Likestilling i forskning er et felles europeisk ansvar

Jeg håper på mer formidling og mer kunnskapsbasert debatt om likestilling i forskning i Europa, skriver Linda Marie Rustad.

Karin Widerberg: Med lyst som akademisk drivkraft

Professor Karin Widerberg ser tilbake på et «vanvittig morsomt» arbeidsliv. – Det skyldes først og fremst at jeg har fått gjøre det jeg har hatt lyst til, understreker hun.

Vi må kjempe for å legitimere alle kjønnsuttrykk

Vi trenger mer samtaleterapi om kjønn og kjønnsmangfold, samt ytterligere kulturell og politisk endring i samfunnet, skriver Agnes Bolsø.

Transaktivister er også en del af kønsforskningen

For at forskning kan bidrage til at forbedre transpersoners livssituation, er det helt centralt, at vi som forskere holder os selv ansvarlige, skriver Nico Miskov Friborg.

Nye tankar om innovasjon og nyskaping gjev meir mangfald

Tidlegare tenkte ein gjerne på innovasjon som patent, lisensar og bedriftsetableringar. Dei som forskar på innovasjon i dag forstår omgrepet mykje breiare, meiner forskingsleiar Espen Solberg.

Kjønnsforskere kvier seg for å delta i offentlige debatter

Bare et fåtall norske kjønnsforskere har oppgitt å føle seg truet på grunn av forskningen sin. Men mange kvier seg for å delta i debatter om omstridte forskningstemaer.

Journalister velger oftest mannlige professorer som kilder

Media påvirker hvordan vi oppfatter akademia, og mannlige professorer intervjues oftere enn kvinnelige. I 2016 var 90 prosent av kildene til mannlige journalister i VG og Aftenposten mannlige professorer, viser en ny studie.

Johanne Sundby: Har satt kvinnehelse på verdenskartet

Professor i global helse og abortforkjemper. Johanne Sundby har gjort sin egen barnløshet til karrierevei og brøytet veien for forskerspirer fra hele verden.

Professorene ville nekte kvinner adgang til legestudiet

Ingen kjempet mer iherdig mot kvinnelige medisinere enn medisinprofessorene på universitetet.

– Europa vil ha mer forskning på kjønn

Likestilling fører til bedre resultater i forskning og innovasjon. – I tillegg bør europeiske forskningsmidler øremerkes med krav om kjønnsperspektiver, mener EU-byråkrater.

Filosofihistorie, kvinner og kanon

Feminismen har spilt en viktig rolle for vår idé om likhet i Vesten. Hvorfor er det så få filosofihistoriske verk som forteller denne historien? spør Ingeborg W. Owesen.

Kvinnelige tenkere skjules i filosofien

Kampen for flere kvinner på filosofipensum bør ikke ekskludere fargede kvinner eller det globale sør. Interseksjonell bevisstgjøring styrker alle, skriver Dag Herbjørnsrud.

– Filosofihistorien er ikke skrevet i stein

Det er fullt mulig å ta en omkamp om kvinnelige filosofers plass på pensum, mener to professorer i filosofi.

Ros og ris til Forskningsrådets nye planer for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver

Ekspertene ønsker et større trykk på kjønn i forskningens innhold, men verdsetter Forskningsrådets satsing på kjønnsbalanse.

Tre studier om kvinnehelse vant priser i Tromsø

– Antibiotikaresistens er en av de største helseutfordringene vi står overfor, sier vinner av Åse Hiorth Lerviks pris. To av oppgavene som vant er om behandling av vaginalinfeksjoner uten antibiotika.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Gjesdal, Kristin
Publisert:
Forfatter(e):
Duarte, Melina, Katrin Losleben & Kjersti Fjørtoft
Publisert:
Forfatter(e):
Drange, Ida, Maria Pietilä, Liza Reisel & Charlotte Silander
Publisert:
Forfatter(e):
Aarseth, Helene og Ingebrg W. Owesen (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Gjesdal, Kristin, Dalia Nassar (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Nygaard, Lynn P., Dag W. Aksnes & Fredrik Niclas Piro
Publisert:
Forfatter(e):
Thorbjørnsrud, Kjersti, Arnfinn H. Midtbøen og Marte Mangset (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Zhang, Lin et al.
Publisert:
Forfatter(e):
Locke, Kirsten, Rebecca W. B. Lund & Susan Wright
Publisert:
Forfatter(e):
Sevil Sümer (Ed.)
Publisert:
Forfatter(e):
Lund, Rebecca W. B. & Ann Christin E. Nilsen (eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Svenkerud, Sigrun Wessel og Brit Bolken Ballangrud
Publisert:
Forfatter(e):
Haugli, Trude mlf. (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Gripsrud, Birgitta Haga og Lisbeth Thoresen (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Blix, Hilde Synnøve, Lilli Mittner og Rikke Gürgens Gjærum
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.