Migrasjon og innvandring

Flere menn i omsorgsyrkene, men kvinnene dominerer fortsatt

23. mars 2023

Majoritetskvinnene forlater de dårligst betalte jobbene i omsorgssektoren, mens andelen menn med innvandrerbakgrunn øker, viser en ny studie.

Skeive flyktninger føler seg utrygge

21. februar 2023

Mange tolker mangler kunnskap om skeives livssituasjon og språk. Det skaper utrygghet, og viser at det trengs et kompetanseløft, slår ny rapport fast.

Rasisme rammer kvinner og menn forskjellig

2. februar 2023

– Menn blir sammenliknet med dyr, og får dyrelyder ropt etter seg, mens jenter og kvinner i større grad blir møtt med avsky knyttet til utseende, sier Cora Alexa Døving. Hun er redaktør for en ny bok om rasisme i Norge.

Utfordrer fordommer om polske menn

25. januar 2023

Polske menn i Norge trekkes mellom norske og polske maskulinitetsidealer, skriver Kelly Fisher. I sin masteroppgave har han undersøkt stereotypier disse mennene møter i Norge, som at alle jobber i byggebransjen.

– Vi må inkludere flyktninger i høyere utdanning

27. september 2022

Lærestedene mangler en politikk for å inkludere flyktninger og må starte med å identifisere dem som en særgruppe. Det mener den ferske doktoren Juhar Yasin Abamosa.

Pris til masteroppgaver om stemmetrening for transkvinner og kvinner på asylmottak

26. august 2022
Sigrid Gabrielsen og Sara Toffanin vant denne uken Åse Hiorth Lerviks pris for sine masteroppgaver om kjønn.

Seksuelle krenkelser blant innvandrere er lite utforsket

7. mars 2022
En ny rapport støtter antakelsen om at personer med innvandrerbakgrunn sjeldnere oppsøker hjelp ved seksuelle krenkelser. – Men det mest slående funnet er mangelen på kunnskap, sier voldsforsker.

– Vi mangler et språk for å snakke om rasisme

1. desember 2021
En fersk doktorgrad viser at vi vet hva begrepene «brun», «svart», «hvit» og «norsk betyr», men ikke om og når vi kan bruke dem.

Kjønns- og innvandringsforskere opplever mest hets

14. september 2021
Mer enn en av tre innvandrings- og kjønnsforskere har opplevd ubehagelige kommentarer knyttet til forskningen sin. Rundt ti prosent har mottatt trusler. Hva får det å si for forskningen?

Unge minoritetsmenn med psykiske problemer blir usynliggjort

19. august 2021
– Forskning på sosial kontroll blant minoritetsungdom er hittil kun basert på kvinners fortellinger, sier forsker bak ny rapport.

Innvandrermødre sliter i møte med en digital velferdsstat

11. august 2021
– De må gjøre en kjempeinnsats, og noen har kanskje aldri tatt i en PC før, sier Heidi Esma Dahl Bønnhoff. Hun har nylig skrevet doktorgrad om hvordan morsrollen formes i en gjennomdigitalisert hverdag.

Utfordrer vår forståelse av syriske menn

6. mai 2021
Det er et tydelig gap mellom samfunnets forestillinger om syriske flyktninger i Norge, og hvordan de selv opplever virkeligheten, mener Hanne Haaland.

Forventningen om aktive medborgere kan oppleves ekskluderende

23. februar 2021
Å bli en god medborger er ikke noe alle føler de kan oppnå. Det mener Noor Jdid som har sammenliknet folks opplevelser av å være aktive medborgere i Norge og Danmark.

Barn av innvandrarar støtter norske ideal om likestilling

15. oktober 2020
Etterkomarar etter innvandrarar sluttar i overveldande grad opp om norske likestillingsideal når det gjeld arbeid og økonomi, viser ei ny undersøking.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Akin, Deniz et.al.
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Korbøl, Aud, Arnfinn Midtbøen
Publisert: 2022
Forfatter(e):
Nissen, Alexander, Mathilde Sengoelge & Øivind Solberg
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Engebrigtsen, Ada I., Moniva Five Aarset og Nora Stene
Publisert: 2021
Forfatter(e):
Bjørneseth, Frida, Martin Smidt & Jakub Stachowski
Publisert: 2020
Forfatter(e):
Friberg, Jon Horgen og Mathilde Bjørnset
Publisert: 2019
Forfatter(e):
Eggebø, Helga, Elisabeth Stubberud og Henrik Karlstrøm
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Liebig, Thomas & Kristian Rose Tronstad
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Sund, Frøydis og Tore Asmund Stubberud
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Christensen, Ann-Dorte and Marit Benthe Norheim
Publisert: 2018
Forfatter(e):
Wærstad, Tone Linn
Publisert: 2017

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.