Fortsatt flest menn på toppen

12. februar 2019
Mannsoverskuddet på toppen av akademia fortsetter. Hva kommer det av at dette mønsteret er så stabilt? spør kronikkforfatter Mari Teigen.

Likestillingstrategen Hege Skjeie

16. november 2018
Ein av våre viktigaste pionerar innan likestilling er død. Kva lærte Hege Skjeie oss?

Forskere vil ha mer statlig kontroll av arbeidsgivere

1. oktober 2018
Barne- og likestillingsdepartementets foreslår styrking av arbeidsgivers plikter på likestillingsområdet. Det legges opp til for mye frivillighet og for få sanksjonsmuligheter, mener forskerne Anne Hellum og Helga Eggebø.

Ny lov: Arbeidsgivere på Island må bevise at de lønner menn og kvinner likt

17. august 2018
På Island er ansvaret for å dokumentere at ansatte får lik lønn for samme type arbeid flyttet fra arbeidstaker til arbeidsgiver. Men det vil fortsatt være lønnsgap mellom kvinner og menn, mener forskere.

Finanskrisen ødela for EU-feminister

29. juni 2018
EU opprettet en kvinnelobby for å sikre kvinneperspektiv på politikken. Men EUs interesse for likestilling forsvant med finanskrisen og høyredreining i europeisk politikk.

Forskning på familieliv har formet politikken

28. juni 2018
Kjønnsforskningen har hatt stor betydning for norsk likestillingspolitikk. Tredeling av foreldrepermisjonen og flere kvinner i heltidsstillinger er eksempler på dette, skriver Synnøve Konglevoll.

Likestilling er ikkje målet med fleire menn i omsorgsyrka

7. juni 2018
Korleis argumenterer kvinnedominerte sektorar for rekruttering av menn? Forskarane Birgitte Ljunggren og Tonje Lauritzen har vurdert argumentasjonen i stortingsmeldingar for å finne ut akkurat det.

Kjønnsforskerne glemmer klasseperspektivet

5. juni 2018
– Jeg ønsker meg kjønns- og likestillingsforskning på politisk økonomi og kjønnsforskjeller ut ifra et interseksjonelt perspektiv, skriver Sindre Bangstad.

I politikken har klima samme vikeplikt som likestilling

21. desember 2017
Nesten alle er enige om at klimagassutslippene må reduseres, men i praksis må hensynet til klimaet vike for flytrafikk, privatbilisme, arbeidsplasser i oljebransjen med mer. Her er det en parallell til likestillingspolitikken, skriver Mari Teigen og Helga Eggebø.

Norsk likestillingsinnsats får kritikk av ekspertene

1. desember 2017
Norge møtte kritikk i FNs kvinnekonvensjonskomité for manglende innsats på likestillingsfeltet. Flere av dem som har fulgt komiteens uttalelser nøye, håper det kan bidra til å få viktige tiltak på plass.

Feminism i företagsform?

11. mai 2017
Konsultbranschen som en arena för jämställdhetsarbete

Hvordan endre en mannsbastion?

11. mai 2017
Er kjønnslikestilling en bedre tilnærming enn mangfoldsperspektivet?

Kjønnsavdelingen 12 - Hvem tar ansvar for likestillingen?

12. oktober 2017
I Norge ønsker nesten alle likestilling, men hvem skal sørge for å få det på plass? I episode 12 snakker vi om likestillingsbyråkratiet og hvem som har makta i den norske likestillingspolitikken.

Kjønnsavdelingen 7 - Valg og politikk: Hvordan stemme for likestilling?

30. august 2017
Kan man stemme for likestilling ved Stortingsvalget? Episode 7 av Kjønnsavdelingen tar opp hvilke politiske spørsmål som berører likestilling, og hvilken rolle likestilling har i den politiske debatten.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Hellum, Anne, Ingunn Ikdahl, Vibeke Strand & Eva-Maria Svensson
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Duarte, Melina, Katrin Losleben & Kjersti Fjørtoft
Publisert: 2023
Forfatter(e):
Heen, Hanne, Dag Ellingsen, Ulla-Britt Lilleaas
Publisert: 2023

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.