Diskriminering forsterkar det kjønnsdelte arbeidslivet

17. desember 2014
Diskriminering i tilsettingar grunna kjønn og etnisk bakgrunn kan forsterke den eksisterande segregeringa i arbeidslivet, ifølge forskar. Dei som vel utradisjonelle utdanningar for sitt kjønn kan ha vanskelegare for å få jobb.

Sara Ahmed: - Arbeid med mangfold tilslører rasisme

15. mai 2013
Hva gjør du når alle andre har blitt presentert med etternavn og professortittel, og du selv introduseres med ‘dette er Sara’?

Styrket diskrimineringsvern i Norge

27. februar 2013
Kjønnslikestillingsloven er modell for utvidelse av diskrimineringsvernet på andre områder. Det har styrket den samlede diskrimineringslovgivningen i Norge.

Pionerarbeid skapte rabalder

8. august 2012
I 1988 fant sosiolog Elisabeth L’orange Fürst at det ikke var likebehandling av kjønnene i akademia. Boken hun skrev skapte rabalder. 25 år seinere reflekterer hun over hvordan boken ble mottatt og hvilken virkning den har hatt.

Politihijab - et spørsmål om hensyn

18. januar 2012
– Jussen gir verken noen klare tillatelser eller forbud mot politihijab, sier Vibeke Blaker Strand, som har skrevet doktoravhandling om religion og diskrimineringsvern. Til syvende og sist er det et spørsmål om hvilke hensyn man legger størst vekt på.

Hvordan verne mot kompleks diskriminering?

5. april 2011
Når en svart lesbisk kvinne blir forbigått på jobben, diskrimineres hun da som kvinne? Som homofil? På grunn av rase? Eller – en stereotypi de tre elementene til sammen skaper? Kan dagens lovverk håndtere slik sammensatt diskriminering? Dette skal Mari Teigen og Liza Reisel finne ut av.

Kjenner ikke til diskrimineringsvern

11. juni 2010
Mange innvandrerkvinner i Norge vet ikke at det finnes en lov og et håndhevingsapparat som skal beskytte dem mot diskriminering. Rettighetsinformasjon er en viktig, men forsømt, integreringsoppgave, ifølge en fersk forskningsrapport.

Trenger nye verktøy

16. april 2010
Til tross for stadig større bevissthet rundt flerdimensjonal diskriminering: Verken lovgiver eller håndhevingsapparat står godt nok rustet til å møte dette problemet. Det mener professor i statsvitenskap Hege Skjeie.

Kriminelt å leie kjæresten

16. mars 2010
Mens det mange steder i verden vedtas nye rettigheter og diskrimineringsvern for homofile, går det motsatt vei i en rekke afrikanske land.

Likestilling eller frigjøring?

9. mars 2010
Likestilling, inkludering, integrering. Hva betyr egentlig et utvidet likestillingsbegrep for kvinnefrigjøringen? Dette ble debattert under årets 8. marsfeiring ved Universitetet i Bergen.

– Likestillingsdebatten ble kneblet

18. desember 2009
Med opprettelsen av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) brakte Bondevikregjeringen debatten om reell likestilling til taushet. Det hevder forsker Ann-Therese Lotherington i en ny bok.

«Du må hente en norsk!»

11. september 2009
Den hvite norske kvinnen oppfattes som den «mest passende» til å stelle syke eldre. Alle andre kan det stilles spørsmål ved.

Det litterære kjønnsklisteret

5. juni 2009
Inderlig. Intim. Privat. Hvorfor brukes slike merkelapper alltid på Hanne Ørstavik og aldri på Jon Fosse? Og hvorfor er det så klamt å bli stemplet som «kvinnelig forfatter»?

Etterlyser makt bak kravene

30. april 2009
Lovene for å beskytte deltidsansatte mot diskriminering er på plass. Det hjelper lite så lenge de ikke håndheves. Vi behøver sterkere sanksjoner mot kjønnsdiskriminering, sier jurist Helga Aune.

Homokamp i Latvia

10. april 2007
Politikere i Latvia som ikke vil si ordet homofil snakker i stedet om «mosaikk-menneskene». Norsk nettverk for forskning om homoseksualitet inviterte en av disse, som også er den første åpent lesbiske i Latvia.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ummak, Esra, Salman Türken & Serap Keles
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Vranic, Anja
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Sørly, Rita, Michael D. Bartone, Bård Kårtveit & Anne Katrine Normann
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Mitchell, Kimberly J., Michele L. Ybarra, Kimberly L. Goodman & Ida F. Strøm
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Hellum, Anne og Vibeke Blaker Strand
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Birkelund, Gunn Elisabeth, Avra Janz og Edvard Nergård Larsen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Nordberg, Tanja H., Eirin Pedersen, og Cathrine Egeland
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Eggebø, Helga, Elisabeth Stubberud og Norman Anderssen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Solberg, Annette, Frøydis Sund og Iveta Malasevska
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Feragen, Kristin Billaud, Charlotte Heggeli og Anne Wæhre
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Vige, Åshild Marie
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Fladmoe, Audun, Marjan Nadim og Simon Roland Birkvad
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Htun, Mala, Francesca R. Jensenius & Jami Nelson-Nuñez
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Standal, Karina, Tanja Winther & Katrine Danielsen
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Østlandsforskning og Likestillingsenteret
Publisert: 2018

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.