Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er et kjønnet problem

15. juni 2018
Måten vi forstår vold mot kvinner på har endret seg. Før var volden et likestillingsproblem, i dag forklares den individuelt, ifølge forsker Linda Sjåfjell.

Hva er kjønnsperspektiver i voldsforskning?

6. oktober 2017
Vi spør Margunn Bjørnholt, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Voldsutsatte samer ber ikke om hjelp

27. april 2017
Personer med samisk bakgrunn som opplever vold i nære relasjoner, søker i mindre grad enn andre nordmenn hjelp fra det offentlige. En ny rapport har sett på hva som kan gjøres.

Unge jenter som blir slått av kjæresten unngår ordet vold

5. april 2017
Unge jenter med voldserfaringer kan være vanskelige å fange opp. I spørrespaltene på internett forsøker de å sette ord på hva som foregår i forholdet de er i.

Kjønnsavdelingen episode 1: Voldtekt

6. mars 2017
Hvorfor er det så få som anmelder en voldtekt? Er rettssikkerhet for voldtektsofre godt nok ivaretatt i Norge? Første episode av Kjønnsavdelingen diskuterer hvordan voldtekt forstås og behandles i Norge.

Klar sammenheng mellom sexting og kjærestevold

7. juli 2016
Unge som sender digitale seksuelle meldinger, er langt oftere utsatt for vold i kjæresterelasjoner enn andre.

Vold holder kvinner på plass

14. april 2016
For å kunne si noe om vold og kjønn, utover å telle menn og kvinner som slår og blir slått, må man se på meningen bak volden, ifølge Hilde Jakobsen.

Menn utsatt for vold av kvinner frykter å ikke bli trodd

14. oktober 2015
Menn som får hjelp på krisesentre er stort sett svært fornøyde med hjelpen de får. Men de frykter at ingen vil tro på at det er en kvinne som har slått dem.

Menns vald mot kvinner: Ikkje berre eit spørsmål om kjønnsmakt

9. juni 2015
Fleirtalet av menn som er valdelege mot partnaren sin slit med alvorlege psykiske vanskar. For å forstå og hindre vald i nære relasjonar må ein sjå på langt meir enn maktforholdet mellom kjønna, hevdar forskar.

Vold mot kvinner er tragedie - vold mot menn er komedie

5. januar 2015
Hvorfor fordømmer vi menns vold mot kvinner, men ler av kvinners vold mot menn?

Voldelige partnere hindrer kvinner i å jobbe

20. november 2014
Kvinner som utsettes for vold av partner kommer for sent på jobb, er ukonsentrerte og får ikke være med på jobbfesten. De skammer seg over å være dårlige arbeidstakere.

Kvifor slår mamma?

13. november 2014
Mødrer står bak ein ikkje ubetydeleg del av valden mot barn i Noreg. Forskarane Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman har gått bakanfor tala og spurt mødrene sjølv om kvifor dei gikk over streken.

Høyere status enn partner gjør kvinner og menn mer utsatt for vold i forholdet

20. februar 2014
Det kan være risikabelt å ha høyere inntekt eller utdanning enn ektefellen eller samboeren. Det å ha høyere sosioøkonomisk status enn partner, øker sjansen for å utsettes for psykisk vold eller kontroll i forholdet, for begge kjønn.

Like mye familievold

3. april 2013
Etter 30 år med offentlig engasjement mot vold i nære relasjoner, er omfanget fortsatt det samme.

Menn slår ennå

3. august 2012
– Selv om den likestilte mannen er norm, forsvinner ikke menns vold mot kvinner. Den bare usynliggjøres, og utdefinerer voldelige menn, sier mannsforsker Lucas Gottzén.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Bang-Olsen, Ingrid, m.fl.
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Margunn Bjørnholt
Publisert: 2021
Forfatter(e):
John Devaney et al.
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Gottzén, Lucas, Bjørnholt, Margunn, & Floretta Boonzaier,(Eds.)
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Bredal, Anja et.al.
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Jensenius, Francesca R. & Mala Htun
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Holmboe, Morten, Kjartan Leer-Salvesen og Solveig Karin Bø Vatnar
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Heinskou, Marie Bruvik, May-Len Skilbrei & Kari Stefansen (eds.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Bakketeig, Elisiv, Jane Dullum og Kari Stefansen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Skjørten, Kristin mlf. (red.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Holmboe, Morten, Kjartan Leer-Salvesen og Solveig Karin Bø Vatnar
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Hannah Helseth
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Lien, Marianne Inéz & Jørgen Lorentzen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Lillevik, Ole Greger, Jens Severin Salamonsen og Inge Nordhaug (Red.)
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Alsaker, Kjersti, Bente Elisabeth Moen, Valborg Baste og Tone Morken
Publisert: 2018

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.