Tenåringsjenter i Norge sliter med angst og depresjonssymptomer

– Timevis med scrolling på skjermen og sosiale medier truer mange grunnleggende menneskelige behov, mener professor Steinar Krokstad.

Flere jenter enn gutter slutter i ungdomsidretten

En fersk doktoravhandling viser hvordan nye trender i samfunnet påvirker gutter og jenters frafall i den organiserte idretten ulikt.

Guttespillere og jentespillere får ulike muligheter i fotballen

– Dette kan gi konsekvenser langt utover toppidretten, sier Marlene Persson som har skrevet doktoravhandling om temaet.

– Vi må bli bedre til å tolke symptomer på autisme og ADHD hos jenter

Jenter tilpasser seg ofte bedre sosialt, og får senere diagnose. Det kan føre til angst, depresjon og spiseforstyrrelser.  

Kvinnelige ungdomspolitikere ønsker ikke synlige roller

En ny studie tyder på at unge kvinner og menn i ungdomspartiene har ulike ambisjoner. Kvinnene vil i mindre grad enn menn ha verv som statsminister, ordfører og lokalpolitiker.

Mange unge muslimer og kristne er redde for å ytre seg om religion i sosiale medier

De muslimske guttene opplever dette verst. De utsettes for et dobbelt stigma. Det er knyttet både til sosial ekskludering og stempling som ekstremist, skriver kronikkforfatterne.

Diagnostiserte spillavhengighet, fant kjønnsforskjeller

Systemet for å diagnostisere dataspillavhengighet er fortsatt ufullstendig, og slår annerledes ut for gutter enn jenter, viser forskningen til Turi Reiten Finserås.

Unge minoritetsmenn med psykiske problemer blir usynliggjort

– Forskning på sosial kontroll blant minoritetsungdom er hittil kun basert på kvinners fortellinger, sier forsker bak ny rapport.

Ikkje verre med skilsmisse når mor er lesbisk

Barn til foreldre som går frå kvarandre fordi mor «kjem ut» som lesbisk, opplever ikkje samlivsbrotet annleis enn andre skilsmissebarn, ifølgje Jorid Krane Hanssen.

Unge gutter bruker skjellsord som humor

Skjellsord knyttet til homofili og hudfarge brukes på en særegen måte blant unge gutter. Elise Margrethe Vike Johannessen mener ungdommene snur fordommer til humor.

Fant machoholdninger blant kommende finanselite

– Elevene snakket mye om hva det vil si å være mann og «en av gutta», sier stipendiat Pål Halvorsen. Han har forska på maskulinitet blant videregåendeelever på eliteskoler.

Fotball som kjønnet mulighetsrom

Hvilken betydning har metafortellingen om kvinnefotball for unge jenters idrettsprosjekt?

Kjønnet trening som uttrykk for kjønnet mening?

Treningsorganisering og treningsmotiver blant ungdom i Norge 13-18 år, 2010-2018

Publikasjoner

Forfatter(e):
Jørgensen, Kristine og Synnøve Skarsbø Lindtner
Publisert:
Forfatter(e):
Sandberg, Kirsten
Publisert:
Forfatter(e):
Moberg, Karolin Elisabeth og Kristoffer Chelsom Vogt
Publisert:
Forfatter(e):
Marlene Persson
Publisert:
Forfatter(e):
Kaasbøll, Jannike, Sindre Andre Pedersen & Veronika Paulsen
Publisert:
Forfatter(e):
Eivind Grip Fjær
Publisert:
Forfatter(e):
Trysnes, Irene & Ronald Mayora Synnes
Publisert:
Forfatter(e):
Siverskog, Anna & Ida Måwe
Publisert:
Forfatter(e):
Frøyland, Lars Roar mfl.
Publisert:
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie og Patrick Lie Andersen
Publisert:
Forfatter(e):
Smette, Ingrid, Christer Hyggen og Anja Bredal
Publisert:
Forfatter(e):
Ninnie Bakken Oehme
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.