Velferdsstat

Vil ha kvinnelig sykehusimam

28. august 2023

I sin masteroppgave undersøkte Rania Al-Nahi behovet for kvinnelige muslimske samtalepartnere på sykehuset. Bør helsevesenet endre dagens rutiner? 

Kjønnsavdelingen #25 – Jenteflukt: Derfor forlater de bygda

16. mai 2023

Jo lenger ut på bygda du kommer, desto mer mistrives jentene. Hvorfor er det sånn? spør programlederne i den 25. episoden av Kjønnsavdelingen. 

KI flaskes opp på gamle, kjønnskonservative data

9. mai 2023

I en fersk rapport om kunstig intelligens i offentlig sektor mener likevel kun tre prosent av deltakerne at den nye teknologien gir økt risiko for diskriminering. Mangelen på bevissthet er alarmerende, mener en av forfatterne. 

Hva er kjønnsperspektiver i sammenliknende politikk?

17. oktober 2017
Vi spør Jan Erik Grindheim, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge og statsviter i tankesmien Civita.

Kjønnsavdelingen episode 3: Velferd på spill

22. mars 2017
Hvorfor er sykepleie et kvinneyrke? Og hvordan skal velferdsstaten møte økende krav til helsetjenester? I tredje episode av Kjønnsavdelingen diskuterer vi det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og velferdsstatens utfordringer.

Hvithetsalliansen mot velferd

14. april 2016
Høyrepopulistiske partier forsvarer velferdsstaten ved å insinuere at den bare kan omfatte hvite etnisk nordiske innbyggere. Stine Helena Bang Svendsen skriver om hva som skjer når velferd blir ansett som eiendom og arvegods, forbeholdt dem som fortjener det.

Alenemødre i 100 år: Fra seksuell til økonomisk skam

16. september 2015
Enslige mødre sliter i en kultur der standarden settes av familier med to foreldre og to inntekter, ifølge forsker.

Barnevernets likestillingspolitikk skaper problemer i møte med minoritetsfamilier

1. april 2014
Foreldre med minoritetsbakgrunn oppfattes som annenrangs foreldre målt mot barnevernets idé om norsk likestilling.

Kvinner sverger til velferdsstaten, menn til familien

13. februar 2014
Unge, urbane menn med høy utdanning støtter sterkest opp om familienormer, mens kvinner er mer negative til familieplikter. Det betyr imidlertid ikke at kvinner er blitt mindre opptatt av familien. Tvert imot, viser ny NOVA-rapport.

Folk flest er familie

10. januar 2013
Samboerskap, homofilt ekteskap og enslige forsørgere, bonusbarn og bonusforeldre. Disse moderne samlivsformene er ikke tegn på at familien er i ferd med å gå i oppløsning. Familien lever videre i beste velgående, bare på nye måter, sier redaktørene av ny bok.

Regelfølger, idealist eller realist?

16. februar 2012
Hva gjør en sosialarbeider når mannen i huset fører ordet på vegne av kvinnen som trenger hjelp? Når man kanskje ikke en gang får møte klienten, fordi ektemannen kommer i stedet?

Drømmer om velferdsstaten

11. januar 2012
Søreuropeiske kvinner ønsker seg velferdsstater etter nordisk modell for å skape bedre kvinneliv. Men den økonomiske krisa gjør drømmen mindre realistisk enn noen gang. Det sier NOVA-forsker John Eriksen, medredaktør for en fersk bok om kvinners liv i Europa.

Små ting ‒ store saker

26. oktober 2011
Ved hjelp av tombolaer, kakelodd og foreseggjorte håndarbeid har norske kvinner levert et vesentlig bidrag til oppbyggingen av velferdsstaten. Det hevder sosiolog Bente Blanche Nicolaysen, som forsker på den merkverdige og slitesterke basaren.

Kjønnsforskjeller forvirrer lykkeforskerne

11. oktober 2011
I nesten alle land i verden rapporterer kvinner om mer negative følelser enn menn. Likevel er kvinner og menn omtrent like fornøyde med livet. Dette paradokset grubler den svenske lykkeforskeren Filip Fors på.

Publikasjoner

Forfatter(e):
PA Consulting & CARE Norge
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege, Anne Skevik Grødem & Axel West Pedersen
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Bakketeig, Elisiv, Jane Dullum og Kari Stefansen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Ikdahl, Ingunn & Vibeke Blaker Strand (Red.)
Publisert: 2017
Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona og Ragni Hege Kitterød
Publisert: 2016
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise, Ragni Hege Kitterød and Jan Lyngstad
Publisert: 2016

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.