Eldre menn bestemmer mest i kommunepolitikken

7. september 2023

– Seniorer i politikken har mest makt og her er også kjønnsgapet størst, sier valgforsker Ragnhild Muriaas.

Likestillingspolitikken må fortsatt vike

18. oktober 2022

Skjeie-utvalgets ti år gamle kartlegging av norsk likestillingspolitikk er relevant og nyttig også i dag. Men det mangler fortsatt politisk vilje til å virkelig satse på likestilling, mener to av forskerne som satt i utvalget.

– Vi må se kvinners helse i sammenheng med livet de lever

13. oktober 2022

Kvinner var likere før, sier Astri Syse, medforfatter i SSB-rapport om kvinnehelse. Selv om mye går bedre, frykter hun økende ulikhet og økt sykefravær blant kvinner – samt kunnskapshull i forskningen.

Kvinners alkoholbruk: Fra helgefylla til vinsmaking

5. mai 2022
For kvinner rundt tretti blir hjemmet en sentral arena for drikking. – Endringen i drikkemønster er en del av å tilpasse seg det fremtidige livet som mødre, sier sosiolog.

– Kvinners internasjonale karriere har sjelden forkjørsrett

9. februar 2022
Selv om det kommer flere kvinnelige forskere fra utlandet enn før, er det ofte vanskeligere for kvinner å flytte med seg familien til Norge, mener forsker Ingvild Reymert.

Pappaperm endrer ikke gjenstridige kjønnsroller

6. august 2021
Fedrekvote og rekruttering av mannlige ansatte i barnehager utfordrer ikke kjønnsrollene hjemme eller i arbeidslivet, viser ny doktoravhandling.

Større enighet om likestilling i Norge

25. juni 2021
Mens flere land opplever økt motstand mot likestilling, går det andre veien i Norge. – De fleste synes det er ganske selvfølgelig at kvinner skal jobbe og at menn skal bidra hjemme, sier Ragni Hege Kitterød. 

Barn av innvandrarar støtter norske ideal om likestilling

15. oktober 2020
Etterkomarar etter innvandrarar sluttar i overveldande grad opp om norske likestillingsideal når det gjeld arbeid og økonomi, viser ei ny undersøking.

Hverdagsheltene

27. august 2020
Husmødrene ble kalt hjemmets finansministre og engasjerte seg i samfunnet. Likevel har de havnet i skyggen når vi skriver historien om det 20. århundre, mener historiker Iselin Theien.

Øystein Gullvåg Holter: Norges første mannsprofessor blir emeritus

7. april 2020
Gullvåg Holter gikk fra å være en travel professor til å bli en engasjert emeritus 1. mars 2020. Forskerkarrieren hans spenner bredt fra forskning på kjønn og likestilling i familielivet til mannsroller og kjønnsbalanse i akademia.

Om mat og menn

14. desember 2019

Mobile likestillingsaktører: Fra «stivnet» til «villet» likestilling

29. mars 2019
Italienske kvinners komparative erfaringer med arbeid og familie i Italia og Norge

Ledere forskjellsbehandler mor og far i småbarnsfasen

15. mars 2019
Selv om ledere er positivt innstilt til likestilling og familietilpasninger for ansatte av begge kjønn, bidrar de ofte til strukturell ulikestilling i praksis, ifølge Tanja Nordberg. Hun har intervjuet ledere i politiet og advokatbransjen.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Evensen, Miriam, Ragni Hege Kitterød & Mari Teigen
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Heen, Hanne, Dag Ellingsen, Ulla-Britt Lilleaas
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Korbøl, Aud, Arnfinn Midtbøen
Publisert: 2022

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.