Feminisme

Kjønnsavdelingen: Bonusepisode!

Bakgrunnen for Kjønnsavdelingen er Beijingplattformen. Siden FNs kvinnekonferanse i 1995 har den vært et verktøy for mobilisering og likestillingsarbeid verden over. To generasjoner feminister diskuterer plattformens aktualitet i 2017.

Foraktet kvinner, fremmet likestilling

Futurismen bante i praksis vei for feminismen, mener Madeleine Gedde Metz.

Feminismen og alfakvinnen

Feminismen var opprinnelig et motkulturelt kapitalismekritisk prosjekt. I dag er den en del av styringsmakten. Wencke Mühleisen skriver om feminisme i nyliberalismens tid.

Feministisk debatt ga feministiske politikere

Politikerne som kom inn i riksdagen for første gang i 1994 er mer feministiske enn sine kollegaer. Den svenske statsviteren Lena Wängnerud kaller dem svensk politikks feministiske generasjon.

De fem hersketeknikker

Hersketeknikker er metoder personer eller grupper kan bruke for å indirekte herske over eller ydmyke andre. Lær hvordan du kan gjenkjenne dem i denne artikkelen.

Nancy Fraser: Mener feminismen spiller på lag med nyliberalismen

Dagens rådende, vestlige feminisme løper nyliberalismens ærend, mener den politiske filosofen Nancy Fraser.

Kjempar om det muslimske kvinneidealet

For iranske kvinneaktivistar er målet både å sikre kvinners rettar og å vere i tråd med islamsk sharia-lov.

70-tallets mediefeminister endret vår forståelse av politikk

Feministbladet Sirene gjorde feminismen populærkulturell og har formet den norske offentligheten i langt større utstrekning enn vi i dag anerkjenner. Mediefeministene var like viktige som kvinneorganisasjonene, ifølge Synnøve Skarsbø Lindtner.

Pornobål i Norge, voldtektskamp i Frankrike

Hvorfor kjempet Simone de Beauvoir mot voldtekt i Frankrike, mens Unni Rustad ble kjendis ved å tenne på pornoblader i Norge?

Blant gamle, hvite menn i post-apartheid

For Nina Hoel har det som skulle være et masteropphold i Cape Town blitt til en forskerkarriere innenfor islamsk feminisme i Sør-Afrika.

Tilbakeslag for kvinner i Egypt

− Egyptiske kvinners rettigheter har blitt svekket i tiden etter revolusjonen, sier professor Nadje Al-Ali.

Da minoritetskvinnene reiste seg

Da samiske kvinner sto i fare for å miste sin tradisjonelle rett til eie egne reinsdyr, mobiliserte de seg. For innvandrerkvinnene var kampen mot rasisme viktig for mobiliseringen.

Privatlivets revolusjon

At du kan velge hvem du vil gifte deg med. At du har mulighet til å skille deg. At dere har delt omsorg for barna. Alt dette har kvinnebevegelsen vært med på å kjempe fram.

Talte hysteriet midt imot

Om ein kjempa for kvinneleg stemmerett for 100 år sia blei ein hengt ut som hysterikar på avisframsidene. Men suffragettene visste å slå tilbake. Litteraturforskar Tone Brekke har studert den tidlege kvinnerørsla i England og USA.

Spiddet Hitler på hjemmebane

Virginia Woolf mente at kampen mot fascisme og despotiske patriarker måtte stå på hjemmebane, og med pennen som våpen. Forskeren Anka Ryall har nylig publisert en monografi over den britiske forfatteren og feministen.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Reinertsen, Ellen Aasland
Publisert:
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege og Mari Teigen
Publisert:
Forfatter(e):
John Devaney et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Tove Pettersen
Publisert:
Forfatter(e):
Keskinen, Suvi, Pauline Stoltz & Diana Mulinari (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Lund, Ragnhild et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Hafnor Bøe, Marianne
Publisert:
Forfatter(e):
Halsaa, Beatrice & Anka Ryall (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Gundersen, Aleksander B & Jonas R Kunst
Publisert:
Forfatter(e):
Korsvik, Trine Rogg
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.