Feminisme

Statsstøtte – en bremsekloss?

4. juli 2011
Fungerer statsstøtte som en brems på kreativiteten og tvinger aktivister til å konsentrere seg om det som passer myndighetene?

Manglende samarbeid

25. januar 2011
Etniske norske kvinners organisasjoner og minoritetskvinneorganisasjoner samarbeider lite med hverandre. Det er blant funnene i Cecilie Thuns pågående doktorgradsprosjekt.

Sara Ahmed: Glad gledesdreper

14. juli 2010
Heller enn gode borgere, må feminister, skeive og antirasister fortsatt være villige til å bli oppfattet som trassige gledesdrepere, sier professor Sara Ahmed. Hun var en av innlederne på FEMCIT-konferansen Beyond Citizenship: Feminism and the Transformation of belonging, som nylig ble avholdt i London.

Oyeronke Oyewumi: - Terrorfrykten må overvinnes

4. juni 2010
– Maktstrukturer fra kolonialiseringen og en ny frykt for terror står i veien for solidarisk feminisme på tvers av landegrensene, mener den nigerianske kjønnsforskeren Oyeronke Oyewumi.

Samfunnsdebattens vertinner

11. mai 2010
Salongene i 1700-tallets Paris var møteplass for intellektuelle og samfunnsinteresserte. Her diskuterte man blant annet menneskerettigheter, slaveri og kongelig enevelde. Salongvertinnene var kvinner som fikk stor innflytelse på samfunnsdebatten.

100 år med kvinnedag

5. mars 2010
Siden 1910 har stadig nye generasjoner feminister fylt den internasjonale kvinnedagen med nytt innhold i nye former. En stolt tradisjon lever i beste velgående på sin hundreårsdag.

Alle er feministar, men kva hjelper det?

15. juli 2008
Kaste, etnisitet og religion splittar kvinner i Nepal. Likevel er ein kvinneallianse stiftet etter norsk initiativ. Kva er det som bind dei saman, spør Kjersti Johannessen i si masteroppgåve i Sør-Asiastudiar.

Et skammelig krav

13. juni 2008
Da kampen for kvinners stemmerett startet var det skambelagt å delta, og det var de ugifte kvinnene som gikk foran. Det forteller Brit Stuksrud, som har skrevet avhandling om stemmerettskampen i Vestfold. Denne uken er det 95 år siden arbeidet ble kronet med seier.

Advarer mot rasisme i feminismens navn

16. januar 2008
Feminisme har fått en sentral rolle i Vestens imperialistiske prosjekt, hevder den kanadiske sosiologen Sherene Razack. I en fersk bok bruker hun den norske debatten som eksempel på at rasistiske argumenter framføres under dekke av feminisme.

Tidens krav

18. oktober 2007
Nå er tiden inne for en muslimsk feminisme. Det mener professor Ziba Mir-Hosseini. Feminister som henter sin legitimitet i Koranen, slipper anklagen om at de løper Vestens ærend.

- Fordømmelse hjelper ikke

14. september 2007
– Det er klart det er en motsetning mellom det muslimske sløret og vestlig feminisme. Jeg forstår godt at mange føler seg truet. Men fordømmelse og konfrontasjon er en linje som er dømt til å tape, spår den tyrkiske sosiologen Nilüfer Göle. 

Hva er galt med å være offer?

18. juli 2007
Kan man være et offer uten samtidig å bli fratatt sin verdighet? Sosiolog Helga Eggebø har utforsket offerbegrepets karriere fra 1970-tallets kamp mot vold mot kvinner til 1990-tallets individualisme. – Vi trenger et offerbegrep som er en karakteristikk av relasjoner, ikke av individet, sier hun.

Kamp for rettferdighet

30. oktober 2006
Den kjente feministiske filosofen Nancy Fraser ønsker seg en venstreside som både kjemper for økonomisk fordeling, anerkjennelse av kulturell forskjell og diskuterer betingelsene som ulike grupper har til å fremme sine krav.

Patricia Hill Collins: Håpefull hip hop

22. september 2006
Patricia Hill Collins har tro på kvinnelige hip hop-utøveres bidrag til en gjenoppvåkning av svart feminisme.

Begjær og feminisme

2. august 2006
Erotisk begjær kan handle om underkastelse og dominans. Er det dermed umulig å utforme en feministisk seksualpolitikk? spør professor Lynne Segal.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege og Mari Teigen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
John Devaney et al.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Tove Pettersen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Keskinen, Suvi, Pauline Stoltz & Diana Mulinari (eds.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Lund, Ragnhild et al.
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Hafnor Bøe, Marianne
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Halsaa, Beatrice & Anka Ryall (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Korsvik, Trine Rogg
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Maktabi, Rania and Brynjar Lia
Publisert: 2017

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.