Likestilling gir menn bedre livskvalitet

1. oktober 2015
Menn som lever i mer kjønnslikestilte land har langt bedre livskvalitet enn menn i mindre likestilte land, ifølge forskning fra Øystein Gullvåg Holter.

Ser på au pair-ordninga som u-hjelp

9. mars 2015
Norske familiar med au pair meiner dei gir kvinner frå fattige land ei betre framtid.

‒ Au pairar er underbetalte hushjelper

17. februar 2015
Norske styresmakter kallar au pair-ordninga for kulturutveksling. I realiteten er au pairane profesjonelle hushjelper med ei løn ned mot 69 kroner i timen, hevdar forskarar.

Fra arrangert til selvvalgt kjærlighet

30. oktober 2014
Noen giftet seg med kjæresten de hadde hatt i flere år, andre ble presset til å gifte seg. Godt voksne barn av pakistanske og indiske innvandrere forteller om sine ekteskap og familieliv i ny doktorgrad. 

Kvinner sverger til velferdsstaten, menn til familien

13. februar 2014
Unge, urbane menn med høy utdanning støtter sterkest opp om familienormer, mens kvinner er mer negative til familieplikter. Det betyr imidlertid ikke at kvinner er blitt mindre opptatt av familien. Tvert imot, viser ny NOVA-rapport.

Mor og far er minst likestilt når julen skal forberedes

13. desember 2013
Det er i juleforberedelsene de største kjønnsforskjellene i familiens arbeidsfordeling slår inn. Uten mors innsats blir det ingen magisk jul.

Unge menn lei av likestilling

28. september 2012
Yngre menn i Norge sier de er lunkne til likestilling. Men i praksis er de svært likestilte. Det viser en fersk NOVA-rapport.

Likestilling reduserer vold

15. juni 2012
Likestilling i familien reduserer faren for vold med to tredjedeler. Det viser ny europeisk forskning.

Funksjonshemmede mer likestilte

16. desember 2011
Funksjonshemmede par deler likere på husarbeid og barneomsorg enn andre par. Men når bare en av partnerne er funksjonshemmet, blir arbeidsfordelingen mer tradisjonell.

Stor ståhei for ingenting?

20. juli 2011
Kontantstøttedebatten på slutten av 1990-tallet hadde voldsom temperatur. Det hadde ikke vært så mye bråk på Stortinget siden EU-kampen. Det handlet om den norske folkesjela, ble det hevdet. Hvorfor så mye engasjement om en reform som skulle vise seg å skape veldig lite endring?

Heller bleie enn bøtte

14. september 2010
Det er større samsvar mellom likestillingsholdning og praksis når det gjelder fordelingen av omsorg for barn enn husarbeid.

Ro i familien

31. august 2010
Småbarnsliv uten stress, god helse og en opplevelse av rettferdighet i parforholdet. Dette opplevde ektefeller som delte på å være hjemme med barn og jobbe deltid på 1970-tallet. Sosiolog Margunn Bjørnholt har intervjuet parene tretti år etter.

Lover på kollisjonskurs

14. august 2009
En norskpakistaner dør og etterlater seg formue både i Pakistan og Norge. Skal arven fordeles etter norsk, islamsk eller pakistansk lov? Svaret gir seg ikke helt uten videre, ifølge jurist Rukhsana Ashraf, som har forsket på norskpakistanske enker og arv.

Kampen for farskap

8. juli 2009
Unge barnløse menn ser for seg at framtidig farskap og familieliv skal være likestilt. Men de regner med å måtte konkurrere med mor om plassen i barnets liv for å få det til.

Brudegaver i rettssalen

23. juni 2009
I europeisk rett anses kvinner og menn som like parter i ekteskapet, mens land med muslimsk rett gir mann og kone helt ulike rettigheter og plikter. Hvordan slår dette ut når den muslimske brudegaven mahr dukker opp i europeiske domstoler?

Publikasjoner

Forfatter(e):
Heen, Hanne, Dag Ellingsen, Ulla-Britt Lilleaas
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Korbøl, Aud, Arnfinn Midtbøen
Publisert: 2022

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.