Feminisme

Foraktet kvinner, fremmet likestilling

29. november 2016
Futurismen bante i praksis vei for feminismen, mener Madeleine Gedde Metz.

Feminismen og alfakvinnen

8. mars 2016
Feminismen var opprinnelig et motkulturelt kapitalismekritisk prosjekt. I dag er den en del av styringsmakten. Wencke Mühleisen skriver om feminisme i nyliberalismens tid.

Feministisk debatt ga feministiske politikere

30. september 2015
Politikerne som kom inn i riksdagen for første gang i 1994 er mer feministiske enn sine kollegaer. Den svenske statsviteren Lena Wängnerud kaller dem svensk politikks feministiske generasjon.

De fem hersketeknikker

10. juli 2015
Hersketeknikker er metoder personer eller grupper kan bruke for å indirekte herske over eller ydmyke andre. Lær hvordan du kan gjenkjenne dem i denne artikkelen.

Nancy Fraser: Mener feminismen spiller på lag med nyliberalismen

1. juni 2015
Dagens rådende, vestlige feminisme løper nyliberalismens ærend, mener den politiske filosofen Nancy Fraser.

Kjempar om det muslimske kvinneidealet

23. april 2015
For iranske kvinneaktivistar er målet både å sikre kvinners rettar og å vere i tråd med islamsk sharia-lov.

70-tallets mediefeminister endret vår forståelse av politikk

7. mars 2014
Feministbladet Sirene gjorde feminismen populærkulturell og har formet den norske offentligheten i langt større utstrekning enn vi i dag anerkjenner. Mediefeministene var like viktige som kvinneorganisasjonene, ifølge Synnøve Skarsbø Lindtner.

Pornobål i Norge, voldtektskamp i Frankrike

14. januar 2014
Hvorfor kjempet Simone de Beauvoir mot voldtekt i Frankrike, mens Unni Rustad ble kjendis ved å tenne på pornoblader i Norge?

Blant gamle, hvite menn i post-apartheid

19. august 2013
For Nina Hoel har det som skulle være et masteropphold i Cape Town blitt til en forskerkarriere innenfor islamsk feminisme i Sør-Afrika.

Tilbakeslag for kvinner i Egypt

23. april 2013
− Egyptiske kvinners rettigheter har blitt svekket i tiden etter revolusjonen, sier professor Nadje Al-Ali.

Da minoritetskvinnene reiste seg

14. mars 2013
Da samiske kvinner sto i fare for å miste sin tradisjonelle rett til eie egne reinsdyr, mobiliserte de seg. For innvandrerkvinnene var kampen mot rasisme viktig for mobiliseringen.

Privatlivets revolusjon

6. november 2012
At du kan velge hvem du vil gifte deg med. At du har mulighet til å skille deg. At dere har delt omsorg for barna. Alt dette har kvinnebevegelsen vært med på å kjempe fram.

Talte hysteriet midt imot

10. april 2012
Om ein kjempa for kvinneleg stemmerett for 100 år sia blei ein hengt ut som hysterikar på avisframsidene. Men suffragettene visste å slå tilbake. Litteraturforskar Tone Brekke har studert den tidlege kvinnerørsla i England og USA.

Spiddet Hitler på hjemmebane

20. mars 2012
Virginia Woolf mente at kampen mot fascisme og despotiske patriarker måtte stå på hjemmebane, og med pennen som våpen. Forskeren Anka Ryall har nylig publisert en monografi over den britiske forfatteren og feministen.

Martyrer på Facebook

6. februar 2012
Kan en kvinne være en ekte martyr? Er det en kompliment å si til en kvinne at hun er «på høyde med tusen menn»? Iranske kvinneaktivister driver ideologisk kamp på Facebook.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Reinertsen, Ellen Aasland
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege og Mari Teigen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
John Devaney et al.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Tove Pettersen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Keskinen, Suvi, Pauline Stoltz & Diana Mulinari (eds.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Lund, Ragnhild et al.
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Hafnor Bøe, Marianne
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Halsaa, Beatrice & Anka Ryall (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Korsvik, Trine Rogg
Publisert: 2018

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.