Får ikke lede bedriften

Hvem skal overta etter pappa? Sønner blir fortsatt foretrukket fremfor døtre i familiebedrifter.

Mener feminismen har gått for langt

I en ny bok forteller både kristne og muslimske kvinner at de mener feminismen som politisk prosjekt har gått for langt, og at feminister er selvopptatte og egoistiske. Selv fokuserer de snarere på gruppetilhørighet.

Svak likestilling forverrer oljesmellen

Skal Norge som samfunn komme seg ut av oljeknipa, må vi satse på både sosial og teknologisk innovasjon, skriver Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas. De mener Sørlandet særlig rammes, som følge av ensidig satsning på teknologi, kombinert med tradisjonell kjønnsrolletenkning.

Oppdrar sønnene til bedre menn, så døtrene skal få mer likestilte liv

Norsk-pakistanske mødre som ikke har fått levd ut egne ambisjoner i arbeidslivet, vil noe annet for døtrene sine. Det preger særlig måten de oppdrar sønnene sine på.

Menn tar sitt etternavn for gitt. Kvinner velger å beholde eller bytte.

Menns og kvinners valg av etternavn foregår ikke på like premisser, ifølge Line Førre Grønstads forskning. Mannens navn står fast. Kvinnens er åpent for endring.

Likestilling gir menn bedre livskvalitet

Menn som lever i mer kjønnslikestilte land har langt bedre livskvalitet enn menn i mindre likestilte land, ifølge forskning fra Øystein Gullvåg Holter.

Ser på au pair-ordninga som u-hjelp

Norske familiar med au pair meiner dei gir kvinner frå fattige land ei betre framtid.

‒ Au pairar er underbetalte hushjelper

Norske styresmakter kallar au pair-ordninga for kulturutveksling. I realiteten er au pairane profesjonelle hushjelper med ei løn ned mot 69 kroner i timen, hevdar forskarar.

Fra arrangert til selvvalgt kjærlighet

Noen giftet seg med kjæresten de hadde hatt i flere år, andre ble presset til å gifte seg. Godt voksne barn av pakistanske og indiske innvandrere forteller om sine ekteskap og familieliv i ny doktorgrad. 

Kvinner sverger til velferdsstaten, menn til familien

Unge, urbane menn med høy utdanning støtter sterkest opp om familienormer, mens kvinner er mer negative til familieplikter. Det betyr imidlertid ikke at kvinner er blitt mindre opptatt av familien. Tvert imot, viser ny NOVA-rapport.

Mor og far er minst likestilt når julen skal forberedes

Det er i juleforberedelsene de største kjønnsforskjellene i familiens arbeidsfordeling slår inn. Uten mors innsats blir det ingen magisk jul.

Unge menn lei av likestilling

Yngre menn i Norge sier de er lunkne til likestilling. Men i praksis er de svært likestilte. Det viser en fersk NOVA-rapport.

Likestilling reduserer vold

Likestilling i familien reduserer faren for vold med to tredjedeler. Det viser ny europeisk forskning.

Funksjonshemmede mer likestilte

Funksjonshemmede par deler likere på husarbeid og barneomsorg enn andre par. Men når bare en av partnerne er funksjonshemmet, blir arbeidsfordelingen mer tradisjonell.

Stor ståhei for ingenting?

Kontantstøttedebatten på slutten av 1990-tallet hadde voldsom temperatur. Det hadde ikke vært så mye bråk på Stortinget siden EU-kampen. Det handlet om den norske folkesjela, ble det hevdet. Hvorfor så mye engasjement om en reform som skulle vise seg å skape veldig lite endring?

Publikasjoner

Forfatter(e):
Thoresen, LIstbeth og Hilde Bondevik
Publisert:
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise
Publisert:
Forfatter(e):
Evensen, Miriam, Ragni Hege Kitterød & Mari Teigen
Publisert:
Forfatter(e):
Heen, Hanne, Dag Ellingsen, Ulla-Britt Lilleaas
Publisert:
Forfatter(e):
Korbøl, Aud, Arnfinn Midtbøen
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.