Ingen revolusjon uten kvinner

Sulitjelma-opprøret i 1917 markerte et vendepunkt i norsk arbeiderhistorie. Opprøret ble en fiasko, delvis fordi mennene manglet støtte fra kvinnene, mener historiker. 

Eldre menn bestemmer mest i kommunepolitikken

– Seniorer i politikken har mest makt og her er også kjønnsgapet størst, sier valgforsker Ragnhild Muriaas.

Hannah Arendt er fortsatt aktuell

For Arendt handlet politikk om å behandle alle spørsmål ved hjelp av overbevisende ord, ikke med tvang eller makt. 

«Sexy» Tajik-omslag splitter feminister

Var omslaget til Hadia Tajiks selvbiografi kvinnefrigjørende, eller unødvendig seksualisert og amerikansk? Debatten peker mot et feministisk dilemma, mener forsker. 

Unge kvinner i fløypartier får mest Facebook-hets

Det viser ny studie om bruk av sosiale medier i lokalpolitikken. – Hvilken type politikere står vi igjen med i en slik situasjon? spør en av forskerne.

Prisvinnende artikkel om kvinner og korrupsjon

Mens uerfarne kvinner i politikken er ærligere enn menn, utjevner forskjellen seg når kvinner får politisk erfaring, viser en prisvinnende artikkel om politikere i India.

Søreide unngikk f-ordet da hun var utenriksminister

Canada, Mexico, og særlig Sverige er eksempler på land som brukte betegnelsen «feministisk» som del av sin utenrikspolitikk. At Ine Eriksen Søreide ikke gjorde det, passet henne og Norge bra, mener forsker. 

Kjønn havner i blindsonen når kommunen skal omorganisere

Distriktspolitikken er forankret i et ideal om en likestillingspolitikk som er innlemmet på alle plan. – Likevel er de kjønnede effektene av en endret distriktspolitikk et taust felt, sier professor emerita Halldis Valestrand.

Seksualpolitikk bør handle mer om lyst, mener forsker

Politikk for seksuell helse må handle om abort, kjønnssykdommer og å sette grenser, men også om det positive ved sex, mener Anette Skilbred.

Klimapolitikken kan forsterke ulikheter

Politikere bør tørre å tenke alternativt når de utvikler klimaløsninger, og få med kunnskap fra flere ulike grupper, mener Cicero-forsker.

Kvinnelige ungdomspolitikere ønsker ikke synlige roller

En ny studie tyder på at unge kvinner og menn i ungdomspartiene har ulike ambisjoner. Kvinnene vil i mindre grad enn menn ha verv som statsminister, ordfører og lokalpolitiker.

Dagens transportsystem passer ikke for alle

Klimakrisen løses ikke bare med elbiler og teknologiske løsninger, ifølge Hilda Rømer Christensen. Hun mener man må tilpasse transportsektoren til flere gruppers behov.

Forskere advarer mot å behandle vold blant minoriteter separat

Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner inneholder flere gode grep. Men en handlingsplan på dette området bør omfatte vold i alle typer nære relasjoner og alle typer familier, mener Anja Bredal.

Norsk klimapolitikk mangler kjønnsperspektiver

Mens det globale sør har drevet frem kunnskap om sammenhengen mellom kjønn og klima, er det få som ser denne koblingen i nord. Det bør man, mener Helga Eggebø.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Vranic, Anja
Publisert:
Forfatter(e):
Engelstad, Fredrik, m.fl.
Publisert:
Forfatter(e):
Segaard, Signe Bock, Ulrik Kjaer & Jo Saglie
Publisert:
Forfatter(e):
Kreft, Anne-Kathrin, Birgitta Niklasson & Ann E. Towns
Publisert:
Forfatter(e):
Skilbred, Anette, Kari Nyheim Solbrække & Lisbeth Thoresen
Publisert:
Forfatter(e):
Dahlum, Sirianne, Carl Henrik Knutsen & Valeriya Mechkova
Publisert:
Forfatter(e):
Magnusdottir, Gunnhildur Lily & Annica Kronsell (Eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege, Anne Skevik Grødem & Axel West Pedersen
Publisert:
Forfatter(e):
Kari Tove Elvbakken
Publisert:
Forfatter(e):
Agius, Christine, Annika Bergman Rosamond & Catarina Kinnvall
Publisert:
Forfatter(e):
Teigen, Mari, Hege Skjeie & Rune Karlsen
Publisert:
Forfatter(e):
Simonsen, Kjersti
Publisert:
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise og Ragnhild Steen Jensen
Publisert:
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Holst, Cathrine, Hege Skjeie og Mari Teigen
Publisert:
Forfatter(e):
Garland, Fae, Nina Lem Samuelsen & Mitchell Travis
Publisert:
Forfatter(e):
Olsson, Louise & Theodora-Ismene Gizelis
Publisert:
Forfatter(e):
Skjeie, Hege, Cathrine Holst & Mari Teigen
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.