Kjønnsforskningen formes av våre fortellinger om faget

Fagfeltet endres i tråd med behovet for å videreutvikle kunnskap om kjønn i møtet med samfunnet vi lever i, skriver Siri Øyslebø Sørensen. 

Løfter frem filosofiens kvinner

Kristin Gjesdal retter søkelyset mot filosofihistoriens glemte kvinner i kronikkserie og ny bok.

Begreper skaper holdninger – derfor bør dårlige ord forbedres

Vi kan ikke bare godta ord som virker undertrykkende eller ekskluderende, mener filosof Joey Pollock. Men når man skal endre begreper, må det skje med de riktige moralske begrunnelsene.

En kjønnsforskning som spriker i alle retninger? Ja takk!

Jeg ønsker at kjønnsforskningen skal være like inkluderende og mangfoldig som det samfunnet vi argumenterer for, skriver Hege Kristin Andreassen.

Dedikert fredsforsker blir sjef for kjønnsforskningen på UiO

Inger Skjelsbæk er ny leder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitet i Oslo. Hun ønsker seg flere menn i staben og mer samarbeid på tvers av landegrenser og fagmiljøer.

Finland har færre likestillingstiltak i akademia enn Norge og Sverige

En ny studie viser at finske universiteter har færre tiltak for kjønnsbalanse i akademia, men like høy andel kvinnelige professorer som Sverige og Norge.

Nye redaktører ønsker bred faglig debatt

De nye redaktørene i Tidsskrift for kjønnsforskning vil vise frem bredden i fagfeltet. Ingvil Hellstrand og Lene Myong mener tidsskriftet kan tilby en motvekt til en populistisk debatt.

Et yrkesliv i kvinnekroppens tjeneste

Norges eneste professor i kvinnehelse har blitt pensjonist, men Berit Schei (70) slutter ikke å jobbe av den grunn. At professoratet ikke videreføres, synes hun er synd.

Kva påverkar makt og likestilling i akademia?

Tida er inne for å sjå akademiske karrierar og graden av tilknyting og makt i eit livløpsperspektiv, meiner forskarar.

Er kjønnsforskningen i ferd med å gi opp sitt prosjekt om å endre samfunnet?

Vi trenger steder der det er mulig å stille spørsmål ved styringssystemene og deres idégrunnlag. Kjønnsforskningen er et slikt sted, skriver Helene Aarseth.

Stan Hawkins – fra samtidskomponist til popforsker

Musikkprofessor Stan Hawkins har vært med på å forme et helt fagfelt med sin forskning på popmusikk, kjønn og identitet. Nå feires karrieren hans med et festskrift.

Alder påvirker om menn fullfører kvinnedominerte studier

Mange menn på kvinnedominerte profesjonsstudier faller fra. Men menn som er i midten av tjueåra eller eldre da de begynte studiet, fullfører oftere.

Hva er kjønnsforskning? 

Hvordan forholder kjønnsforskningen seg til teori i dag? Er det sånn at så lenge du inkluderer feministisk teori, så er det kjønnsforskning? spør Linda M. Rustad i sin leder.

Akademia må tåle sterke diskusjoner

Den svenske boken Genusdoktrinen har nådd norske aviser. Linda M. Rustad mener vi må tåle sterke meninger, men advarer mot en polarisert debatt.

Vil ha større mangfold og mindre tellekant

Mindre veiing og måling av forskernes produksjon og mer mangfold. Det ønsker Rebecca Lund, postdoktor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Gjesdal, Kristin
Publisert:
Forfatter(e):
Duarte, Melina, Katrin Losleben & Kjersti Fjørtoft
Publisert:
Forfatter(e):
Drange, Ida, Maria Pietilä, Liza Reisel & Charlotte Silander
Publisert:
Forfatter(e):
Aarseth, Helene og Ingebrg W. Owesen (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Gjesdal, Kristin, Dalia Nassar (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Nygaard, Lynn P., Dag W. Aksnes & Fredrik Niclas Piro
Publisert:
Forfatter(e):
Thorbjørnsrud, Kjersti, Arnfinn H. Midtbøen og Marte Mangset (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Zhang, Lin et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Locke, Kirsten, Rebecca W. B. Lund & Susan Wright
Publisert:
Forfatter(e):
Sevil Sümer (Ed.)
Publisert:
Forfatter(e):
Lund, Rebecca W. B. & Ann Christin E. Nilsen (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Svenkerud, Sigrun Wessel og Brit Bolken Ballangrud
Publisert:
Forfatter(e):
Haugli, Trude mlf. (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Gripsrud, Birgitta Haga og Lisbeth Thoresen (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Blix, Hilde Synnøve, Lilli Mittner og Rikke Gürgens Gjærum
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.