Vold i nære relasjoner

– De fleste partnerdrap hadde forvarsler

Forvarslene handler for det meste om tidligere voldshendelser, ifølge Solveig Vatne. Hun har ledet to nasjonale partnerdrapsstudier.

Forskere advarer mot å behandle vold blant minoriteter separat

Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner inneholder flere gode grep. Men en handlingsplan på dette området bør omfatte vold i alle typer nære relasjoner og alle typer familier, mener Anja Bredal.

Vold i likekjønnede forhold skyves under teppet

Internasjonale studier tyder på at vold forekommer like ofte blant homofile som blant heterofile par. Likevel mangler man norsk forskning på feltet.

Kjernefamilien er blitt politisk dragkamp i Russland og Polen

Vald i nære relasjonar er no eit stridsspørsmål mellom liberale og konservative krefter, og viser at sjølv autoritære styresmakter må ta omsyn til folkemeininga.

Voldtektsdømte menn har nytte av kritisk dialog

Personer som er dømt for seksuelle overgrep har nytte av å snakke åpent om og få hjelp til å forstå egne handlinger. Det kan bidra til at de tar ansvar for det de har gjort, mener Anja Emilie Kruse.

Korona kan ha ført til mer vold mot kvinner

En ny kartlegging avdekker mangelfull kommunikasjon fra myndighetene om hjelpetilbud for voldsutsatte kvinner under koronakrisa.

Vold er en menneskelig, ikke en kjønnet erfaring

Synet på hva en mann skal være og ikke være, hindrer at seksuelle overgrep mot gutter og menn får plass og oppmerksomhet, skriver Torbjørn Herlof Andersen.

Kvinner er mer utsatt for grov partnervold

Kvinner er mer utsatt for grov og gjentakende vold i parforhold enn menn, viser ny studie. Som man måler volden får man svar, mener Margunn Bjørnholt og Hannah Helseth.

Terapi kan få menn til å slutte med partnervold

Det er ikke gitt at voldelige menn som går i terapi vil slutte å slå. At terapeut og klient har en felles forståelse av voldsproblemet er avgjørende for å lykkes, mener forsker Bente Lømo.

Kristin Skjørten: En banebryter på voldsforskningsfeltet

Bak et beskjedent ytre skjuler det seg en modig pioner. Kristin Skjørten er ikke redd for å stille kritiske spørsmål til etablerte sannheter om menns vold mot kvinner.

Vold i nære relasjoner er et kjønnet problem

Måten vi forstår vold mot kvinner på har endret seg. Før var volden et likestillingsproblem, i dag forklares den individuelt, ifølge forsker Linda Sjåfjell.

Hva er kjønnsperspektiver i voldsforskning?

Vi spør Margunn Bjørnholt, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Publikasjoner

Forfatter(e):
Bersvendsen, Agnete and Merete Saus
Publisert:
Forfatter(e):
Bang-Olsen, Ingrid, m.fl.
Publisert:
Forfatter(e):
Margunn Bjørnholt
Publisert:
Forfatter(e):
John Devaney et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Gottzén, Lucas, Bjørnholt, Margunn, & Floretta Boonzaier,(Eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Bredal, Anja et.al.
Publisert:
Forfatter(e):
Jensenius, Francesca R. & Mala Htun
Publisert:
Forfatter(e):
Holmboe, Morten, Kjartan Leer-Salvesen og Solveig Karin Bø Vatnar
Publisert:
Forfatter(e):
Heinskou, Marie Bruvik, May-Len Skilbrei & Kari Stefansen (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Bakketeig, Elisiv, Jane Dullum og Kari Stefansen
Publisert:
Forfatter(e):
Skjørten, Kristin mlf. (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Holmboe, Morten, Kjartan Leer-Salvesen og Solveig Karin Bø Vatnar
Publisert:
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Hannah Helseth
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.