Vold i nære relasjoner

Slått av kona

Vold er verken et kvinneproblem eller et mannsproblem. Det er et menneskeproblem, ifølge professor Tove Ingebjørg Fjell. Hun forsker på menn som blir slått av partneren sin.

Overgrepene vi ikke snakker om

Ordet «overgriper» får de aller fleste av oss til å se for oss en mann. Men også kvinner forgriper seg seksuelt.  

Den vanskelige rettferdigheten

Hvordan kan kjønnsnøytrale krisesentre være urettferdige? Handler ikke likestilling om å behandle alle likt? Det er ett av spørsmålene som diskuteres i en ny bok om rettferdighet.

Vellykkede russiske krisesentre

Helsevesen, politi og rettsvesen i Russland har ofte liten forståelse for at kvinner må beskyttes mot vold også i familien. Men krisesentrene i landet har blitt svært dyktige på å manøvrere i systemet for å hjelpe utsatte kvinner, sier statsviter Kirsti Stuvøy.

Partnervold fortsetter etter brudd

Vold fra partner varer lenger dersom paret har barn, og volden fortsetter også etter at forholdet er brutt. Barn tar mer skade av å være vitne til vold mellom foreldre enn man tidligere har trodd.

Hva om hun sier ja?

Helsevesenet må gjøre mer for å avdekke vold i nære relasjoner. Men det er ikke bare å spørre pasientene om dette. Man må ha en plan for hva som skal skje hvis svaret er ja, sier dr. polit. og sykepleier Kjersti Alsaker.

La de små barn komme til meg

Boka "La de små barn komme til meg. Barns erfaringer med seksuelle og rituelle overgrep" fikk en sentral plass i debatten om granskingen av professor Eva Lundgrens forskning. Spørsmålet var blant annet om barna og ungdommenes fortellinger om overgrep var "sanne".

Tragedier og æressaker

Kristin Skjørten har undersøkt hvordan to norske aviser dekker drap og overgrep mot kvinner i saker der gjerningsmannen har en nær relasjon til kvinnen. Enkelte saker får mye omtale og utløser prinsipielle debatter, blant annet om ære. Andre saker får begrenset omtale under overskriften familietragedie.

Vold mot kvinner og spanske medier

Vold mot kvinner ties ikke lenger i hjel av spanske medier. Men måten volden og sakene presenteres på er omdiskutert. Spanske samfunnsforskere har lansert forslag til kjøreregler for journalister som jobber med slike saker.

Når krenkede barn blir syke voksne

Omsorgssvikt, seksuelt misbruk og ulike former for mishandling i barndommen kan gi utslag i fysiske lidelser senere. Det har Anna Luise Kirkengen fått innsikt i gjennom mange års forskning og arbeid som allmennpraktiserende lege.

Unni Wikan: Står fortsatt på individets rettigheter

– Jeg står fortsatt soleklart på individets rettigheter. Ingen skal ha lov til å eie et annet menneske. Man skal ha frihet til å gjøre egne valg, slik Fadime kjempet for, sier Unni WIkan.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Bersvendsen, Agnete and Merete Saus
Publisert:
Forfatter(e):
Bang-Olsen, Ingrid, m.fl.
Publisert:
Forfatter(e):
Margunn Bjørnholt
Publisert:
Forfatter(e):
John Devaney et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Gottzén, Lucas, Bjørnholt, Margunn, & Floretta Boonzaier,(Eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Bredal, Anja et.al.
Publisert:
Forfatter(e):
Jensenius, Francesca R. & Mala Htun
Publisert:
Forfatter(e):
Holmboe, Morten, Kjartan Leer-Salvesen og Solveig Karin Bø Vatnar
Publisert:
Forfatter(e):
Heinskou, Marie Bruvik, May-Len Skilbrei & Kari Stefansen (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Bakketeig, Elisiv, Jane Dullum og Kari Stefansen
Publisert:
Forfatter(e):
Skjørten, Kristin mlf. (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Holmboe, Morten, Kjartan Leer-Salvesen og Solveig Karin Bø Vatnar
Publisert:
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Hannah Helseth
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.