Trondheim.

Les saken: Vant prisen for årets artikkel 2006

Se også: Juryens begrunnelse

Juryen bestod av:

 • Heidi Eng, førsteamanuensis ved Diakonhjemmets høyskole i Oslo
 • Mona Livholts, fil.dir i sosialt arbeid ved Mittuniversitetet i Sverige
 • Kjell Roger Soleim, førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen
Kristin Spilker (Kristin Engh Førde)
Kristin Spilker. (Foto: Kristin Engh Førde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets artikkel 2005

Den første prisen for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning sin historie gikk til Agnes Bolsø, sosiolog og førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU i Trondheim. 

Les saken: Agnes Bolsø skrev årets artikkel i 2005

Se også: Juryens begrunnelse

Juryen bestod av:

 • Nina Lykke, professor i genusvitenskap ved Linköpings universitet, Sverige
 • Line Nyhagen Predelli, forsker ved Loughborough University, Storbritannia
 
Agnes Bolsø (Kjell A. Olsen)
Agnes Bolsø. (Foto: Kjell A. Olsen)

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.