Vil ha samme jordmor fra start til slutt

17. november 2022

– Vi har forskningen på vår side. Men det blir ikke lyttet til, sier Berit Mortensen, jordmor og forsker ved Oslomet.

Bioteknologiske framtider

10. september 2021
Refleksjoner over endringene i bioteknologiloven fra et kjønnsforskningsperspektiv

Å velje keisarsnitt er inga enkel løysing

3. februar 2021
Når gravide ber om keisarsnitt utan at det er nokon spesiell medisinsk grunn til det, så ligg det ofte ei traumatisk oppleving bakom.

– Vi trenger mer forskning på bekkenleddsmerter

3. desember 2020
Mange kvinner sliter med bekkenleddsmerter etter svangerskapet. – De får ofte motstridende informasjon, og er usikre på hvilken behandling de kan få, sier forsker Anne Marie Gausel.

Partnere kan også få fødselsdepresjon

3. november 2020
Ny forskning viser at par som er utrygge på hverandre har større sjanse for å slite pyskisk etter en fødsel.

Offentlige samtaler om fruktbarhet i dagens Norge

23. juni 2020
Mellom nasjonal velferdsstatskrise og global klimakrise

Vårt syn på fosteret er i stadig endring

27. november 2019
Vår relasjon til fosteret gjennom historien er ikke bare basert på medisinsk kunnskap, men speiler også samtidens religiøse og politiske oppfatninger. Kortfilmen «Ikon» tar for seg våre forestillinger om fosteret fra 1500-tallet til i dag.

«Fordi han som donerte aldri vil bli en pappa»

29. mars 2019
Definisjoner av egen familieform hos enslige kvinner som har fått barn ved hjelp av sædgiver

– Å be kvinner føde flere barn bryter med norsk familiepolitikk

29. januar 2019
Norsk familiepolitikk har lagt til rette for at folk kan få de barna de ønsker seg, ikke blandet seg inn i antallet barn, ifølge forskere. De etterlyser mer forskning på fødselstrendene.

Teknikk og etikk avgjør hvem som får barn med statens hjelp

28. november 2018
Hvem skal ha rett til assistert befruktning, og hvorfor? Spørsmålet som har preget debatter i Stortinget i 2018 var på agendaen også for 10 år siden. Hva har forandret seg?

Kjønnsavdelingen 13 - Egg, sæd og likestilling: Teknologi som utfordrer kjernefamilien

5. april 2018
Hvem lager barn? Er det menn og kvinner, eller egg- og sædceller? I episode 13 snakker vi om assistert befruktning, og hva denne teknologien har å si for kjønnsroller og likestilling.

Gravide kvinner skremmes fra sykehus i Nicaragua

19. februar 2018
I Nicaragua vil myndighetene få flere kvinner til å føde på sykehuset. Målet om pene tall overskygger kvaliteten i helsetilbudet til fattige kvinner, mener Birgit Kvernflaten.

Jordmoryrket i Norge: Fra hjelpekone til akademiker

12. februar 2018
Historien om jordmoryrket handler om mødre og barns helse, men også om kvinners inntog i utdanning og arbeidsliv. Nå feirer den norske jordmorutdanningen 200 år.

Hva er kjønnsperspektiver i migrasjonshelse?

17. november 2017
Vi spør Abdi Gele, forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI).

Publikasjoner

Forfatter(e):
Nordberg, Tanja H., Eirin Pedersen, og Cathrine Egeland
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Aune, Ingvild, Hanne Engh og Oda Tingvold Skibenes
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Andrea Melberg
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Kjelsvik, Marianne et al.
Publisert: 2019

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.